ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA

PRIZNANJA IN ODLIČJA SKLADA 2022

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti podeljuje priznanja posameznikom ali skupinam za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in organizacijskem delu. JSKD podeljuje priznanja posameznikom ali skupinam za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in organizacijskem delu, kulturni vzgoji in izobraževanju, razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu in pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine. Najvišja priznanja so: odličja sklada (Zlata in Srebrna plaketa) , področna priznanja (Gallusove, Maroltove ter Linhartove plakete in listine ter Plaketa in listine Mete Vidmar) ter priznanje Zlati znak, ki jih sklad podeli na podlagi javnega poziva. Poziv za oddajo predlogov objavimo v začetku septembra vsako leto.

Slavnostna podelitev priznanj in odličij JSKD za leto 2022 bo v Cankarjevem domu v Ljubljani, in sicer v soboto, 11. marca 2023, ob 18. uri.

 

Cankarjev dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (29. 10. 2020)