Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik (2015)

Folklornik 9

ISSN 1854-3324
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj mag. Igor Teršar, direktor.


Glavna urednica: Tjaša Ferenc Trampuš; tel.: 01/241-05-33, 041/896-687.


Uredniški odbor:
dr. Bojan Knific, dr. Rebeka Kunej, Nežka Lubej, Mirko Ramovš, Neva Trampuš.

 

Lektorica: Katja Berk Bevc.

 

 


Oblikovanje in priprava za tisk: Kofein

 

Fotografija na naslovni strani: Člani Otroške folklkorne skupine Kresnice, Osnovna šola Brežice. (Foto: Janez Eržen, Ringaraja 2015, državno srečanje otroških folklornih skupin, Šentjernej, 30. 5. 2015.)


Tisk: Collegium graphicum


Naklada: 600 izvodov


Cena: 10 EUR.

 

 

Del člankov lahko prebirate Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini. Ostali članki so do razprodaje revije le v tiskani obliki. Dostop do člankov si zagotovite tako, da kupite ali naročite revijo.

   

VSEBINA

UVODNIK

Tjaša Ferenc Trampuš: PRENOVA IN SPREMEMBE

STROKOVNI PRETRESI 
Tomaž Simetinger: VPRAŠANJE FOLKLORIZACIJE PRVEGA REJA IN ŠTEHVANJA V 
ZILJSKI DOLINI
Bojan Knific: STAREJŠA PRIČEVANJA O BARVAH OBLAČIL – JIH ZNAMO PRAV 
RAZUMETI?

RAZMIŠLJANJA 
Tomaž Simetinger: PANDORINA SKRINJICA TEŽAV S FOLKLORNO DEJAVNOSTJO
Tjaša Ferenc Trampuš: (FOLKLORNI) MUZIKAL IN (FOLKLORNI) KABARET

GRADIVO
Alenka Pakiž: »MALA MAŠA ZA SUKNJO VPRAŠA« 
Vrhnja oblačila na Slovenskem od 18. do sredine 20. Stoletja

KAKO DELATI
Katarina Šrimpf: »NE STILIZIRATI ALI STILIZIRATI, TO JE ZDAJ VPRAŠANJE«
Vloga kostumografa pri pripravi kostumske podobe 
Tjaša Ferenc Trampuš: DELO V FOLKLORNI SKUPINI IN NJENO VODENJE 
Ana Eterović Klemenčič: FOLKLORNE SKUPINE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI 
Bojan Knific: METODIKA UČENJA VALČKA 
Razvijanje plesnosti prek postopnega spoznavanja valčka
Maja Vreča: PRIČESKE OTROK V MARIBORU V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA


OŽIVLJANJA
Tomaž Furlan in Marino Kranjac: BELOKRANJSKE DIPLE 
O izdelavi replike in rekonstrukciji možnega načina diplanja 

PREDSTAVLJAMO 
Bojan Knific: MIRKO RAMOVŠ JE PRAZNOVAL 80. ROJSTNI DAN
Damir Zajec: POT DO KAKOVOSTNE TAMBURAŠKE GLASBE 
Jasna Pinoza in Mojca Kolman: FOLKLORNA SKUPINA PRED FOTOGRAFSKIM OBJEKTIVOM
Bruno Ravnikar: LUŽIŠKI SRBI NISO SRBI 
Tatjana Hrnčič: MALI FOLKLORNIKI V LANCOVI VASI 
Jan Hudelja: PRIZNANJE ZA PREDSTAVITEV OBLAČILNE DEDIŠČINE BELOKRANJCEV
Nina Godec Meško: LJUDSKI PLES IN OTROCI TER MLADOSTNIKI S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
Katja Oštir: INTERVJU Z MALČI MOŽINA 
Tjaša Ferenc Trampuš: POGOVOR Z VODJI SKUPIN, KI SO SE V LETU 2015 PREDSTAVILE 
NA DRŽAVNIH SREČANJIH

POROČILA IN OCENE
Tanja Drašler: LE PLESAT ME PELJI 2015
Ustvarjalni in prepričljivi
Saša Meglič: RINGARAJA 2015 IN VPOGLED V DELOVANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 
Anja Cizel: LETNI NASTOP AKADEMSKE FOLKLORNE SKUPINE FRANCE 
MAROLT: RAST 
Mirko Ramovš: NOVOMEŠKE RAZGLEDNICE – 40 LET FOLKLORNE SKUPINE KRES
Bojan Knific: 10 LET FOLKLORNE SKUPINE V CERKLJAH
Tatjana Irman Florjanc: POLKA JE UKAZANA - POKLON MIRKU RAMOVŠU OB 
NJEGOVEM 80. ROJSTNEM DNEVU
Petra Nograšek: ODER JE VAŠ
Saša Meglič: IZMENJAVA TRŽIŠKIH FOLKLORNIKOV S FOLKLORNIKI IZ ŠENTJERNEJA
Nežka Lubej: OBMOČNA SREČANJA VRTČEVSKIH FOLKLORNIH SKUPIN V POMURJU
Barbara Waldhütter: ŠLEKA PAC NA FOLKLORNEM FESTIVALU V BOLGARIJI
Mirjam Štrukelj: TURIZEM IN VRTEC
Tjaša Ferenc Trampuš: TEKMOVANJE PAROV V LJUDSKIH PLESIH

PRIPOROČAMO V BRANJE
Bojan Knific in Tadeja Pance: OBLAČILNA PODOBA PREDDVORČANOV IN OKOLIČANOV 
V PRETEKLOSTI
Bojan Knific: IZŠEL JE ODLIČEN KATALOG Z NASLOVOM OBLEKA, KI JE NAREDILA 
ČLOVEKA

NAPOVEDUJEMO
Urška Bittner Pipan: RESNIČNOSTNI ŠOV ALI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE?
PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD ZA LETO 2016