ARHIV NOVIC

 

 

 

DEJAVNOSTI DRUŠTEV MED NEVARNOSTJO PRENOSA OKUŽBE COVID-19

 

PRIPOROČILA ZA OMEJEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV2 V SKUPINSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTIH IN POVZETEK VELJAVNIH UKREPOV

 

 


 

POVZETEK AKTUALNIH VLADNIH ODLOKOV

(Posodobljeno: 15. 9. 2021*)

* Dosedanji odloki so združeni v en odlok,
ki nima več končnega datuma veljavnosti.

 

 

 

V POMOČ PRI LAŽJEM SLEDENJU SPREMEMB UKREPOV:

Za vse zadnje spremembe odlokov, njihove povzetke in povezave na originalna besedila v Uradnem listu priporočamo, da spremljate stran https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/, ki je zdaj redno posodabljana. Spodaj pod novicami so povzetki najnovejših sprememb. Za podrobnejši pregled odlokov so navedene tudi neposredne povezave v posameznih novicah (npr. v tej novici) ali pa uporabite povezave zgoraj na modri podlagi na tej strani, ki peljejo na posamezna področja (> Aktualni podatki, > Ukrepi za zajezitev ... ... ... > Izvajanje kulturnih dejavnosti ...), od tam pa so tudi povezave na zadnje odloke v Ur. l. oziroma povzetki za posamezna področja.

 

POVZETKI POSAMEZNIH PODROČIJ:

Zadnje novosti v odlokih: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/
Omejitve zbiranja: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/
Izvajanje kulturnih dejavnosti: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izvajanje-kulturnih-dejavnosti/

 

ZADNJI ODLOK (objavljen 11. 9. 2021, velja od 15. 9. 2021) 

o načinu izpolnjevanja pogoja PCT, samotestiranju, nošenju mask … (dosedanji odloki so združeni v en odlok) najdete tukaj:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2870/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2

 

URADNI LIST – KAZALO

po številkah in datumih: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

VEČ na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/

 


 

POMEMBNO ZA KULTURNA DRUŠTVA OZ. ZA KULTURNE DEJAVNOSTI:

Tolmačenje odloka na Ministrstvu za kulturo RS, opredelitev pojma kulturne dejavnosti in opredelitev pojma zaprt javni prostor najdete na https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izvajanje-kulturnih-dejavnosti/.

 

 

PRIPOROČILO JSKD ZA DRUŠTVA:

 

PCT pogoj in vaje:

Glede na zapisano je PCT pogoj potreben tudi pri zbiranju članov skupin na glasbenih, gledaliških, plesnih idr. vajah, saj odlok izpostavlja »vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti«. Priporočamo, da člani društev, ki niso cepljeni ali preboleli, redno tedensko opravljajo samotestiranje in ob tem vodijo evidenčni list. Društvo/skupina naj z medsebojnim dogovorom določi odgovorno osebo za hranjenje dokazil ob morebitnem nadzoru ter pripravi izjave članov, da vsak zagotavlja verodostojnost svojih navedb, s čimer zaščitijo odgovorno osebo oz. predsednika društva.

Vzorec izjave 1

Vzorec izjave 2

 

 

MASKE in vaje:

Od 30.9.2021 velja sprememba odloka Vlade RS, po kateri mask ni več potrebno nositi v zaprtih/odprtih prostorih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC (preboleli/cepljeni).  To velja na primer v pisarni, kjer se združujejo le cepljeni in/ali preboleli sodelavci, ali pa v društvenih prostorih ali avtomobilu, avtobusu – velja za osebe iz različnih gospodinjstev, ki pa so vse cepljene ali prebolele. V kolikor vsi udeleženci vaje pogoja PC ne izpolnjujejo, so maske še vedno obvezne pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih, vendar po zgledu športne vadbe in glasbenih šol med samo vajo pri razdalji vsaj 1,5 m in na svojih mestih niso obvezne. So pa, kadar je to le mogoče, priporočljive, saj pomembno zmanjšujejo tveganje prenosa okužb.

Povzetek Ministrstva za kulturo RS za izvajanje odloka na področju kulturnih dejavnosti

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/izvajanje-kulturnih-dejavnosti/

 

 

 

 

 

 

 

 

Uradna priporočila NIJZ:
(objavljene so posodobljene različice NIJZ):

Za ljubiteljske skupinske kulturne dejavnosti

Za kino, gledališče in glasbene prireditve

 

 

 

Povzetek osnovnih smernic JSKD
(objavljene so posodobljene različice JSKD):

 

Za strokovna izobraževanja

 

Za posamezne dejavnosti:

Priporočila za folklorno dejavnost
10 zlatih pravil za folklorno dejavnost

 

Priporočila za instrumentalno dejavnost
10 zlatih pravil za instrumentalno dejavnost

 

Priporočila za zborovsko dejavnost
10 zlatih pravil za zborovsko dejavnost

 

Priporočila za gledališko in lutkovno dejavnost
10 zlatih pravil za gledališko in lutkovno dejavnost
(v pripravi) 

 

Plakat navodila za sproščanje ukrepov

 

prenesite vse plakate z JSKD infografiko

kot datoteko pdf (pdf, 11MB)

kot datoteke jpg (zip, 8 MB)

prenesite posamezne sličice (datoteke jpg, png, pdf v datototeki zip, 11 MB)