GLASBA

 

 

 

INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

INTERCAMPUS 2011

Koper, 17.-24. julij 2011

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
in
Zveza slovenskih kulturnih društev

V sodelovanju z Zvezo slovenskih godb

razpisujeta


7. mednarodni mladinski glasbeni
laboratorij
“INTERCAMPUS 2011”
Dijaški dom Koper, od nedelje 17. do nedelje 24. julija 2011

 

 

Namenjen je godbenikom od 10. do 18. leta starosti, ki že imajo nekaj izkušnje v
igranju v orkestru. Skupaj bomo preživeli 8 dni ob študiju in prijateljski zabavi.

PROGRAMI

A. Orkestrska igra
Priložnostni čezmejni mladinski orkester Intercampusa bo vodil priznani slovenski dirigent. Z njim se bo orkester pripravil na koncerte v Piranu, Miljah in Izoli. Zaključni celovečerni koncert bo v nedeljo, 24. julija v večernih urah v Izoli.

B.Figurativna dejavnost - Pihalni orkester v gibanju
Kandidati se bodo pod predvodniško palico slovenskega predvodnika naučili osnov in pravil korakanja ter oblikovali kakovosten show program.

C. Sekcijske vaje
Udeleženci bodo poleg vaj v orkestru sledili vajam po sekcijah in s pomočjo mentorja premostili specifične težave pri igranju svojega inštrumenta. Zaradi omejenega števila mest vabimo zainteresirane, da se prijavijo čimprej oz. najkasneje do 31. maja 2011. V primeru, da bo prijav preveč, sledi selekcija, pri kateri bodo upoštevana leta igranja in potrebe za sestavo orkestra.

ZBIRNO MESTO

Zbirno mesto je ob 15. uri v Dijaškem domu Koper, Cankarjeva 5, 6000 Koper, kjer bo potekala glavnina programa (http://www.ddkoper.si/)
Prvi dan Intercampusa pričnemo z vajami ob 16. uri, zadnja dva dni Intercampusa je urnik prilagojen koncertnim nastopom. Vsak udeleženec naj s seboj prinese svoj glasbeni inštrument, notno stojalo in liro za note. Udeležencem iz Italije svetujemo, da si uredijo zdravstveno zavarovanje za tujino. Vsak udeleženec mora imeti pri sebi osebni in zdravstveni dokument.


VPISNINA IN BIVANJE

Vpisnina, ki vključuje bivanje, prehrano, zavarovanje in študijski program za osem dni, znaša 250,00 EUR na osebo.


PRIJAVA IN PLAČILO VPISNINE

Prijavnice in plačilo vpisnine sprejema urad ZSKD v Trstu najkasneje do torka, 31. maja 2011 (Ul. S. Francesco 20, tel.: 0039 040 635626, fax: 0039 040 635628, e-mail: trst@zskd.org), ki je na razpolago za morebitne dodatne informacije.

V primeru, da se udeleženec kampusa ne udeleži, organizator vpisnine ne vrača. V primeru zdravstvenega opravičila lahko organizator vrne pol zneska.

Prosimo, da prijavnino nakažete izključno na tekoči račun pri ZADRUŽNI KRAŠKI BANKI, Trg Liberta 5, TRST, številka IBAN IT49 L089 2802 20101000 0015119, SWIFT CCTSIT2T naslovljen na Zvezo slovenskih kulturnih društev.


BIVANJE (prenočišče in prehrana)

Dijaški dom Koper. V domu so vsem na voljo troposteljne sobe. Ker gre za prostore in območje dijaškega doma, bomo dolžni dosledno spoštovati hišni red.

Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo pravočasno prispele!

Intercampusa se lahko udeležijo le tisti, ki so pravočasno oddali prijavnico in plačali vpisnino pred začetkom Intercampusa.

Prijavnica je nepreklicna.

DODATNE INFORMACIJE

Daniel Leskovic,
(01) 241 05 32
E-pošta: daniel.leskovic@jskd.si

Rosana Sabadin,
0039 040 635626
E-pošta: trst@zskd.org

Internetni naslovi:
http://www.jskd.si
http://www.zskd.eu/

Prijavnica

Prospekt

 

Prijavnica

Prospekt