GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

14. FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN

Dravograd, 2.-3. julij 2022

 

RAZPIS

Udeleženci

* Festival malih inštrumentalnih skupin je strokovno spremljani državni glasbeni festival za vse male inštrumentalne skupine (ne glede na uporabo inštrumentov - pihala, trobila, godala, inštrumenti s tipkami) iz Slovenije in zamejstva, z maksimalno 25 nastopajočimi člani. Osnovna ideja organizacije je sodelovanje manjših glasbenih sestavov ne glede na glasbeni slog (jazz, klasika, rock, narodna...). Festivala se lahko udeležijo tudi skupine, ki vključujejo nevsakdanje ali izvirne inštrumente (med drugim tudi lovski rogovi, lesena trobila...).

*Izmed prijavljenih bo organizator festivala na podlagi prejetih prijav in v smislu zagotavljanja pestrosti festivala izbral največ 15 nastopajočih skupin.

*Zaporedje nastopov bo določeno glede na programske značilnosti izbranih skupin.

Festival malih inštrumentalnih skupin poteka v dveh različnih kategorijah:

Mladinska mala inštrumentalna skupina

*Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let. Vsaka tekmujoča skupina ima lahko v zasedbi tudi 1 starejšega glasbenika, ki se ne šteje v povprečje.

*Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 4 skladbe po lastnem izboru.
*Skladbe se izvajajo samo inštrumentalno.

Mala inštrumentalna skupina

*Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 4 skladbe po lastnem izboru.
*Skladbe se izvajajo samo inštrumentalno.

Žirija in nagrade festivala malih inštrumentalnih skupin:

*Skupine bo ocenjeval strokovni spremljevalec ter ocenil na dveh področjih:
1. Ambicioznost, domišljija in jasni cilji / nameni za programsko predstavitev in / ali razvoj glasbenega programa v domačem okolju.

2. Muzikalnost, intonacija, ritem in fraziranje.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije nastopajoči prejmejo:

zlata plaketa s posebno pohvalo       

nad 95 točk

zlata plaketa                   

nad 90 točk

srebrna plaketa                   

nad 80 točk

bronasta plaketa                   

nad 70 točk

priznanje za sodelovanje           

do 70 točk

 

*Strokovni spremljevalec lahko podeli še dodatni nagradi:

- Nastop na koncertnem dogodku v Dravogradu, kjer jim bo organizator sofinanciral stroške prevoza.

- Nagrada za najbolj avtentično priredbo in izvedbo slovenske skladbe (nagrada je plaketa).

Odločitve strokovnega spremljevalca so dokončne in nepreklicne.

Prijava

*Prijavo morate v spletnem obrazcu izpolniti najpozneje do petka, 20. maja 2022.

Poleg e-prijave  je preko e-pošte daniel.leskovic@jskd.si potrebno priložiti:

- kratek opis skupine,

- fotografijo skupine v resoluciji okoli 1MB,

- seznam solistov pri posameznih skladbah,

- skico postavitve skupine na odru

Splošno

*Organizator bo poskrbel za tehnično izvedbo srečanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačen obrok prehrane.

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 24 10 532
F: (01) 24 10 536
E: daniel.leskovic@jskd.si