ARHIV NOVIC

 

 

 

DEJAVNOSTI DRUŠTEV MED NEVARNOSTJO PRENOSA OKUŽBE COVID-19

 

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 V SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTIH IN POVZETEK VELJAVNIH UKREPOV

 

 


 

Povezave na aktualne vladne odloke

Aktualne spremembe odlokov:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/
in
https://www.gov.si/novice/2021-05-06-sproscanje-ukrepov-pri-ponujanju-kulturnih-storitev-in-kolektivnem-uresnicevanju-verske-svobode/

 

Ukrepi po regijah:
https://www.gov.si/zbirke/seznami/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-covid-19-po-regijah

Odlok o zbiranju:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2444

 

Odlok o ponujanju kulturnih storitev (prireditev ...):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2425
in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1472?sop=2021-01-1472

 

Odlok o ponujanju blaga in storitev (tudi izobraževanj):
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1396/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

 

Seznam vseh veljavnih odlokov za Covid-19:
http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno

 


 

POVZETEK AKTUALNIH VLADNIH ODLOKOV

(Posodobljeno: 7. 5. 2021*)

* Načeloma odloki veljajo 1 teden,
nato jih vlada ponovno presoja.

 

ŠTEVILO OSEB:
- splošno zbiranje ljudi: do 10 oseb
- prireditve: do 10 udeležencev (občinstvo)

OMEJITEV POVRŠINE NA OSEBO:
(npr. za prireditve, kulturne storitve ...)
- vse regije: od 7. maja 1 končni uporabnik na 20 m2 v zaprtem prostoru oz. 1 končni uporabnik na 10 m2 na prostem

MASKE:
- v zaprtih javnih prostorih
- na prostem pri razdalji manj kot 1,5 m

PRIREDITVE:
- do 10 obiskovalcev (občinstvo); največje št. izvajalcev ni določeno
- 1 končni uporabnik na 20 m2 (vse regije) v zaprtem prostoru oz. 1 končni uporabnik na 10 m2 na prostem – velja za občinstvo
- maske v zaprtih javnih prostorih, razen za nastopajoče pri izvajanju gledaliških, glasbenih in plesnih dejavnosti
- razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva oziroma nastopajočimi
- gledališka, glasbena in plesna dejavnost na prireditvah dovoljena le ob tedenskem testiranju nastopajočih (razen cepljeni, preboleli ...)
- dodatna splošna priporočila NIJZ

IZOBRAŽEVANJA:
- do 10 udeležencev
- pogoj: tedensko testiranje zaposlenih oz. mentorjev (razen cepljeni, preboleli ...)
- dodatna splošna priporočila NIJZ

 

Pri izvajanju dejavnosti je treba najprej upoštevati zgornje vladne odloke, priporočila NIJZ pa služijo kot dodatne zdravstvene smernice.

 

 


PRENOVLJENA PRIPOROČILA NIJZ ZA PRIREDITVE

(Datum objave: 28. 4. 2021)

 

NIJZ je danes objavil tudi prenovljena »priporočila za kino gledališče in glasbene prireditve«:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kino_gledalisca_glasbene_predstave_splet_28-4-2021.pdf

Nekaj pomembnih sprememb:

- ni več zapisa »Dejavnost pevskih zborov v zaprtih prostorih za zdaj odsvetujemo«;

- razdalja od nastopajočih ni več 4 ali 6 ali 8 m za različne vrste dogodkov, ampak poenoteno 4 m, kot je v nekaterih drugih evropskih priporočilih;

- šteje »razdalja od nastopajočih«, in ne »od odra«, kot se je dogajalo lani pri NIJZ zavrnitvah nekaterih vlog za dogodke.

Večji poudarek je na prezračevanju, dolžini dogodkov, maskah; razdalje za obiskovalce so 1,5 m med sedenjem, 2 m med gibanjem oz. čakanjem v vrsti; odsvetujejo nudenje hane, pijače.


Števila obiskovalcev oz. delež zasedenosti dvorane/prizorišča ta dokument ne določa, poudarja, da je to najprej pogojeno z vladnimi odloki (število oseb, površina na osebo, morebitno testiranje ...).

 

 


PRENOVLJENA PRIPOROČILA NIJZ ZA SKUPINSKE KULTURNE DEJAVNOSTI

(Datum objave: 26. 4. 2021)

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes na svoji spletni strani v sklopu storitvenih dejavnosti objavil prenovljena priporočila za skupinske kulturne dejavnosti:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/skupinske_kulturne_dejavnosti_splet_26-4-21_-_kopija.pdf

Prenovljene in z NIJZ usklajene osnovne smernice za posamezne dejavnosti smo pripravili na naslednjih povezavah (dodani so tudi kratki povzetki »10 zlatih pravil varnejše izvedbe vaj«).

Priporočila za folklorno dejavnost
10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

Priporočila za instrumentalno dejavnost
10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

Priporočila za zborovsko dejavnost
10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost
10 zlatih pravil za gledališko in lutkovno dejavnost
(v pripravi) 

 

 

Priporočila se bodo spreminjala v skladu z epidemiološko sliko in novimi spoznanji.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uradna priporočila NIJZ:
(objavljene so posodobljene različice NIJZ):

Za skupinske kulturne dejavnosti

Za kino, gledališče in glasbene prireditve


 

 

 

Povzetek osnovnih smernic JSKD
(objavljene so posodobljene različice JSKD):

 

Za strokovna izobraževanja

 

Za posamezne dejavnosti:

Priporočila za folklorno dejavnost
10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

 

Priporočila za instrumentalno dejavnost
10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

 

Priporočila za zborovsko dejavnost
10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

 

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost
10 zlatih pravil za gledališko in lutkovno dejavnost
(v pripravi)