Odnosi z javnostmi, sporočila za javnost in klipping

Kreativna baza, družba za komuniciranje in strateško svetovanje E: info@kreativnabaza.si