Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik (2013)

Folklornik 9

ISSN 1854-3324
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj mag. Igor Teršar, direktor.


Urednik: dr. Bojan Knific; tel.: 01/241-05-33, 031/272-792.


Uredniški odbor:
dr. Rebeka Kunej, Nežka Lubej, Mirko Ramovš, Neva Trampuš.

 

Lektorica: Jasna Zupan.

 

Urejanje popravkov pred tiskom: Tjaša Ferenc

 


Oblikovanje in priprava za tisk: Kofein

 

Fotografija na naslovni strani: Folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič, Vinica. (Foto: Janez Eržen, Le plesat me pelji 2013, 1. Del državnega srečanja odraslih folklornih skupin, Beltinci, 28. 7. 2013.)


Tisk: Tiskarna Pleško.


Naklada: 800 izvodov


Cena: 9 EUR.

 

 

Del člankov lahko prebirate Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini. Ostali članki so do razprodaje revije le v tiskani obliki. Dostop do člankov si zagotovite tako, da kupite ali naročite revijo.

VSEBINA

UVODNIK

 

Bojan Knific: Folklornikom z deveto številko Folklornika na pot

 

STROKOVNI PRETRESI

 

Janja Korun: BARVE V OBLAČENJU IN KOSTUMIRANJU: Njihov simbolni in psihološki pomen ter kombiniranje v kostumografijah

 

Mojca Kovačič: VALENS VODUŠEK IN NJEGOV PRISPEVEK K SLOVENSKI ETNOMUZIKOLOGIJI

 

 

RAZMIŠLJANJA

 

Adrijan Novak: REGIJSKA SREČANJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 2013
 
Bojan Knific: KONCERT OB 65-LETNICI DELOVANJA MAROLTOVCEV: Koncert je ponudil več, kot bi pričakovali – tudi razmislek o razvijanju folklorne dejavnosti
 
Mojca Kmetec: »PA VSE IGERCE SO PREČ, PA NE ZNAMO JIH VEČ, PA ČE ČEMO KAJ POČET, MORMO VSE NA NOV ZAČET«: Otrok in izročilo

 

Tjaša Ferenc: POGLED NA FOLKLORNO DEJAVNOST

 

Tomaž Simetinger: RAZMISLEK O »AVTENTIČNEM« POUSTVARJANJU

 

Bojan Knific: RAZVIJANJE PEVSKE IN GODČEVSKE POUSTVARJALNOSTI

 

 

GRADIVO

 

Marino Kranjac:  TRI VIŽE IZ ISTRE

 

Leonida Novak: PLESI NA KOGU OB DELOVNIH PRILOŽNOSTIH SREDI 20. STOLETJA

 

Marija Čipić Rihar: ZATIRANJE PLESA NA PREHODU IZ 19. V 20. STOLETJE

 

Katarina Šrimpf: UREJANJE LAS TER NAGLAVNO OKRASJE KRANJIC: Pregled pisnih virov od konca 18. do sredine 19. stoletja

 

Anja Rajter: TISTA STARA ZELENA OBLEKA

 

Miroslav Breznik: OVTAR – VARUH VINOGRADOV V SLOVENSKIH KONJICAH

 

 

OŽIVLJANJA

 

Miha Zupanc: NEKAJ SELŠKEGA JE V GLASBI JOŽOVČEVI

 

Brane Šmid: SPOMINI NA MOJO OHCET

 

 

KAKO DELATI

 

Nina Volk: POUSTVARJANJE GLASBENEGA IZROČILA V FOLKLORNIH SKUPINAH: Izkušnje z letošnjih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin

 

Mateja Žvokelj Kostanjevec: OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI IN LJUDSKI PLES

 

Saša Veler: FOLKLORNIKI POD ŽAROMETI

 

Franc Hribovšek, Andrej Košič, Bojan Knific: FINANCIRANJE FOLKLORNIH SKUPIN NA SLOVENSKEM: Drobci spoznanj na podlagi analize ankete

 

Alanka Holešek: POUSTVARJANJE OBLAČENJA ISTRANOV: Izdelava kostumov za Šaleško folklorno skupino Koleda iz Velenja

 

Boris Ostrc: NOVI FOLKLORNI KOSTUMI

 

Mateja Huber: NOVI FOLKLORNI KOSTUMI FOLKLORNE SKUPINE KTD MOŠČANCI
 

 

PREDSTAVLJAMO IN POROČAMO

 

Jasna Vidakovič in Bojan Knific: KULTURNO-ETNOMUZIKOLOŠKEMU DRUŠTVU FOLK SLOVENIJA NA POTI NAPREJ: Premisleki aktivnih in nekdanjih članov ter simpatizerjev društva

 

Vesna Bajić Stojiljković: RAZVOJ ETNOMUZIKOLOGIJE V SLOVENIJI V OKVIRU DELOVANJA MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA TRADICIJSKO GLASBO (ICTM) TER KULTURNEGA IN ETNOMUZIKOLOŠKEGA DRUŠTVA FOLK SLOVENIJA: Pogovor z dr. Svaniborjem Pettanom

 

Saša Meglič: BITI DRŽAVNA STROKOVNA SPREMLJEVALKA – ČAST, IZZIV, PREDVSEM PA VELIKA ODGOVORNOST

 

Neva Trampuš: LE PLESAT ME PELJI 2013

 

Vesna Bajić Stojiljković: AKTIVNOSTI FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI V SEZONI 2012/13

 

Nežka Lubej: STROKOVNO SPREMLJANJE FOLKLORNIH SKUPIN

 

Andrej Košič: »NEKATERI MISLIJO, DA SI STAR, PA VSE VEŠ … FIGO VEŠ. VEDNO SE MORAŠ UČITI.«: Pogovor z Nevo in Miletom Trampušem

 

Bojan Knific: IZKUŠNJE OBLIKOVALCEV, IZDELOVALCEV IN DRUGIH LJUBITELJEV FOLKLORNIH KOSTUMOV

 

Rebeka Kunej: OJ, LEPO JE RES NA DEŽELI: Trideset let Folklornega društva Lancova vas

 

Mojca Pikl: MINILO JE PET DESETLETIJ OD ZAČETKOV RAZVIJANJA FOLKLORNE DEJAVNOSTI NA LJUBNEM OB SAVINJI

 

Marija Zagoričnik: FOLKLORNA SKUPINA KULTURNO-UMETNIŠKEGA DRUŠTVA GRIFON PRAZNOVALA 50 LET DELOVANJA

 

Alanka Holešek: KAR SRCU DOPADE … ali KOLEDINIH 40 LET

 

Margit Grošelj – Miklavec: »VESELJE CELI SVET VRTI«: Koncert ob 5-letnici delovanja Kulturnega društva Borjač iz Sežane

 

Cvetka Hudoklin in Jožica Žibert: OB 5-LETNICI DELOVANJA FOLKLORNEGA DRUŠTVA BRUSAČI, RADEČE

 

 

NAPOVEDUJEMO

 

NAČRT DRŽAVNIH AKCIJ JSKD ZA SEZONO 2013/14

 

PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD ZA LETO 2014

 

UTRINKI Z NAŠIH SREČANJ