GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območna izpostava Ivančna Gorica
in
Kulturno društvo Stična v okviru Festivala Stična

RAZPISUJETA

GLASBENI MARATON IN NATEČAJ FESTIVALA STIČNA 2023

tekmovanje inovativnih, neuveljavljenih glasbenih skupin za samostojni nastop na Festivalu Stična 2024

 

1. Kraj in čas prireditve

Natečaj bo potekal v petek, 13. oktobra 2023, na igrišču pred Kulturnim domom Stična, v popoldanskih in večernih urah. Natančno uro in morebitno spremembo lokacije bomo sporočili po prejemu prijav.

2. Pogoji prijave in prijava

Tekmovanja se lahko udeležijo skupine, ki gojijo rock, jazz rock, etno rock, funky, fusion, punk, hip hop, elektronsko in drugo sodobno oziroma alternativno glasbo mladih ter tudi same iščejo nove poti in ustvarjalne možnosti. Prednost imajo še neuveljavljene oziroma širše neprepoznavne skupine, ki ustvarjajo avtorsko glasbo. Tekmovanja se lahko udeležijo tudi kantavtorji.

Na natečaj se lahko prijavijo vse mladinske glasbene skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva, oziroma vse skupine, v katerih so vsi člani ljubiteljski glasbeniki.

Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 30 let.

Morebitne izjeme odobri organizator.

Skupine, ki se bodo prijavile na Glasbeni maraton in Natečaj Festivala Stična 2023, prosimo, da k izpolnjeni prijavnici

prijavnica

predložijo:

- daljši opis skupine,

- zgoščenko ali drug elektronski medij z vsaj enim novejšim posnetkom svojih skladb,

- besedila lastnih skladb,

- kvalitetno fotografijo skupine.

- rider/lastna oprema (naštejte).

Prijave izpolnijo in pošljejo na e-mail naslov malovrhov.jure@gmail.com do petka, 29. septembra 2023.

3. Strokovno vodenje in izbor tričlanske komisije

Vse nastopajoče mlade skupine bo spremljal glasbeni selektor, ki bo s komisijo, v kateri bosta še predstavnik Kulturnega društva Stična in neodvisni glasbenik, razglasil najboljšo izvedbo. O izboru bodo prijavljene skupine obveščene pol ure po prireditvi. Izbrana skupina bo nagrajena s samostojnim koncertom na naslednjem Glasbenem maratonu, ki bo potekal v okviru 23. mednarodnega Festivala Stična 2024 ter z denarno nagrado.

Kriteriji ocenjevanja so zvočnost, ritem, inovativnost, dinamika, besedilo, izvajalska tehnika, izvirnost skupine in prepričljivost odrskega nastopa. Posebne pozornosti bo deležna vsebina pesmi, sploh če bo izvajana v slovenskem jeziku.

4. Prijavljene skladbe

Nastopajoča skupina prijavi na tekmovanje največ štiri skladbe. Zaželeno je, da je vsaj ena avtorska. Nastop naj ne presega 20 minut čiste glasbe, razen če bo prijavljenih več kot šest skupin, zaradi česar se nastopi lahko skrajšajo na 15 minut.
Vse skupine bodo prejele pisno potrdilo o sodelovanju, po koncertu bo, glede na želje nastopajočih, omogočen kratek pogovor vodje skupine s strokovnim spremljevalcem.

5. Splošno

- Skupina s prijavo in podpisom potrjuje, da je seznanjena s pravili in pogoji Glasbenega maratona in Natečaja Festivala Stična ter jih v celoti sprejema.

- S prijavo in podpisom skupina zagotavlja, da so pesmi podpisane z vašim imenom lastno avtorsko delo.

- Vsi osebni podatki, ki jih ekipa posreduje prirediteljem razpisa, bodo varovani v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

- Strokovna komisija ima pravico, da v skrajnem primeru za zaključni festival ne izbere nobene skupine.

- Organizator ne bo prevzel nobene pravne odgovornosti za kršenje avtorskih pravic s strani udeležencev tekmovanja.

- Skupina bo z organizatorjem podpisala dogovor za individualno uveljavljanje avtorskih pravic.

- Skupina dovoljuje fotografiranje in snemanje svojega nastopa ter objavo fotografij in posnetkov.

6. Informacije

JSKD RS OI Ivančna Gorica: Cesta 2. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica,
GSM: 030 703 314 (Simona Zorko), e-pošta: oi.ivancna.gorica@jskd.si

Kulturno društvo Stična: Stična 11, 1295 Ivančna Gorica, GSM: 070 286 881 (Jure Malovrh), e-pošta: malovrhov.jure@gmail.com

 

Simona Zorko
JSKD OI Ivančna Gorica

Dora Plantarič
Festival Stična

Jure Malovrh
KD Stična

 

 

 

 

 

 

 

prijavnica