Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik 1  (2005)

2005

ISSN 1854-3324

 

FOLKLORNIK
Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Izhaja enkrat letno.
Urednik: Bojan Knific
Lektorica: Jasna Zupan
Oblikovala in pripravila za tisk: Maja Perko.
Tisk: Tiskarna Uzar.
Naklada: 600 izvodov.

 

 

Članke lahko prebirate v Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini.

 

VSEBINA

UVODNIK

 1. Uvodnik

 

STROKOVNI PRETRESI

 1. Mirko Ramovš: SLOG SLOVENSKEGA LJUDSKEGA PLESA
 2. Ana Eterovič: FOLKLORIZEM - "NEZAKONSKI OTROK FOLKLORE" GRADIVO
 3. Tjaša Pavšič: OTROŠKE IGRE NA PROSTEM MED TIVOLIJEM IN NEBOTIČNIKOM
 4. Alenka Jakomin: PREPROSTA GLASBILA V SLOVENSKI ISTRI
 5. Jerneja Ferlež: IGRE IN IGRAČE V MARIBORU MED OBEMA VOJNAMA

 

PREDSTAVLJAMO

 1. Dr. Bruno Ravnikar: CIOFF – ZLTSS -KAKO DELATI
 2. Adriana Gaberščik: PETJE V ODRASLI FOLKLORNI SKUPINI
 3. Metka Knific: PRIPRAVA NA PETJE
 4. Rosanda Žagar: OHCET S KOZJANSKEGA: Primer predstavitve šege danes
 5. Bojan Knific: OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE IN NJIHOVI PROGRAMI: Napotki za "začetnike" in smernice za ostale
 6. Malči Možina: ALI JE SMISELNO USTVARJATI NOVE ODRSKE POSTAVITVE?
 7. Tina Jerala: VODENJE SKUPINE KOT VELIK IZZIV

 

UTRINKI Z NAŠIH SREČANJ

 

POROČILA IN OCENE

 1.  Andrej Košič: RAZVOJ IN DELO VETERANSKIH IN "UPOKOJENSKIH" FOLKLORNIH SKUPIN
 2. David Antolin: RAZMIŠLJANJE O "FOLKLORNIH" DEJAVNOSTIH SLOVENCEV V SEVERNI AMERIKI
 3. Nežka Lubej: SLOVENSKE FOLKLORNE SKUPINE V NEMČIJI
 4. Jovan Mijalkovič: 4. SREČANJE SRBSKIH FOLKLORNIH SKUPIN IZ SLOVENIJE
 5. Vesna Sever: OBMOČNA SREČANJA PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA
 6. Nežka Lubej: SREČANJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN NA MEDOBMOČJIH SLOVENSKA BISTRICA, CELJE IN SLOVENJ GRADEC
 7. Neva Trampuš: LE PLESAT ME PELJI 2005: Razmišljanja in ugotovitve na podlagi ogledov letošnjih medobmočnih srečanj
 8. Malči Možina: RAZMISLEK O ORGANIZACIJI SREČANJ OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN: Na primeru srečanj otroških folklornih skupin na Dolenjskem, delu Notranjske, v Beli krajini in Zasavju
 9. Mirjam Štrukelj: OBMOČNA SREČANJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN NA PRIMORSKEM
 10. Mojca Lepej: MEDOBMOČNA SREČANJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
 11. Simon Javornik: DESET LET FOLKLORNE SKUPINE ZGORNJA LOŽNICA
 12. Tanja Gobec: FOLKLORNO DRUŠTVO ŠENTJUR
 13. Marjeta Preželj: KULTURNO DRUŠTVO BOHINJ-BOHINJSKA BISTRICA JE PRAZNOVALO
 14. Mateja Tomašič: PRIPOVED, PESEM IN PLES SO SI PODALI ROKE: Večer prikaza ljudskega izročila v Bohinjski Bistrici z AFS France Marolt iz Ljubljane in domačo folklorno skupino
 15. Majda Nemanič: OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA KRES V TURČIJI
 16. Metka Knific: OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA BREZNICA PRAZNOVALA 10. OBLETNICO
 17. Borut Luša: 3. FOLKLORNI FESTIVAL SREDOZEMSKIH DRŽAV - MIFF 2005
 18. Janko Jerenko: GOSTOVANJE FOLKLORNEGA DRUŠTVA LANCOVA VAS NA POLJSKEM

 

NAPOVEDUJEMO

 1. NAČRT DRŽAVNIH AKCIJ JSKD ZA SEZONO 2005/2006
 2. POSEBNA PRIZNANJA FOLKLORNIM SKUPINAM ZA SODELOVANJE NA MEDOBMOČNIH SREČANJIH
 3. PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI V LETU 2006

 

PRIPOROČAMO V BRANJE

 1. Mirjam Štrukelj: KAMENČKI