STUDY CENTRE

 

PUBLISHING PROGRAMMES

 

The publishing programme of the JSKD includes all professional materials, connected to cultural creativity – manuals for various fields of cultural activities, music editions, periodical publications, professional compendiums, research, monographs and theatre texts.

 

CHORAL MUSIC

NAŠI ZBORI – text number ISSN-L 0027-8270. 1946-2014. Editors: Mihela Jagodic and Mitja Gobec.

NAŠI ZBORI – online magazine for choral music. Since 2014. Editors: Mihela Jagodic and Tanja Svenšek.

NAŠI ZBORI - collection of choral compositions ISSN-L 0027-8270. Since 1946. Editors: Mihela Jagodic and Mitja Gobec.

OSNOVE DIRIGENTSKE TEHNIKE (manual). Ljubljana, 2015. Author: Borut Smrekar.

POTUJOČA MUZIKA 4. (music print): skladbe za visoke enake glasove (note material). Ljubljana, 2017. Editor: Mihela Jagodic.

POTUJOČA MUZIKA 3. (music print): skladbe za visoke enake glasove (note material). Ljubljana, 2015. Editor: Mihela Jagodic.

POTUJOČA MUZIKA 2. (music print): skladbe za visoke enake glasove (note material). Ljubljana, 2013. Editor: Mihela Jagodic.

POTUJOČA MUZIKA 1. (music print): skladbe za visoke enake glasove (note material). Ljubljana, 2011. Editor: Mihela Jagodic.

KOLAČKI ZA PEVCE (music print): skladbe za otroške zbore s spremljavo (note material). Ljubljana, 2011. Editor: Mihela Jagodic.

L'BEZEN JE PONOVCA ZLATA. Zbirka kantavtorskih pesmi. Klagenfurt, 2017 (co-published). Author: Franc Serajnik.

NAJ DONI DO NEBA. Slovenske ljudske in zimzelenčki za otroške zbore s klavirskimi spremljavami. Ljubljana, 2016. Author: Tomaž Habe.

MAŠA ORA PRO NOBIS. Separat - note maše ''Ora pro nobis''. Tolmin, 2016 (co-published). Author: Ivan Laharnar.

SOZVOČJA POSOČJA, volume 4. Ivan Laharnar, POZDRAV ROŽICEM; mešani, moški in ženski zbor, Ljubljana-Tolmin, November 2016 (co-published). Editors: Mitja Gobec, Silva Seljak.

EVROPSKE BOŽIČNE IN KOLEDNIŠKE LJUDSKE PESMI. Zbirka priredb slovenskih in evropskih božičnih in koledniških ljudskih pesmi. Kranj, 2015. Author: Janez Močnik.

ODZVEN NARAVE DO ZVEZD: A Jakob Jež Compendium. Ljubljana, 2015. Editor: Marjeta Gačeša.

TIČNIK. Kratkočasna spevoigra v enem dejanju (piano extract). Šentjur, 2014 (co-published). Author: Benjamin Ipavec.

LJUDSKE PESMI Z ZILJE (from Lajko Milisavljevič’s legacy). Klagenfurt, 2014 (co-published). Author: Benjamin Ipavec.

PREPROSTE BESEDE. Zborovske skladbe za mešane, moške in ženske zbore. Selected works by Slovenian Composers Edition No. 45. Ljubljana, 2014. Author: Rado Simoniti.

VESELI PASTIR. Priredbe ljudskih in ponarodelih pesmi za mešani zbor. Nova Gorica, 2014 (co-published). Author: Marko Munih.

SOZVOČJA POSOČJA, volume 2 and IZBRANA DELA SLOVENSKIH SKLADATELJEV No. 44

Hrabroslav Volarič, POZIV K PETJU; izbrani mešani in dekliška zbora. Ljubljana-Tolmin, December 2014 (co-published). Editors: Mitja Gobec, Silva Seljak.

SLOVEN'C SLOVENCA VABI. Moški, mešani in mladinski zbori. Ljubljana, 2013. Author: Ludvik Zepič.

SOZVOČJA POSOČJA, volume 1 and IZBRANA DELA SLOVENSKIH SKLADATELJEV No. 43
Hrabroslav Volarič, Slovenski svet, ti si krasan; izbrani moški zbori, Ljubljana – Tolmin, October 2013 (co-published). Editors: Mitja Gobec, Silva Seljak.

VESELE OTROŠKE. Notna zbirka pesmi za otroške in mladinske zbore. Ljubljana, 2012. Author: Marijan Vodopivec.

ČEVLJI GREJO NA SPREHOD. Pet pesmi na besedila Neže Maurer za otroški zbor oz. glas in klavir. Ljubljana, 2012. Author: Tomaž Habe.

FANTOVSKE PESMI. Pesmarica s 86 ljudskimi štiriglasnimi fantovskimi pesmimi. Ljubljana, 2011.
Author: Janez Močnik.

JES PA PUEBA NEČ NEMAM. Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za ženski, dekliški in mladinski zbor. Klagenfurt, Ljubljana, 2011 (co-published). Content selected and edited by Mitja Gobec.

POJMO NOVO PESEM. The book contains composer Jože Ropitz’s opus. Klagenfurt, Ljubljana, 2010 (co-published). Content selected and edited by Mitja Gobec.

KOLAČKI. Collection of notes for one-part and two-part compositions for children’s and youth choirs with piano and partially ensemble accompaniment. Ljubljana. 2010. Editor: Mihela Jagodic.

GUSARJI. Pesmi s klavirsko spremljavo za otroške in mladinske zbore. Ljubljana, 2014. Author: Tomaž Habe.

ZA MLADA SRCA, ZA MLADA GRLA. Razgibano in nagajivo (music print) za otroške in mladinske zbore. Ljubljana, Zagorje, 2002. Collection edited by: Mihela Jagodic.

ČEJ SO TISTE STEZICE (music print). Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za mešani zbor. Ljubljana, Klagenfurt, 2006 (co-published). Content selected and edited by Mitja Gobec.

 

INSTRUMENTAL MUSIC

SLOVENSKI GODBENIK – Newspaper for Slovenian brass band music. Periodic publication (online and printed version). Since 2011 (co-published). Editor: Leskovic and Others  ISSN-L 1318-5500)

SLOVENSKI PREDVODNIK (manual). Ljubljana, 2016 (co-published). Author: Ervin Hartman.

NAJ STRUNE ZAZVENIJO (učbenik za tamburice kvartne G-d uglasitve za bisernico in brač). Ljubljana, 2013 (co-published). Author: Vlasta Lokar Lavrenčič

TROMPETKA, MALA DINOZAVRINJA (musical fairytale with CD). Ljubljana, 2011. Author: Thomas Schiretz.

 

THEATRE AND PUPPETS

ČRKOLANDIJA: fairytale, drama text and theatre manual. Ljubljana, 2013. Author: Maja Gal Štromar.

SPRETNOST ODRSKEGA MEČEVANJA: odrski borbeni prizori. Ljubljana, 2010. Author: Henrik Neubauer.

ŠEPETKA! Še pet novih dramskih besedil za otroška in mladinska gledališča. Ljubljana, 2016. Editor: Matjaž Šmalc.

SVET ODRSKE IGRE: osnove gledališke igralske tehnike. Ljubljana, 2003. Author: Henrik Neubauer.

SPETKA! Novih pet novih dramskih besedil za otroška in mladinska gledališča. Ljubljana, 2014. Editor: Matjaž Šmalc.

PETKA! Pet dramskih besedil za otroška in mladinska gledališča. Ljubljana, 2013. Editor: Matjaž Šmalc.

 

FOLKLORE

FOLKLORNIK. Professional magazine for re-creators of folk tradition (published, e-issue, annually). Ljubljana, since 2005. Editors: 2015- (Tjaša Ferenc Trampuš), 2005-2015 (Bojan Knific).

PRIROČNIK ZA FOLKLORNO DEJAVNOST. Ljubljana, 2017. Author: Tomaž Simetinger et al.

LJUDSKI PLESI DOLENJSKE IN NOTRANJSKE, Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2018 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

LJUDSKI PLESI DOLENJSKE IN NOTRANJSKE, Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2018 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

HALOŠKO PETJE NA TRETKO, Plesno izročilo na Slovenskem (CD). Ljubljana, 2017 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

MARKO SKAČE - SLOVENSKI LJUDSKI PLESI PREKMURJA, Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2017 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

PLESNA DEDIŠČINA MED BOČEM IN POHORJEM. Ljubljana, Poljčane, 2017 (co-published). Authors: Branko Fuchs and Mirko Ramovš.

ODE, KA ZAPLEJŠEVA! SLOVENSKI LJUDSKI PLESI PREKMURJA, Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2017 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

HALOŠKO PETJE NA TRETKO (note material). Ljubljana, 2017 (co-published). Editor: Drago Kunej.

HALOŠKO PETJE NA TRETKO (audio recording). Ljubljana, 2017 (co-published). Authors: Urša Šivic and Peter Vendramin.

GORENJSKI PLESI, part 2 (video). Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2016 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

GORENJSKI PLESI, part 1 (video). Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2014 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

BABNO POLJE IN NJEGOVI LJUDJE V METEŽU DRUGE SVETOVNE VOJNE. Ljubljana, 2014 (co-published). Author: Marija Makarovič.

TRŽIŠKA DEKLETA DALEČ SLOVÉ: prežitki oblačenja in z oblačenjem povezanih dejavnosti Tržičanov in okoličanov iz obdobij pred sredino 20. stoletja. Ljubljana, Tržič 2012 (co-published). Author: Bojan Knific.

OBLAČILNA KULTURA V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI. Ljubljana, 2011 (co-published). Author: Marija Makarovič.

V BESEDE IN FOTOGRAFIJE UJETI IZRAZI PRIPADNOSTNEGA KOSTUMIRANJA (compendium). Ljubljana, Kamnik, 2010 (co-published). Author: Bojan Knific.

RIBNČAN SMO SE LPU NOSIL! OBLAČENJE V RIBNIŠKI DOLINI OD KONCA 19. STOLETJA DO DRUGE SVETOVNE VOJNE. Ljubljana, 2009. Author: Alenka Pakiž

 

FILM

REALNOST VIRTUALNEGA: POGLEDI NA SODOBNO FILMSKO VZGOJO. Priročnik za filmsko dejavnost. Ljubljana, 2017. Author: Darko Štrajn et al.

KAKO UJETI GIBLJIVE PODOBE. Ljubljana, 2014 (co-published). Author: Radovan Čok.

 

DANCE

HODIM PLEŠEM SEM. Ljubljana, 2017. Author: Marija Vogelnik, posthumously edited by Alenka Vogelnik.

KO SE ZGODI PLES. Zapisi, dokumenti spomini. Ljubljana, 2016. Author: Živa Kraigher, posthumously edited by Tomaž Kraigher.

PLESNA ŽGEČKALNICA: priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke z osnovami plesnih tehnik. Ljubljana, 2011. Author: Jana Kovač Valdes.

ZMES ZA PLES. Ples je ustvarjanje z gibanjem. Ljubljana, 2012. Author: Gregor Kamnikar.

KOREOGRAFOV PRIROČNIK (A CHOREOGRAPHER'S HANDBOOK). Transformacije Collection. Ljubljana, 2011. Author: Jonathan Burrows. Translated by: Polona Glavan.

PLES SKOZI ČAS IN BALET SKOZI SVET: 1975-2009. Ljubljana, 2009. Author: Eka Vogelnik.

 

FINE ARTS

KAKO NARIŠEŠ ČAS. 30 LIKOVNIH DELAVNIC ŠMARTNO (compendium). Ljubljana, 2017. Editor: Andreja Koblar Perko.

PRETEKLA IN DANAŠNJA GOVORICA STEINBERGOVIH LIKOVNIH DEL. Cerknica, 2016. Editor: Jožica Mlinar.

KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA. Hiter krog čez kvadrat v likovni umetnosti. Ljubljana, 2016. Author: Janez Zalaznik.

VEŠČINA SLIKANJA – BARVA. Ljubljana, 2016. Author: Tone Rački.

KREATIVNA UPORABA BARVE, 2013. Avtor: Tone Rački.

PARAFRAZA, PALIMPSEST, CITAT IN PRISVOJITEV – ŠTIRJE JEZDECI MODERNE UMETNOSTI. S PREDLOGI IN PRIMERI ZA UPORABO. Ljubljana, 2013. Author: Janez Zalaznik.

KERAMIKA. Ljubljana, 2012. Author: Zvonko Bizjak.

OD RISBE DO SLIKE. Priročnik za ljubitelje likovne umetnosti. Ljubljana, 2011. Author: Nives Palmić.

TEKST IN PODOBA. Zgoščena zgodovina nekega razmerja. Ljubljana, 2011. Author: Janez Zalaznik.

VEŠČINA RISANJA 3 - majhne skrivnosti velikih mojstrov. Ljubljana, 2010. Author: Tone Rački.

KAKO JE UMETNOST IZGUBILA NEDOLŽNOST. Kolaž, asemblaž in fotomontaža v umetnosti XX. stoletja. Ljubljana, 2009. Author: Janez Zalaznik.

VEŠČINA RISANJA 2 – človeška figura. Ljubljana, 2008. Author: Tone Rački.

VEŠČINA RISANJA 1 - predmeti in prostor. Ljubljana, 2007. Author: Tone Rački.

DOBRE, UMAZANE, PRAVE! BARVA IN STRUKTURA V SLIKARSTVU OD GOTIKE DO DANAŠNJIH DNI. Ljubljana, 2007. Author: Janez Zalaznik. Ljubljana, 2004. Author: Tone Rački.

BILO JE NEKOČ V 20. STOLETJU. Ljubljana, 2007. Author: Janez Zalaznik.

VEŠČINA LIKOVNE KOMPOZICIJE. Ljubljana, 2004. Author: Tone Rački.

 

LITERATURE

MENTOR. Magazine for questions about literature and mentorship (printed, issued 4 times per year), ISSN 0351-367X. Ljubljana, since 1979. Editors: 2013- (Barbara Rigler and Aljoša Harlamov), 1992-2013 (Dragica Breskvar Vesković), 1979-1992 (Peter Božič).

V ZAVETJU BESEDE. Compendium of texts by senior writers (printed, e-issue, issued annually), ISSN-L 2232-2175).  Ljubljana, since 2007. Editor (2013-): Barbara Rigler, Editor (2007-2013): Dragica (Breskvar) Vesković.

E-MAGAZINE PARALELE. Magazine intended for foreign authors who do not create their work in the Slovenian language (printed, e-issue, issued annually), ISSN-L 1318-5063). Ljubljana, since 2007. Editors: 2013- (Barbara Rigler), 2007-2013 (Dragica Breskvar Vesković).

KDO SMO IN KAM GREMO: zbornik izbrane proze in poezije / 31. Roševi dnevi. Celje, 2018. Editor: Barbara Rigler.

JUTRO JE ZAČETEK PUSTOLOVŠČINE: zbornik izbrane proze in poezije / 30. Roševi dnevi. Celje, 2017. Editor: Barbara Rigler.

PTICE SMO NA MOGOČNEM KONJU: zbornik izbrane proze, poezije in dramskega besedila. / 28. Roševi dnevi. Celje, 2015. Editor: Barbara Rigler.

V ZRAKU JE SLADEK VONJ PO LESU IN NOTAH: zbornik izbrane proze in poezije / 29. Roševi dnevi. Celje, 2014. Editor: Barbara Rigler.

NAJLEPŠE DARILO JE ŽIVLJENJE SAMO: zbornik izbrane proze in poezije. 26. Roševi dnevi. Celje, 2013. Editor: Barbara Rigler.

MENAŽERIJA. Prvenke Collection, Ljubljana 2017. Author: Eva Markun.

ORJAŠKI GOBEC GLOBUSA. Prvenke Collection, Ljubljana 2016. Author: Urška Kramberger.

SKLEKLAM SVOJ JEZIK (audio recording). Vocal-instrumental group Kavaret, lyrics: Tinka Volarič et al... Slovenj Gradec, 2016. Producer: Benjamin Pirnat.

BATIK GRAFIT. Prvenke Collection, Ljubljana 2015. Author: Petra Žišt

KROŽNICE VEČGLASNIH TIŠIN. Prvenke Collection, Ljubljana 2015. Author: Tinka Volarič.

ODREKANJE SVETLOBI. Prvenke Collection, Ljubljana 2013. Author: Iztok Vrenčur.

SINICE, SABLJE, SLADOLED. Prvenke Collection, Ljubljana 2012. Author: Janez Grm.

HUDIČ NAD BLEJSKIM ZVERINJAKOM. Prvenke Collection, Ljubljana 2012. Author: Sergej Učakar.

JEDCI. Prvenke Collection, Ljubljana 2011. Author: Sergej Harlamov.

CRUX.ANSATA. Prvenke Collection, Ljubljana 2009. Author: Gregor Rozman.

ZGLADI ME V ŽENSKO. Prvenke Collection, Ljubljana 2008. Author: Maja Visinski.

V OSTREM KOTU. Prvenke Collection, Ljubljana 2008. Author: Tanja Petelinek.

NEBESA V ROBIDAH: Roman v zgodbah. Prvenke Collection, Ljubljana 2007. Author: Nataša Kramberger.

TRI PIKE. Prvenke Collection, Ljubljana 2005. Author: Eva Kovač.

POD ODEJO SVA SKRITA (audio recording): poetry from the Urška festival of youth literature set to music. Prvenke Collection, Ljubljana 2004. Authors: several authors

ZID-ŠOLA-ZID ALI ŠOLA NI ŠALA (drama). Prvenke Collection, Ljubljana 2004. Author: Peter Golob.

PRIGODE ŠPELCE ŽVEKIČ. Prvenke Collection, Ljubljana 2003. Author: Cvetka Bevc.

PRELUDIJ V ŽITU. Prvenke Collection, Ljubljana 2001. Author: Lapuh Tatjana.

IZKRIVLJENO ZAPOREDJE PODOB. Prvenke Collection, Ljubljana 2001. Author: Maja Koren.

JAJČKA VSEH VELIKOSTI. Mentorjeva prevajalnica Collection. Ljubljana, 2016. Author: Dušan Dušek. Translated by: Andrej Pleterski et al.

SVETLOLASA KRALJICA. Mentorjeva prevajalnica Collection. Ljubljana, 2014. Author: Michel Tournier. Translated by: Nadja Dobnik, PhD, Tina Goropečnik and Tomaž Potočnik.

GOSTILNIŠKE IN VAŠKE ZGODBE. Mentorjeva prevajalnica Collection. Ljubljana, 2013. Author: Václav Koubek. Translated by: Tatjana Jamnik et al.

TEORIJA STRUN. Mentorjeva prevajalnica Collection. Ljubljana, 2012. Author: Alvina Panga. Translated by: Jure Potokar et al.

POZITIVCI - zbirka desetih sodobnih slovaških humoresk. Mentorjeva prevajalnica Collection. Ljubljana, 2012. Authors: several authors Translated by: Andrej Pleterski et al.

LJUBEZENSKE IN ŠALJIVE SLIKE AL FRESCO. Mentorjeva prevajalnica Collection. Ljubljana, 2011. Author: José Luis Alonso de Santos. Translated by: Maja Šabec et al.

ODSVAJANJA: sodobna nemška kratka zgodba. Mentorjeva prevajalnica Collection. Ljubljana, 2008. Author: Carlos Fuentes. Translated by: Jure Dernovšek et al.

OBA BREGOVA. Mentorjeva prevajalnica Collection. Ljubljana, 2007. Author: Carlos Fuentes. Translated by: Sabina Adanič et al.

BILI SO MENTORJI. JSKD, Ljubljana, 2013. Author: Iztok Ilich.

BREZ UTEŽI. Priročnik za pesnike. Ljubljana, 2007. Author: David Bedrač.

KAKO NAREDITI PESEM (manual). JSKD, 2006.

METAFORA: zbornik aforizmov. Mozirje, 2017. Selected and edited by: Simona Zadravec

PREPROGA BESED. Trbovlje, 2016. Author: Edvard Franc Gabrič.

VRVOHODCI. Lendava, 2016. Authors: Magdalena Svetina Terčon, Simona Solina, Albert Halász.

PESEK DUŠ. Trbovlje, 2015. Author: Simona Solina.

100 HAIKU in FOTO zbirka ob 100-letnici prve svetovne vojne. Izbor prispevkov literarnega in fotografskega natečaja. Tolmin, 2015 (co-published). Editors: Silva Seljak, Jožek Štucin.

VRAŽJE TIRNICE: lʼopera brutale. Ljubljana, 2013. Author: Bojan Bosiljčić.

PARK ČUDES: ZGODBE IZ PRAVLJIČNEGA OTROŠTVA. Ivančna Gorica, 2012. Authors: Ksenija Medved, Nives Medved.

ZALA, MALA ZELENA GOSENICA. Ivančna Gorica, 2011. Author: Dragica Šteh.

URŠKINIH DESET: Festival mlade literature Urška 2002-2011. Ljubljana, 2012. Editors: Dragica Vesković, Nina Makuc.

CIRIL KOSMAČ – ''ČLOVEK NE ŽIVI SAMO OD KRUHA'', izbor prispevkov iz literarnega natečaja. Tolmin, 2010. Editors: Nevenka Janež, Silva Seljak.

SOTOČJA 7: izbor poezije in kratkih zgodb literarnega natečaja. Tolmin, 2009 (co-published). Editor: Silva Seljak.

BELA PTICA SE VEDNO VRAČA NA SEVER / A WHITE BIRD KEEPS RETURNING TO THE NORTH. Domžale, 2006. Author: Jože Stražar Kiyohara.
MALO PA MORAŠ BITI ODŠTEKAN: izbor najboljših kratkih zgodb literarnega natečaja. Logatec, 2006. Editor: Nevenka Malavašič.

RAZBITI VRČ: pesmi. Mozirje, 2001. Author: Marija Rihter.

SOTOČJA 6: izbor poezije in kratkih zgodb literarnega natečaja. Tolmin, 2000 (co-published). Editors: Maja Jerman Bratec, Silva Seljak.