Choral Music

 

PUBLISHING

 

NAŠI ZBORI – text number ISSN-L 0027-8270. 1946-2014. Editors: Mihela Jagodic and Mitja Gobec.

NAŠI ZBORI – online magazine for choral music. Since 2014. Editors: Mihela Jagodic and Tanja Svenšek.

NAŠI ZBORI - collection of choral compositions ISSN-L 0027-8270. Since 1946. Editors: Mihela Jagodic and Mitja Gobec.

OSNOVE DIRIGENTSKE TEHNIKE (manual). Ljubljana, 2015. Author: Borut Smrekar.

POTUJOČA MUZIKA 4. (music print): skladbe za visoke enake glasove (note material). Ljubljana, 2017. Editor: Mihela Jagodic.

POTUJOČA MUZIKA 3. (music print): skladbe za visoke enake glasove (note material). Ljubljana, 2015. Editor: Mihela Jagodic.

POTUJOČA MUZIKA 2. (music print): skladbe za visoke enake glasove (note material). Ljubljana, 2013. Editor: Mihela Jagodic.

POTUJOČA MUZIKA 1. (music print): skladbe za visoke enake glasove (note material). Ljubljana, 2011. Editor: Mihela Jagodic.

KOLAČKI ZA PEVCE (music print): skladbe za otroške zbore s spremljavo (note material). Ljubljana, 2011. Editor: Mihela Jagodic.

L'BEZEN JE PONOVCA ZLATA. Zbirka kantavtorskih pesmi. Klagenfurt, 2017 (co-published). Author: Franc Serajnik.

NAJ DONI DO NEBA. Slovenske ljudske in zimzelenčki za otroške zbore s klavirskimi spremljavami. Ljubljana, 2016. Author: Tomaž Habe.

MAŠA ORA PRO NOBIS. Separat - note maše ''Ora pro nobis''. Tolmin, 2016 (co-published). Author: Ivan Laharnar.

SOZVOČJA POSOČJA, volume 4. Ivan Laharnar, POZDRAV ROŽICEM; mešani, moški in ženski zbor, Ljubljana-Tolmin, November 2016 (co-published). Editors: Mitja Gobec, Silva Seljak.

EVROPSKE BOŽIČNE IN KOLEDNIŠKE LJUDSKE PESMI. Zbirka priredb slovenskih in evropskih božičnih in koledniških ljudskih pesmi. Kranj, 2015. Author: Janez Močnik.

ODZVEN NARAVE DO ZVEZD: A Jakob Jež Compendium. Ljubljana, 2015. Editor: Marjeta Gačeša.

TIČNIK. Kratkočasna spevoigra v enem dejanju (piano extract). Šentjur, 2014 (co-published). Author: Benjamin Ipavec.

LJUDSKE PESMI Z ZILJE (from Lajko Milisavljevič’s legacy). Klagenfurt, 2014 (co-published). Author: Benjamin Ipavec.

PREPROSTE BESEDE. Zborovske skladbe za mešane, moške in ženske zbore. Selected works by Slovenian Composers Edition No. 45. Ljubljana, 2014. Author: Rado Simoniti.

VESELI PASTIR. Priredbe ljudskih in ponarodelih pesmi za mešani zbor. Nova Gorica, 2014 (co-published). Author: Marko Munih.

SOZVOČJA POSOČJA, volume 2 and IZBRANA DELA SLOVENSKIH SKLADATELJEV No. 44

Hrabroslav Volarič, POZIV K PETJU; izbrani mešani in dekliška zbora. Ljubljana-Tolmin, December 2014 (co-published). Editors: Mitja Gobec, Silva Seljak.

SLOVEN'C SLOVENCA VABI. Moški, mešani in mladinski zbori. Ljubljana, 2013. Author: Ludvik Zepič.

SOZVOČJA POSOČJA, volume 1 and IZBRANA DELA SLOVENSKIH SKLADATELJEV No. 43
Hrabroslav Volarič, Slovenski svet, ti si krasan; izbrani moški zbori, Ljubljana – Tolmin, October 2013 (co-published). Editors: Mitja Gobec, Silva Seljak.

VESELE OTROŠKE. Notna zbirka pesmi za otroške in mladinske zbore. Ljubljana, 2012. Author: Marijan Vodopivec.

ČEVLJI GREJO NA SPREHOD. Pet pesmi na besedila Neže Maurer za otroški zbor oz. glas in klavir. Ljubljana, 2012. Author: Tomaž Habe.

FANTOVSKE PESMI. Pesmarica s 86 ljudskimi štiriglasnimi fantovskimi pesmimi. Ljubljana, 2011.
Author: Janez Močnik.

JES PA PUEBA NEČ NEMAM. Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za ženski, dekliški in mladinski zbor. Klagenfurt, Ljubljana, 2011 (co-published). Content selected and edited by Mitja Gobec.

POJMO NOVO PESEM. The book contains composer Jože Ropitz’s opus. Klagenfurt, Ljubljana, 2010 (co-published). Content selected and edited by Mitja Gobec.

KOLAČKI. Collection of notes for one-part and two-part compositions for children’s and youth choirs with piano and partially ensemble accompaniment. Ljubljana. 2010. Editor: Mihela Jagodic.

GUSARJI. Pesmi s klavirsko spremljavo za otroške in mladinske zbore. Ljubljana, 2014. Author: Tomaž Habe.

ZA MLADA SRCA, ZA MLADA GRLA. Razgibano in nagajivo (music print) za otroške in mladinske zbore. Ljubljana, Zagorje, 2002. Collection edited by: Mihela Jagodic.

ČEJ SO TISTE STEZICE (music print). Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za mešani zbor. Ljubljana, Klagenfurt, 2006 (co-published). Content selected and edited by Mitja Gobec.