Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik 3 (2007)

2007

ISSN 1854-3324

 

FOLKLORNIK
Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Izhaja enkrat letno.
Urednik: Bojan Knific
Lektorica: Rajka Rodinger.
Oblikovala in pripravila za tisk: Maja Perko.
Tisk: Tiskarna Uzar.
Naklada: 600 izvodov.
Cena: 6.25 EUR.
Fotografije iz arhiva JSKD je izbral Janez Eržen, pripise k njim pa pripravil Bojan Knific.

 

Članke lahko prebirate v Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini.

VSEBINA

UVODNIK

 1. Novim izzivom naproti

 

STROKOVNI PRETRESI

 1. Tomaž Gantar: ODRSKA POSTAVITEV: Kakšna in za koga?
 2. Marko Janžič: LJUDSKI PLES: ŠPORT ALI UMETNOST?
 3. Alenka Oven: PRAVNI POGLED NA DELOVANJE DRUŠTVA  

 

GRADIVO

 1. Malči Možina in Bojan Knific: PARTIZANSKI MITING: Rekonstrukcija s plesom povezanega dogodka iz časa 2. svetovne vojne
 2. Pavel Medvešček: IGRE IN IGRAČE NA BANJŠKI PLANOTI
 3. Nina Knaus: LAN in “BABJA HOJSET”
 4. Jože Bakan: RAZSTAVA OB 36. FOLKLORNEM FESTIVALU V BELTINCIH

 

KAKO DELATI

 1. KAKO DO ČIM USTREZNEJŠIH FOLKLORNIH KOSTUMOV? Pogovor z dr. Marijo Makarovič
 2. Mile Trampuš: GLASBENE PRIREDBE V FOLKLORNIH SKUPINAH
 3. Adriana Gaberščik: LJUDSKA PESEM MED ZBOROVSKO IN NARODNO-ZABAVNO GLASBO
 4. Branko Fuchs: PRIREJANJE PLESOV ODRASLIH ZA OTROKE: Na praktičnih primerih štajerskih in prekmurskih plesov
 5. Mirjam Štrukelj: FOLKLORNA SKUPINA IN LJUDSKO IZROČILO V VRTCIH
 6. Petra Nograšek: PIKA POKA POD GORO: RINGA RAJA
 7. Brane Šmid in Mateja Urbiha: KO POZABLJENE ŠEGE PONOVNO OŽIVIJO
 8. Ana Eterović: FOLKLORNE SKUPINE IN NARODNO-ZABAVNI ANSAMBLI: O NEPOSREČENOSTI KOMBINACIJE

 

ODZIVI

 1. Borut Luša: FOLKLORNI FESTIVALI V SLOVENIJI ŽAL DAJEJO PREDNOST TUJIM SKUPINAM II
 2. Iko Otrin: NEKAJ MISLI OB SREČANJIH OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

 

UTRINKI Z NAŠIH SREČANJ

 

PREDSTAVLJAMO

 1. LJUDSKA GLASBA V SODOBNOSTI: Pogovor z dr. Uršo Šivic
 2. Marko Studen, Bojan Knific: MAROLTOVE PLAKETE, LISTINE IN ZLATE ZNAČKE  
 3. Valerija Žalig: FOLKLORNIKI V POMURJU SMO AKTIVNI
 4. Peter Šumnik: FOLKLORNA DEJAVNOST V MEŽIŠKI DOLINI
 5. Nataša Ozebek: PETDESET LET FOLKLORNE DEJAVNOSTI NA ŠENTVIŠKI PLANOTI
 6. Tatjana Kramarič Petek: 20 LET FOLKLORNE SKUPINE KUD FRANC ILEC LOKA-ROŠNJA .
 7. FOLKLORNI BALET: NOV NAČIN POUSTVARJANJA LJUDSKEGA IZROČILA ALI ZGOLJ NOV PLESNI IZZIV? Pogovor z Ivanom Ivančanom mlajšim, umetniškim vodjem Lada
 8. Vesna Bajić: FOLKLORNA DEJAVNOST V SRBIJI
 9. Katica Tomac: OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE NA HRVAŠKEM
 10. Anita Garafolj: NOVI KOSTUMI FOLKLORNE SKUPINE DREVORED IZ LOGATCA

 

POROČILA IN OCENE

 1. Andrej Košič: BOGATA SEZONA NASTOPOV FOLKLORNIH SKUPIN
 2. Katja Kavkler in Marko Gerkšič: FOLKLORNA SKUPINA TINE ROŽANC JE BILA GOSTJA DRŽAVNEGA SREČANJA HRVAŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
 3. Bojana Razpotnik: GOSTOVANJE FOKLORNE SKUPINE EMONA NA JAPONSKEM
 4. Mojca Lepej: PONOVNO VISOKA KAKOVOST SKUPIN V OSREDNJI IN JUŽNI SLOVENIJI
 5. Petra Nograšek: OB OBMOČNIH SREČANJIH OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN NA GORENJSKEM
 6. Erika Krašek: MOJE PRVO LETO: Območna srečanja otroških folklornih skupin na Zahodnem Štajerskem in Koroškem
 7. Neva Trampuš: DOBER, BOLJŠI, NAJBOLJŠI; Le plesat me pelji 2007
 8. David Antolin: SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN KANADE IN ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE
 9. Rajka Rodinger: ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
 10. Tomaž Rauch: O GODČEVSKI DELAVNICI 2007

 

NAPOVEDUJEMO

 1. Bojan Knific: NAČRT DRŽAVNIH AKCIJ JSKD ZA SEZONO 2007/2008
 2. Bojan Knific: PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI V LETU 2008

 

PRIPOROČAMO V BRANJE

 1. Rebeka Kunej: BIBLIOGRAFIJA MIRKA RAMOVŠA
 2. Rebeka Kunej: Henrik Neubauer, UMETNOST KOREOGRAFIJE