-->
Folklore

 

PUBLISHING


FOLKLORNIK. Professional magazine for re-creators of folk tradition (published, e-issue, annually). Ljubljana, since 2005. Editors: 2015- (Tjaša Ferenc Trampuš), 2005-2015 (Bojan Knific).

PRIROČNIK ZA FOLKLORNO DEJAVNOST. Ljubljana, 2017. Author: Tomaž Simetinger et al.

LJUDSKI PLESI DOLENJSKE IN NOTRANJSKE, Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2018 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

LJUDSKI PLESI DOLENJSKE IN NOTRANJSKE, Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2018 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

HALOŠKO PETJE NA TRETKO, Plesno izročilo na Slovenskem (CD). Ljubljana, 2017 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

MARKO SKAČE - SLOVENSKI LJUDSKI PLESI PREKMURJA, Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2017 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

PLESNA DEDIŠČINA MED BOČEM IN POHORJEM. Ljubljana, Poljčane, 2017 (co-published). Authors: Branko Fuchs and Mirko Ramovš.

ODE, KA ZAPLEJŠEVA! SLOVENSKI LJUDSKI PLESI PREKMURJA, Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2017 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

HALOŠKO PETJE NA TRETKO (note material). Ljubljana, 2017 (co-published). Editor: Drago Kunej.

HALOŠKO PETJE NA TRETKO (audio recording). Ljubljana, 2017 (co-published). Authors: Urša Šivic and Peter Vendramin.

GORENJSKI PLESI, part 2 (video). Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2016 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

GORENJSKI PLESI, part 1 (video). Plesno izročilo na Slovenskem (video). Ljubljana, 2014 (co-published). Akademska folklorna skupina France Marolt (Ljubljana). Editor: Mirko Ramovš et al.

BABNO POLJE IN NJEGOVI LJUDJE V METEŽU DRUGE SVETOVNE VOJNE. Ljubljana, 2014 (co-published). Author: Marija Makarovič.

TRŽIŠKA DEKLETA DALEČ SLOVÉ: prežitki oblačenja in z oblačenjem povezanih dejavnosti Tržičanov in okoličanov iz obdobij pred sredino 20. stoletja. Ljubljana, Tržič 2012 (co-published). Author: Bojan Knific.

OBLAČILNA KULTURA V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI. Ljubljana, 2011 (co-published). Author: Marija Makarovič.

V BESEDE IN FOTOGRAFIJE UJETI IZRAZI PRIPADNOSTNEGA KOSTUMIRANJA (compendium). Ljubljana, Kamnik, 2010 (co-published). Author: Bojan Knific.

RIBNČAN SMO SE LPU NOSIL! OBLAČENJE V RIBNIŠKI DOLINI OD KONCA 19. STOLETJA DO DRUGE SVETOVNE VOJNE. Ljubljana, 2009. Author: Alenka Pakiž