Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

POBUDA PISCEM

Za vsebino in celostno podobo glasila je najbolj pomembno, da o načrtovanih in realiziranih dogodkih pišejo tisti, ki se z njimi ukvarjajo oz. se z njimi srečujejo. Za razvoj folklorne dejavnosti je izjemnega pomena, da o njej razmišljamo in o njej pišemo, kajti zavedati se moramo, da je tisk še vedno eden od ključnih nosilcev informacij, s pomočjo katerih gledamo v preteklost in načrtujemo prihodnost.
Zato je pomembno, da ljudje, ki načrtujete in izvajate posamezne aktivnosti, o tem tudi pišete – ne le o stvareh, ki se dogajajo na državni ravni, temveč tudi o dogodkih, ki jih pripravljate v lokalnih skupnostih in so zmotno videti manj pomembne. Za razvoj dejavnosti je pomembno delo vsakogar, kajti ravno dogodki, ki se odmikajo od ustaljenih poti, širijo naša obzorja in opozarjajo na možnosti, ki
v poustvarjanju izročila obstajajo.

 

Zato pišite o vsem, kar se vam zdi vredno omembe. Če se vam zdi, da ste pisanj premalo vešči, nam pošljite osnutke, ideje, pobude, misli … Ne bojte se spregovoriti o stvareh, o katerih drugi molčijo in ne o stvareh, o katerih so pisali že pred vami. Sporočite nam tudi teme, za katere mislite, da so bile v dosedanjih izdajah premalo obdelane. V uredništvu se bomo tako kot doslej tudi v prihodnje trudili, da bodo prispevki v primerni obliki zagledali luč sveta.