DEJAVNOSTI DRUŠTEV MED NEVARNOSTJO PRENOSA OKUŽBE COVID-19

 

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 (COVID-19) V SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTIH

 


 

SPREMEMBE ODLOKA O OMEJITVI GIBANJA IN PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI TER IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ (17. 2. 2021)

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki ga je objavila v Uradnem listu.

Glavni spremembi, ki se uporabljata od 15. februarja 2021, sta:

- odprava začasne omejitve gibanja med občinami in

- dovoljeno je zbiranje do deset ljudi.

Skladno z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 se v oranžni fazi odpravi začasna omejitev gibanja med občinami. Prav tako se dovoljuje zbiranje do deset ljudi.

Ostale omejitve, povezane z zbiranji, ostajajo v veljavi. To pomeni, da so začasno še vedno prepovedane vse prireditve, shodi, slavja in praznovanja.

Zbiranje do 10 oseb je dovoljeno ob upoštevanju priporočil NIJZ (minimalne razdalje, razkuževanje rok, nošenje maske, prezračevanje), ki so objavljena na njegovi spletni strani (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je Vlada s 15. 2. 2021 omogočila tudi izvajanje storitev strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice) pod pogojem, da se izvajalci izobraževanj tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi HAGT ali PCR testi in imajo negativni rezultat testa.

Testiranje ni potrebno osebi, ki:
– predloži negativni rezultat testa, ki ni starejši od 24 ur,

– ima potrdilo o cepljenju proti COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7, Moderna 14 in AstraZeneca pa 21 dni,

– ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAGT, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev, ali

– ima potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Ponujanje storitev je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

– minimalni možni stik z udeleženci v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,

– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost, in

– razkuževanje rok za udeležence in izvajalce pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost.

Pri opravljanju dejavnosti se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Priporočila za strokovna izobraževanja NIJZ podaja v sklopu za jezikovne tečaje, na povezavi https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprecevanje_okuzb_jezikovni_tecaji.pdf.

JSKD jih je za svoje delavnice smiselno prilagodil in so objavljena TUKAJ.

Vsa priporočila in odloki se bodo sproti prilagajali razmeram, zato jih redno spremljajmo.

 


NAČRT SPROŠČANJA UKREPOV IN IZVEDBA VAJ (posodobljeno 4. 2. 2021)

Spoštovani, v mesecu oktobru smo vas redno obveščali o možnosti izvedbe javnih prireditev in vaj. Spomladi bomo poskusili z našo prakso nadaljevati.

Trenutno vaj in prireditev še ne moremo izvajati. V oranžni fazi je predvideno zbiranje do 10 ljudi javno in zasebno ter omejitev števila ljudi v zaprtih javnih prostorih. Zbiranje do 10 ljudi v oranžni fazi bo dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti minimalno medosebno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

 

sproščanje pandemije


Ko se bodo omejitve zbiranja začele sproščati, bo pomembno, da najprej upoštevamo z odlokom dovoljeno število oseb, medosebne razdalje in velikost prostora, nadalje pa ravnamo tudi v skladu s preostalimi priporočili NIJZ.

Na spletni strani JSKD https://www.jskd.si/covid_19/karantena_priporocila_drustvom_2020.htm smo v preteklih mesecih objavljali obvestila v zvezi z epidemijo in smernice za posamezne dejavnosti, ki jih bomo v prihodnje posodobili.

Trenutno pa zbiranje še ni dovoljeno in bo nova uskladitev potekala glede na način in tempo sproščanja omejitev.

Vsa priporočila se bodo sproti prilagajala razmeram, zato jih redno spremljajmo.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 


SPREJET JE ODLOK O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN OMEJITVI OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S SARS-COV-2 (posodobljeno 20.10. 2020)

V Sloveniji so do konca epidemije trenutno prepovedane vse prireditve ter druženja nad 6 oseb. Hkrati imamo od danes naprej uvedeno prepoved gibanja od 21. do 6. ure ter prepoved prehajanja prek regijskih meja.

Stališče JSKD do izpeljave vaj je, da je treba ravnanje posameznikov in društev presojati zdravorazumsko v posamezni življenjski situaciji, pri čemer ravnajmo odgovorno, bodimo previdni in čimbolj zmanjšajmo možnost prenosa okužb ter tako skrbimo za zdravje vseh nas. Glejmo na stvari tudi dolgoročno, zato priporočamo, da v naslednjih tednih zbori, inštrumentalne skupine in ostala društva vaje v živo prekinejo ter skupno prispevajo, da se širjenje umiri in da se epidemiološka slika spet izboljša.

Hkrati vam predlagamo, da v teh časih prek raznih spletnih orodij ostanete pozitivni, objavljate slike, posnetke, misli vašega dosedanjega delovanja in po možnosti organizirate individualne ure vokalne tehnike, igranja na inštrument ali korake plesa, da bodo člani društev ostali aktivni in razmišljali o novih ciljih.

Povezava na: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 147, 19. 10. 2020)

 


 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI SPLOŠNI OMEJITVI OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V REPUBLIKI SLOVENIJI TER PREPOVEDI PROMETA POSAMEZNIH VRST BLAGA IN IZDELKOV V ČASU ZBIRANJA LJUDI, STRAN 6190. (posodobljeno 15. 10. 2020)

Po vsej Sloveniji je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Prav tako so začasno prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev (rdeče regije). Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izjema so enkratne prireditve, ki so bile s strani NIJZ odobrene do 15. 10. 2020 in niso bile prijavljene kot periodični dogodki.

Kljub razlikam v regijah in omenjenim izjemam ter različnim možnim interpretacijam odloka menimo, da tudi če niso izdelana navodila za vsako podrobnost, je treba ravnanje presojati zdravorazumsko v posamezni življenjski situaciji, pri čemer ravnajmo odgovorno, bodimo previdni in čimbolj zmanjšajmo možnost prenosa okužb ter tako skrbimo za zdravje vseh nas. Glejmo na stvari tudi dolgoročno, zato priporočamo, da v naslednjih dveh tednih zbori, inštrumentalne skupine in ostala društva vaje prekinejo, si vzamejo odmor ter skupno poskrbijo, da se širjenje spet umiri in da se epidemiološka slika spet izboljša.

Povezava na odlok:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2535/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-prometa-posameznih-vrst-blaga-in-izdelkov-v-casu-zbiranja-ljudi

 


NAVODILA ZA ORGANIZATORJE JAVNIH PRIREDITEV TER IZVEDBO VAJ IN ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI (posodobljeno 9. 10. 2020)

Spoštovani, včeraj je Vlada RS na 101. dopisni seji sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi. Ukrep je stopil v veljavo 9. oktobra.
(https://www.gov.si/novice/2020-10-08-prepovedano-zbiranje-vec-kot-10-ljudi-do-500-ljudi-dovoljeno-na-javnih-shodih-in-prireditvah-ter-drugih-zbiranjih-a-brez-pogostitve/)

»Po novem odloku je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, je dovoljeno do 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ. Na teh shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.«

Glede na zgornji tekst Odlok o začasni omejitvi prepovedi zbiranja ljudi vpliva tudi na izvedbo vaj in na delovanje društev. Za vse nas je pomembno, da se zavedamo tega, da Odlok ne prepoveduje oz. onemogoča našega delovanja, zahteva pa od nas, da se bomo držali priporočil in navodil, kajti, kot je bilo povedano v medijih (dne 8. 10. 2020), »dovoljeno je vse, tudi tisto, kar se izvaja v obsegu več kot desetih udeležencev, pod pogojem, da je prostor ustrezen za dovolj velike distance; in da imajo tisti, ki bodisi sklicujejo bodisi organizirajo takšna druženja, fitnese in podobno, predhodno soglasje nacionalnega inštituta«.

1. Za izvedbo vaj, bo tako vsako društvo moralo s strani NIJZ pridobiti pozitivno mnenje

https://nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz

2. JSKD ima na svoji spletni strani objavljena priporočila za omejevanje prenosa okužbe z virusom SARS-Covid 19, ki so v skladu s priporočili NIJZ https://www.jskd.si/covid_19/karantena_priporocila_drustvom_2020.htm

3. Na kaj morate biti pozorni pri vlogi za pridobitev pozitivnega mnenja?

a) Število udeležencev na vaji je odvisno od velikosti vašega prostora in ustreznih razdalj med njimi, ki morajo biti vsaj 1,5 m med osebami na vse strani, ter zagotavljanje stalnih mest, na katerih sedi/stoji posameznik.

b) Upoštevanje splošnih ukrepov za preprečevanje širjenja.

c) Upoštevanje prihajanja v ter odhajanja iz vadbenih prostorov.

d) Upoštevanje označevanja poti in rednega obveščanja ter opozarjanja članov društva.

e) Zagotavljanje rednega prezračevanja prostorov.

f) Zagotavljanje ustrezno opremljenih in čistih sanitarij ter vadbenih prostorov.

g) Vlogo lahko vložite za več vaj sočasno (kot ponavljajoči se dogodek), seveda ob predpostavki, da bodo vse vaje potekale po enakih navodilih in v enakih pogojih.

Nekaj posebnih navodil za pomoč pri prijavi:

Kdo lahko pride na vajo

Ne prihajajte na vajo!:

- če ste v zadnjih 14 dneh imeli katerega od naslednjih bolezenskih simptomov: povišana telesna temperatura (nad 37,5 °C), kašelj, glavobol, boleče žrelo in grlo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), bolečine v trebuhu, bruhanje, driska, slabo počutje;

- če je kdo v vaši družini bolan in kaže navedene simptome;

- če ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki je kazala zgoraj naštete simptome;

- če ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s Covid-19.

 

Vstopanje v prostor za vajo in izstopanje

- Ob vstopu si obvezno razkužite roke in upoštevajo zadostno medosebno razdaljo vsaj 1,5 oz. 2 m.

- Za vstope in izstope iz prostorov je obvezna uporaba mask,  tako ob prihajanju kot odhajanju. Snamete jih lahko šele, ko ste na vašem sedežnem ali stojnem mestu. Seznanite se s pravilnim načinom nošenja in snemanja mask, pred in po uporabi si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikamo. Masko za enkratno uporabo je treba takoj po uporabi odvreči v koš za odpadke. Pralno masko je potrebno takoj po snemanju odložiti v posebno vrečko, je ne odlagati na površine, ki se jih dotikajo drugi ljudje, in jo pred ponovno uporabo oprati.

- Na poti do svojega sedeža/stojišča se čim manj dotikajte različnih skupnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.

- Na poti do svojega sedeža/stojišča, skrbite za ustrezno medosebno razdaljo.

- Na vstopnih točkah zagotovite, da ustrezno izpolnite vprašalnik o zdravstvenem stanju in še enkrat premislite o zdravju in počutju.

- Priporočamo, da se na v prostoru označijo enosmerne poti (talne oznake, usmerjevalni stebrički s trakovi ...) od vhoda/vhodov v prostor in iz njega, tako da udeleženci medsebojno ne prečkajo poti. Če organizacijske možnosti dopuščajo, naj bodo vhodi in izhodi ločeni. V največji možni meri naj bodo za čas vstopanja in izstopanja vrata v vadbeni prostor odprta, da se ne dotikajo kljuk.

- Na več različnih lokacijah vadbenega prostora je treba udeležence opominjati z napisi in znaki, naj upoštevajo varnostne in higienske zahteve.

 

Izvedba vaje

Za izvedbo vaje in pripravo elektronske vloge sledite Priporočilom za izvedbo vaje za posamezna področja delovanja, ki so dostopna na spletni strani JSKD:

Priporočila za zborovsko dejavnost https://www.jskd.si/covid_19/covid_priporocila_zborovska_dejavnost_20a.pdf

Priporočila za inštrumentalno dejavnost
https://www.jskd.si/covid_19/covid_priporocila_instrumentalna_dejavnost_20b.docx

Priporočila za folklorno dejavnost
https://www.jskd.si/covid_19/covid_priporocila_folklorna_dejavnost_20.pdf

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost
https://www.jskd.si/covid_19/covid_priporocila_gledalisce_lutke_dejavnost_20.pdf

 

Priporočila NIJZ pa se medtem niso spremenila – tista, ki se nanašajo na kulturne dejavnosti, lahko najdete na naslednjih povezavah:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_kulturne_dejavnosti.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kino_gledalisca.pdf 

 

Elektronska vloga: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje

V zavedanju, da bi vam lažje pomagali do pozitivnega mnenja NIJZ za vaše delovanje, bomo v naslednjih dneh pripravili primere vlog, ki bodo lahko služili kot vzorec v pomoč pri prijavi.

 


ODLOK O OBVEZNI UPORABI ZAŠČITNE MASKE ALI DRUGE USTREZNE OBLIKE ZAŠČITE USTNEGA IN NOSNEGA PREDELA OBRAZA NA JAVNIH KRAJIH OZIROMA PROSTORIH (24. 9. 2020)

 

Spoštovani,

po uveljavitvi najnovejšega odloka Vlade z dne 19. 9. 2020 o obveznem nošenju mask na javnih krajih oz. prostorih, ki ga najdemo na
https://www.gov.si/novice/2020-09-18-92-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/ oz.
https://www.gov.si/novice/2020-09-19-vlada-izdala-odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsevanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2/,
se pojavljajo številna vprašanja med slovenskimi kulturnimi društvi, skupinami, ustanovami, kako točno interpretirati ta odlok v okviru vaj in nastopajočih na prireditvah.

Naj vas obvestimo, da smo z Ministrstvom za zdravje oz. Uradom Vlade za komuniciranje v stiku, da nam pomagajo pri odgovorih na najpogostejša vprašanja, da razrešimo številne nejasnosti.
Takoj ko pridobimo informacije, vas bomo obvestili in jih objavili tudi na naših spletnih straneh.

Priporočila NIJZ pa se medtem niso spremenila – tista, ki se nanašajo na kulturne dejavnosti, lahko najdete na naslednjih povezavah:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_kulturne_dejavnosti.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kino_gledalisca.pdf 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 


NAVODILA ZA ORGANIZATORJE JAVNIH PRIREDITEV IN ODLOK O ZAČASNI OMEJITVI ZBIRANJA LJUDI
(posodobljeno 14. 9. 2020)

Vlada Republike Slovenije je 8. julija 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS, ki velja od 9. julija 2020. Povzemamo glavne informacije:

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

- se zbira več kot 10 ljudi,

- je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih),

- ne glede na število ljudi, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njegovih spletnih straneh (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če:

- se zbira do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ;

- od 10 do največ 50 ljudi: V tem primeru mora sklicatelj obvezno voditi seznam prisotnih ljudi in zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila v skladu z navodili NIJZ. Seznam mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek udeležencev, naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor), čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja). Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev

Dovoli se zbiranje ljudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalna medosebna razdalja v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh.

Organizator mora javno prireditev prijaviti in ob prijavi priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pridobi ga z vlogo na NIJZ, v kateri mora opredeliti način zagotavljanja spoštovanja Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke. Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v višini 30 eur, dokazilo o izvedenem plačilu pa se v pdf obliki priloži v vlogo (obravnava vloge za mnenje traja do 8 delovnih dni).

Elektronska vloga: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje

Več o tem, kaj je javna prireditev, in seznam najpogostejših vprašanj (posodobljeno 27. 7. 2020):

https://www.gov.si/novice/2020-07-01-pojasnilo-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/

Več o navodilih za organizatorje prireditev:

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf

 


NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
(22. 6. 2020):

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 PRI IZVAJANJU SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI (22. 6. 2020) 

Smernice NIJZ za ostale dejavnosti – gledališče, literaturo, likovno, film – ali na splošno za prireditve in izobraževanja ter poletne tabore so dostopne na drugih seznamih njihovih priporočil, ki jih smiselno prilagodimo:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kino_gledalisca.pdf,

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf,

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprecevanje_okuzb_jezikovni_tecaji.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska-priporocila_za_letovanje_otrok.pdf (novo od 22. 6.).

POMEMBNO: Vsa priporočila se bodo sproti prilagajala razmeram, zato jih redno spremljajte.

 


SPOROČILO JSKD IN ZKDS (1. 6. 2020)

Spoštovani članice in člani ljubiteljskih kulturnih društev!

Na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti smo si v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije v preteklih tednih prizadevali pridobiti ustrezna mnenja, preučiti prakse iz tujine in strokovne študije o možnosti prenosa okužbe z virusom Covid-19 med petjem, igranjem na inštrumente in plesom, ki so najbolj množične ljubiteljske kulturne dejavnosti v Sloveniji (z njo se ukvarja več kot 100.000 ljudi). Kljub temu da ima vrnitev njihovega delovanja po karanteni veliko pozitivnih učinkov, od socialnih do psiholoških in drugih, moramo biti pri ponovni vzpostavitvi previdni, premišljeni in odgovorni, da združevanja ne bi prinesla prevelikega tveganja širjenja novih okužb.

Na osnovi tega smo pripravili predlog priporočil za zborovsko, inštrumentalno in folklorno dejavnost ter jih poslali v presojo na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Služba za komunikacijo NIJZ nam je za glasbene dejavnosti svetovala priporočila kot za glasbene šole oz. za folklorno dejavnost kot za športne vadbe, na podlagi teh pa bi bilo po naši presoji treba zagotoviti vsaj naslednje minimalne standarde, s katerimi društva seznanjamo v prilogi (dodajamo tudi povzetek v obliki »10 zlatih pravil varnejše izvedbe vaj«).

Glede na zadnja sproščanja omejitvenih ukrepov v tem trenutku torej svetujemo predvsem premišljeno načrtovanje postopnega in prilagojenega vračanja k skupinskim aktivnostim, ključnega pomena pri tem pa je odgovornost skupine in osebna odgovornost vsakega člana društva.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
in Zveza kulturnih društev Slovenije

 

Priporočila za folklorno dejavnost

10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

Priporočila za instrumentalno dejavnost

10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

Priporočila za zborovsko dejavnost

10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost

10 zlatih pravil za gledališko in lutkovno dejavnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje:
HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z NOVIM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 PRI IZVAJANJU SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
(22. 6. 2020)

 

Priporočila za strokovna izobraževanja je JSKD za svoje delavnice smiselno prilagodil in so objavljena TUKAJ.

 

POVZETEK OSNOVNIH SMERNIC JSKD IN ZKDS:

10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

10 zlatih pravil za ples, gledališko in lutkovno dejavnost