FILM \ Izobraževanje

 

INTUITIVNA SCENARISTIKA – arhetipski pristop k pisanju za film (mentorica: Ana Lasić)

Ljubljana, 3. – 26. april 2023

 

Odkar obstaja svet, nas fascinira zgodba. Vsi jo pripovedujemo: če vam hoče kdo kaj prodati, vam pove zgodbo; če hoče kaj povedati ali pojasniti o sebi, pripoveduje zgodbo; če vam hoče razložiti, kaj se mu je zgodilo včeraj – spet zgodba. V centru naše civilizacije je, ne glede na časovne, kulturološke ali verske razlike, zgodba vedno v centru spoznanja tega, kdo pravzaprav je človek in kaj nam je vsem skupno.

Delavnica INTUITIVNA SCENARISTIKA bo temeljila na metodi, ki jo je Ana Lasić razvila v zadnjih letih poučevanja scenaristike in analize filma: na metodi intuitivnega scenarističnega kolesa, sestavljenega iz 12 Jungovih arhetipov, ki v točno določenem zaporedju tvorijo strukturo celovečernega filma.

Ta arhetipska matrica, ki ponazarja razvoj psihe pri junaku, istočasno dokazuje, da vsi elementi ene zgodbe, zaplet, ideja, liki, struktura in žanr, izhajajo iz konflikta točno določenih arhetipov in da jih je mogoče več kot natančno prepoznati in definirati.

Delavnica bo v osmih terminih obdelala naslednje teme:

I. Jung, in Campbell. Junakova dogodivščina in monomit. Vogler in 12 točk razvoja zgodbe. Kaj je zgodba in zakaj je arhetipska? Arhetipi in kolektivno nezavedno.

II. Konflikt kot polarizirana dualnost.

III. Lik med kompleksi in arhetipi. 12 jungovih arhetipov in kako je sestavljen krog - lok lika je križ preobrazbe.

IV. Struktura zgodbe, elementi in naravna struktura štirih dejanj, primerjava struktur z znanimi strukturami.

V. Vsi žanri so arhetipski.

VI. Kako kolo deluje, integracije nasprotnega arhetipa, korak po korak, razvoj psihe pri junaku: prva polovica kroga, prvih 6 dvojnih faz.

VII. Druga polovica kroga, drugih 6 dvojnih faz, striktura integracije.

VIII. Novo junakovo potovane v 12 arhetipskih korakih. Analiza filma.

Delavnica bo potekala 8 zaporednih ponedeljkov (z izjemo velikonočnega ponedeljka 10.4., ko bo predavanje izjemoma v torek) in sred: 3., 5., 11., 12., 17., 19., 24. in 26. aprila 2023 med 19. in 22. uro. Delavnica bo potekala v Centru poezije Tomaža Šalamuna, Cankarjeva 5, Ljubljana.

Izobraževanje traja 32 pedagoških ur. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje ovrednoti z 2 točkama.

Cena izobraževanja (vseh 8 terminov): 120,00 EUR (z že vštetim DDV)

OPIS

I. JUNG, IN CAMPBELL. JUNAKOVA DOGODIVŠINA IN MONOMIT. VOGLER IN 12 TOČK RAZVOJA ZGODBE. KAJ JE ZGODBA IN ZAKAJ JE ARHETIPSKA? ARHETIPI IN KOLEKTIVNO NEZAVEDNO.
K.G.Jung ki je izhajal iz psihologije in kasneje Joseph Campbell, ki se je ukvarjal s primerjalno mitologijo in religijami vsega sveta, sta oba prišla do istega zaključka: da je v centru sveta, in torej zgodbe, junak – nekdo, ki se umakne iz sveta, sprejme izziv lastne sence, se transformira, žrtvuje za skupnost in se z določenim spoznanjem vrne vanjo – s tem civilizacija doživi skok zavesti in se tudi sama transformira. Nas pravzaprav ni brez zgodbe, če ne bi pripovedovali zgodbe o sebi, ne bi niti obstajali.

II. KONFLIKT KOT POLARIZIRANA DUALNOST
Do prenosa čustev med liki, pa tudi med liki in občinstvom lahko pride samo v energetsko nabitih okoliščinah. Samo med tem prenosom lahko nastanejo spremembe v dojemanju, samo te spremembe pa prinesejo spoznanja. Končno čustveno spoznanje je katarza. Ritmični ples, ki se dogaja na tem polariziranem polju, ki ga imenujemo zgodba, je nosilec sprememb. Če tako izberemo tematsko os in jo raziskujemo, se bo zgodba razvijala med različno nabitimi čustvenimi stališči, med negativnimi in pozitivnimi poli stališšč, povezanih z našo temo.

III. LIK MED KOMPLEKSI IN ARHETIPI. 12 JUNGOVIH ARHETIPOV IN KAKO JE SESTAVLJEN KROG - LOK LIKA JE KRIŽ PREOBRAZBE.
Iz definicije konflikta v zgodbi se rodi junak, ki je razpet, ne samo med željo in potrebo, oziroma rano, strahom in sanjami, kar je del psihologije junaka, temveč tudi med različnimi arhetipskimi deli lastne psihe, ki jih mora integrirati skupaj z njihovimi sencami, da bi po Jungu doživel individuacijo – smrt starega dela sebe in rojstvo novega, oziroma kvantni skok na novi nivo zavesti – duhovno evolucijo.
Moški arhetipi so Bojevnik, Norec, Ustvarjalec, Sirota, Iskalec in Čarovnik. Ženski arhetipi so Ljubimec, Skrbnik, Modrec, Uničevalec, Vladar in Neomadeževani.
Izberite dominantni arhetip, nato poiščite nasprotnega; sta kakor dve plati medalje. Nasprotni arhetip boste uporabili kot silo spremembe za dominan- tnega. Celoten razpon med dvema nasprotnima arhetipoma imenujem os arhetipov, lahko pa mu rečete tudi potovanje med dvema nasprotujočima arhetipoma. Lok lika je v arhetipski strukturi križ spremembe.

IV. STRUKTURA ZGODBE, ELEMENTI IN NARAVNA STRUKTURA ŠTIRIH DEJANJ, PRIMERJAVA STRUKTUR Z ZNANIMI STRUKTURAMI
Glavna razlika med junakovim napredovanjem po kolesu in junakovim potovanjem (Campbell, Vogler) je, da je iz kolesa razvidno, da posamezni korak ni le enkratna točka v prostoru, ampak:
– določeno gibanje, – konflikt med dvema arhetipoma, – zgodba sama, – sprožilec, vgrajen v korak/fazo. Kolo uporablja arhetipe na način, ki je hkrati vključujoč in konflikten. Že zgolj z zavedanjem dinamike, ki je v ozadju posameznega koraka, se pisci približamo razumevanju in obvladanju svojih zgodb, ki so, po definiciji, spremembe v gibanju.
V Intuitivnem scenarističnem krogu so arhetipi razvršeni po 4 elementih, oziroma dejanjih (ogenj, zemlja, zrak, voda). Pri meni so to: rojstvo, manifestacija, struktura in raj.

V. VSI ŽANRI SO ARHETIPSKI
Če hočemo v filmskih žanrih doseči vse mogoče kombinacije psiholoških sprememb arhetipov, moramo razumeti, da mora biti smer od enega arhetipa do drugega natančna. Drugače povedano: pomembno je, da vemo, s katerim arhetipom začenjamo in s katerim končujemo (eden lahko vodi do drugega, nasprotno pa ne). Kar nas pripelje do nečesa pomembnega: Gibanje ali sprememba, natančen tok energije v zgodbi, so vtkani v definicijo samega žanra.
Za vsak filmski žanr bomo opisali sodelujoče arhetipe, ter »obsedenost, žrtev in nauk« žanra.

VI. KAKO KOLO DELUJE, INTEGRACIJE NASPROTNEGA ARHETIPA, KORAK PO KORAK, RAZVOJ PSIHE PRI JUNAKU: PRVA POLOVICA KROGA, PRVIH 6 DVOJNIH FAZ
1. Bojevnik → Norec (linija želje): BOJIŠČE
2. Ustvarjalec → Sirota (linija potrebe): SRČNA ŽELJA
3. Iskalec → Čarovnik (linija želje): BOLJŠE ŽIVLJENJE JE MOGOČE
4. Ljubimec → Skrbnik (linija želje): NASTOPI LJUBEZEN
5. Modrec → Uničevalec (linija potrebe): RAZLOGI ZA TRPLJENJE
6. Vladar → Neomadeževani (linija želje): IZPOLNJENA ŽELJA, LAŽ- NA ZMAGA ALI LAŽNI PORAZ

VII. DRUGA POLOVICA KROGA, DRUGIH 6 DVOJNIH FAZ, STRIKTURA INTEGRACIJE
Norec → Bojevnik (linija potrebe): DVOJNA IDENTITETA —NO- REC IN NA GLAVO OBRNJENE IGRE
7. Sirota → Ustvarjalec (linija želje): TEŽAVE V (NAVZKRIŽNIH) RAZ- MERJIH
8. Čarovnik → Iskalec (linija potrebe): RESNICA PRIDE NA DAN
9. Skrbnik → Ljubimec (linija potrebe): KONČNA LOČITEV
10. Uničevalec → Modrec (linija želje): UBIJ ALI OZDRAVI (spremeni se ali umri)
11. Neomadeževani → Vladar (linija potrebe): ŽIVI IN DELI Z DRUGIMI

VIII. NOVO JUNAKOVO POTOVANE V 12 ARHETIPSKIH KORAKIH. ANALIZA FILMA
Delovanje kroga in njegove strukture bomo dokazali na filmskem primeru.

O MENTORICI

Ana Lasić

Scenaristka in dramatičarka Ana Lasić je diplomirala iz smeri Dramaturgija in scenarij na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu. Kot scenaristka je sodelovala pri filmih Ruševine, Avtošola, Angela Vode, Balkan is not dead, adaptirala TV serijo Na terapiji in kot mentorica ali svetovalka soustvarjala številne druge scenarije za celovečerne filme in TV serije. Za diplomsko igro Kje ti živiš? je leta 1999 v Beogradu prejela Selenićevo nagrado za najboljše dramsko besedilo. Na festivalu Borštnikovo srečanje je leta 2006 za gledališko igro Za zdaj nikjer, ki je bila premierno izvedena v SNG Drama Ljubljana, prejela nagrado Dominika Smoleta za najboljše dramsko besedilo. Kot docentka za področje scenaristike je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, v Ljubljani med 2012 in 2017 poučevala različne predmete, med drugim Analizo strukture celovečernega filma in Adaptacijo literarnega dela. Redno vodi modul pisanja filmskih scenarijev v okviru Filmskega seminarja JSKD.

URNIK

Delavnica bo potekala:

1. Ponedeljek, 3. 4. 2023, 19.00-22.00
2. Sreda, 5. 4. 2023, 19.00-22.00
3. Torek, 11. 4. 2023, 19.00-22.00
4. Sreda, 12. 4. 2023, 19.00-22.00
5. Ponedeljek, 17. 4. 2023, 19.00-22.00
6. Sreda, 19. 4. 2023, 19.00-22.00
7. Ponedeljek, 24. 4. 2023, 19.00-22.00
8. Sreda, 26. 4. 2023, 19.00-22.00

PRIJAVE

E-prijavo za delavnico PRVI FILM najdete na spodnji povezavi:
https://forms.gle/NaDsqZBeNHzVzTCi9
Rok prijave: 30. marec 2023.
INFORMACIJE
Kontaktna osebi: tel.: 01 24 10 511 (Matjaž Šmalc), e-mail: matjaz.smalc@jskd.si.
Matjaž Šmalc
Producent za filmsko dejavnost

 

PRIJAVE

E-prijavo za delavnico INTUITIVNA SCENARISTIKA najdete na spodnji povezavi:

e-prijava

Rok prijave: 27. februar 2023.

INFORMACIJE

Kontaktna oseba:

Matjaž Šmalc

tel.: 01 24 10 511

e-mail: matjaz.smalc@jskd.si

 

 

 

 

 

 

e-prijava