ARHIV NOVIC

 

 

 

DEJAVNOSTI DRUŠTEV MED NEVARNOSTJO PRENOSA OKUŽBE COVID-19

 

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 V SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTIH IN POVZETEK VELJAVNIH UKREPOV

 

 


 

POVZETEK AKTUALNIH VLADNIH ODLOKOV

(Posodobljeno: 2. 7. 2021*)

* Načeloma odloki veljajo 1 teden,
nato jih vlada ponovno presoja.

 

Velja od 5. 7. 2021:
KULTURNE PRIREDITVE (glasbene, gledališke, plesne, kinematografske in druge):

- za javne kulturne prireditve in za ponujanje drugih kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom se ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi

- ne glede na odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužb maske niso obvezne za obiskovalce in nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah

- obiskovalci lahko ponovno zasedejo vsa razpoložljiva sedišča oz. stojišča

- za nastopajoče je obvezno testiranje 1x tedensko oz. pred samo izvedbo prireditve, če to izvajajo občasno (PCR ali HAG) (razen cepljeni, preboleli) oz. pogoj PCT (ki ga nastopajoči lahko zagotovijo z izpolnjeno izjavo za organizatorja). Pogoj PCT ne velja za nastopajoče mlajše od 15 let.

- za obiskovalce (občinstvo) velja pogoj PCT (test PCR ali HAG velja 48 ur) - (spoštovanje pogoja zagotovi organizator z vidnimi opozorili na mestih vstopa na prireditveni prostor ali na spletnih platformah pred nakupom vstopnice ali z napisom na vstopnici, da je vstop dovoljen le osebam z izpolnjevanjem pogoja PCT). Pogoj PCT ne velja za obiskovalce mlajše od 15 let.

- strežba in uživanje hrane in pijače obiskovalcem prireditve sta dovoljena, pri tem pa je treba upoštevati odlok o ponujanju blaga in storitev za gostinsko dejavnost; zaradi razlik v pogoju PCT za obiskovalce na kulturnih prireditvah in za goste v gostinstvu priporočamo jasno ločitev prireditvenega prostora od pogostitvenega dela

- dodatna splošna priporočila NIJZ (prezračevanje, razkuževanje)

Več:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izvajanje-kulturnih-dejavnosti/

Odlok o ponujanju kulturnih storitev in Odlok o ponujanju blaga in storitev za gostinsko dejavnost

PCT = preboleli ali cepljeni ali testirani

 

Velja od 5. 7. 2021:
PONUJANJE STORITEV KNJIŽNIC, ARHIVOV, MUZEJEV, GALERIJ:

- ni več omejitev števila udeležencev in površine, na kateri so lahko obiskovalci

- medosebna razdalja med obiskovalci najmanj 1 meter (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva)

- maske v zaprtih javnih prostorih (na prostem pa pri razdalji manj kot 1,5 m) v skladu z odlokom za zmanjšanje tveganja okužb

- ni pogoja PCT

- dodatna splošna priporočila NIJZ (prezračevanje, razkuževanje)

 

Velja od 5. 7. 2021:
STROKOVNA OZ. POSLOVNA IZOBRAŽEVANJA (strok. delavnice, kongresi) IN SEJEMSKA DEJAVNOST:

- ni več omejitev površine, na kateri so lahko udeleženci

- tedensko testiranje izvajalcev/zaposlenih oz. mentorjev oz. vodij izobraževanj (razen cepljeni, preboleli)

- sejemska dejavnost: enosmerno gibanje obiskovalcev; pogoj PCT za udeležence

- kongresna dejavnost: udeleženci lahko ponovno zasedejo vsa razpoložljiva sedišča oz. stojišča; pogoj PCT

- nastanitveni obrati in notranji prostori gostinske dejavnosti: pogoj PCT

- ne glede na odlok za zmanjšanje tveganja okužb maske niso obvezne za potrošnike/udeležence, ki ustrezajo pogoju PCT oz. za goste gostinskega obrata, ko uživajo hrano ali pijačo

- dodatna splošna priporočila NIJZ (prezračevanje, razkuževanje)

Več: Odlok o ponujanju blaga in storitev

 

SPLOŠNO ZBIRANJE – ŠTEVILO OSEB:

- do 50 oseb

- na javnih prireditvah/shodih, kjer je organizator znan:

          - do 100 oseb na prostem, pri čemer mora biti najmanj 10 m2 na
            udeleženca oz. razdalja najmanj 1,5 m (razen osebe iz skupnega
            gospodinjstva

          - nad 100 oseb na prostem, če udeleženci ustrezajo pogoju PCT

Pri izvajanju dejavnosti je treba najprej upoštevati zgornje vladne odloke, priporočila NIJZ NIJZ pa služijo kot dodatne zdravstvene smernice (do njih dostopate v desnem stolpcu te strani).

 

 


 

Povezave na aktualne vladne odloke

Aktualne spremembe odlokov:
- https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

- https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021104

 

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužb (nošenje mask, razkuževanje) velja od 14. 12. 2021: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2248#

 

Odlok o zbiranju (prva objava in spremembe veljavnega akta):

20. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1678/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

13. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1553/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

22. 4. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1282/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2

 

Odlok o ponujanju kulturnih storitev (prva objava in spremembe veljavnega akta):

povzetki na vladni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izvajanje-kulturnih-dejavnosti/

in

1. 7. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021104

10. 6. 2021: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021093.pdf

3. 6. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1861/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji

20. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1680/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji

13. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1549/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji

6. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1472/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji

29. 4. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1399/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji

22. 4. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1289/odlok-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji

 

Odlok o ponujanju blaga in storitev (izobraževanj ...) (aktualna in prejšnje verzije):

1. 7. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021104

3. 6. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1859/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

20. 5. 2021:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1677/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji  

13. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1544/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

 

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje širjenja okužbe (uporaba mask ...)

9. 4. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1136/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2

 

Seznam vseh veljavnih odlokov za Covid-19:

http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uradna priporočila NIJZ:
(objavljene so posodobljene različice NIJZ):

Za ljubiteljske skupinske kulturne dejavnosti

Za kino, gledališče in glasbene prireditve


 

 

 

Povzetek osnovnih smernic JSKD
(objavljene so posodobljene različice JSKD):

 

Za strokovna izobraževanja

 

Za posamezne dejavnosti:

Priporočila za folklorno dejavnost
10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

 

Priporočila za instrumentalno dejavnost
10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

 

Priporočila za zborovsko dejavnost
10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

 

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost
10 zlatih pravil za gledališko in lutkovno dejavnost
(v pripravi) 

 

Plakat navodila za sproščanje ukrepov

 

prenesite vse plakate z JSKD infografiko

kot datoteko pdf (pdf, 11MB)

kot datoteke jpg (zip, 8 MB)

prenesite posamezne sličice (datoteke jpg, png, pdf v datototeki zip, 11 MB)