Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

O REVIJI

Namen revije


Glasilo namenjamo vsem poustvarjalcem izročila – prvenstveno folklornim skupinam, pevcem ljudskih pesmi in godcem ljudskih viž (slovenskim, manjšinskim …), pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjajo z dediščino (oblačilno, dediščino šeg in navad ipd).

Folklornik prinaša poljudne in poljudnoznanstvene prispevke vsem, ki se ljubiteljsko ali strokovno ukvarjajo s poustvarjanjem posameznih prvin preteklega načina življenja. Avtorji člankov so strokovnjaki, ki se z dediščino ukvarjajo raziskovalno, svoje delo predstavljajo ljubitelji, ki pripravljajo posebne in omembe vredne projekte, pisanja pa se lotevajo tudi drugi, katerih delo se kakorkoli
prepleta s folklorno dejavnostjo. V Folklorniku vsako leto sproti analiziramo obstoječe stanje na folklornem področju in nakazujemo možni razvoj te dejavnosti v prihodnje, saj lahko le z ustreznim odnosom do poustvarjalnih procesov kakovostno usmerjamo odrske interpretacije našega plesnega, glasbenega idr. izročila.

 

 

Razvoj…


Glasilo, namenjeno poustvarjalcem ljudskega izročila, izhaja od leta 2005, in sicer enkrat letno, navadno v začetku meseca oktobra. Tiskano je v formatu A4, v črnobeli tehniki z barvnimi platnicam in dodanimi 8 ali 16 barvnimi stranmi. Od prve številke, ki je imela 100 strani, se je njegov obseg razširil na skoraj 200 strani, vključujoč priloge, v katerih so obsežneje obravnavane posamezne teme
(leta 2007 npr. izdelovanje peč; leta 2008 so bile objavljene glasbene priredbe ljudskih plesov za različne godčevske sestave, leta 2010 priredbe viž za malo pihalno godbo).