INSTRUMENTALNA GLASBA /IZOBRAŽEVANJA / SEZONA 2020/21

Naziv seminarja:

 

I. ZBOR SLOVENSKIH PREDVODNIKOV in SEMINAR ZA PREDVODNIKE

     

Kraj izvedbe:

 

Laško

Termin:

 

17.-19. september 2021

Mentorji:

 

Roman Grabner, Ervin Hartman, Ivan Medved, Gregor Vidmar, Mihael Dergan in Sabina Seme

Cena:

 

za seminar za člane ZSG 50,00 (z DDV)  in
za nečlane ZSG 80,00 (z DDV) na osebo
za zbor znaša za člane ZSG 35,00 (z DDV) in
za nečlane ZSG 65,00 (z DDV)  na osebo

Rok prijave:

 

1. 9. 2021

 

Namen zbora je pospeševanje napredka slovenskih godb in mažoretnih skupin na področju protokolarne, paradne in figurativne dejavnosti. Dogodek je prvenstveno namenjen izobraževanju predvodnikov in predvodnic, ki želijo svoje znanje utrditi, nadgraditi, dobiti nove ideje in motivacijo. Predavatelji Komisije za korakanje in figurativo ZSG in MZS bodo s člani Laške pihalne godbe poskrbeli za kvalitetno delo in prijetno vzdušje, ki mu bo sledila izmenjava informacij.

V okviru 1. Zbora slovenskih predvodnikov bodo izpeljani tako seminar za predvodnike, kot tudi številna predavanja in razprave na temo slovenskega predvodništva in njegovega mesta v svetu. 

Na zboru pa bomo veseli tudi predsednikov in drugih predstavnikov društev, ki jih ta dejavnost zanima. 

Seminar za predvodnike bo potekal od petka, 17. 9. 2021, s pričetkom ob 17.00, do nedelje, 19. 9. 2021, popoldne.

Zbor slovenskih predvodnikov s predavanji, prikazi in razpravami pa od sobote, 18. 9. 2021, do nedelje, 19. 9. 2021, popoldne.

TEMATIKE PREDAVANJ:

- Osnove predvodništva
- Metode treninga angleškega in ameriškega obrata in pahljača ovinka
- Načrtovanje in vodenje vaj
- Metode treninga holandskega ovinka
- Delo s predvodniško palico
- Predstavitev tekmovanja v korakanju 2019
- Pogovor o izvedbi tekmovanja v korakanju 2021
- Uporaba moderne tehnologije na vajah iz korakanja
- Predstavitev predvodniškega sistema Orkestra Slovenske vojske
- Predstavitev Policijskega orkestra kot uradnega protokolarnega orkestra Republike Slovenije
- Vrste nastopov za potrebe državnega protokola
- Priprave orkestra in komornih skupin ter izvedba protokolarnega dogodka
- Predstavitev predvodniškega sistema Laške pihalne godbe
- Razvoj show programa

PREDAVATELJI:

Za strokovno vodenje seminarja smo povabili člane in goste Komisije za korakanje in figurativo ZSG:

Roman Grabner, akademski glasbenik trobentar, vodja Policijskega orkestra, ceremonialni dirigent Policijskega orkestra kot protokolarnega orkestra Republike Slovenije, dirigent in predvodnik Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka, soavtor priročnika Slovenski predvodnik.

Ervin Hartman je avtor prvega slovenskega priročnika Slovenski predvodnik. Bil je predsednik in predvodnik ZSG ter dirigent in predvodnik KUD Pošta Maribor, s katerimi je na področju godbeništva v gibanju dosegel številne uspehe ter skrbel za dejavnost v Sloveniji.

Ivan Medved je študiral saksofon in oboo. Bil je predvodnik Orkestra slovenske policije, dirigent in predvodnik Laške pihalne godbe in Vaške godbe Vrh nad Laškim ter predvodnik Zveze slovenskih godb, kot mentor za predvodništvo in korakanje pa sodeluje tudi na različnih seminarjih ZSG.

Gregor Vidmar, klarinetist, predvodnik in dirigent Pihalnega orkestra Litostroj ter predvodnik  Orkestra Slovenske vojske, s katerimi je nastopil na številnih paradah in showih po EU.

Mihael Dergan, aktualni predsednik Komisije za korakanje in figurativo ZSG. Bil je predvodnik in vodja bobnarske skupine Laške pihalne godbe. Je avtor štirih samostojnih show točk, kreator predvodniškega sistema za godbe s spremljevalnimi skupinami. Kot predvodnik je sodeloval na Rdečem trgu v Moskvi, na največjem festivalu vojaških orkestrov.

Sabina Seme, predsednica strokovnega odbora za korakanje v okviru Mažoretne zveze Slovenije. Je članica Mažoret Laško že več kot 25 let, včasih kot plesalka, kasneje trenerka in sedaj vodja mažoretne sekcije znotraj KD Laška pihalna godba. Je soavtorica treh show točk in nacionalna MZS sodnica 2. stopnje.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR in ZBOR PREDVODNIKOV

Kotizacija za seminar (17.-19.9.2021 – 3 dni), ki vsebuje teoretično in praktično delo, udeležbo na predavanjih ter v razpravah in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 50,00 (z DDV)  in za nečlane ZSG 80,00 (z DDV) na osebo.

Kotizacija za udeležbo na Zboru predvodnikov (18.-19.9.2021 – 2 dni), ki vsebuje udeležbo na predavanjih ter v razpravah, praktično delo in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 35,00 (z DDV) in za nečlane ZSG 65,00 (z DDV)  na osebo.

Ob udeležbi dveh predvodnikov iz iste godbe nudimo 10 % popust na ceno obeh kotizacij.

Po oddani prijavi boste prejeli predračun za plačilo, ki mora biti poravnano do začetka seminarja ter navodila in urnike Zbora predvodnikov.  Vsak izmed udeležencev prejme potrdilo o opravljenem seminarju.

NOČITVE

Organizator udeležencem, ki želijo prenočevati, lahko rezervira prenočišča v Laškem. V kolikor bi želeli prenočevati, to izpolnite v prijavnici. Cene prenočevanja (priporočamo prenočevanje v Gostinstvu Čater ali Hotelu Špica (strošek nočitve ni vštet v kotizaciji!) vam bomo posredovali po prijavi.

PRIJAVA

Prijave na spletni povezavi

e-prijava

izpolnite do 1. septembra 2021.

DODATNE INFORMACIJE

 1. Salobir  

   

  Gašper SALOBIR

  Vodja OI Laško

  T: 03 734 20 43

  E: oi.lasko@jskd.si

   

   

   

  Daniel Leskovic

  producent za inštrumentalno glasbeno dejavnost

   

  T: (01) 2410 532
  E: daniel.leskovic@jskd.si

   

  Internetni naslovi

  www.zsg.si/

  www.slovenski-godbenik.si

  www.jskd.si

 2. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

 

 

 

 

 

 

e-prijava

 

korakanje