GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA / ZABAVNO

25. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA - 2020    

Ormož, sobota, 7. november 2020

PRESTAVLJENO V LETO 2021!

 

Tekmovanje bo v soboto, 7. novembra 2020 v Ormožu, s pričetkom v dopoldanskih urah v športni dvorani na Hardeku.

Udeleženci

1. Na tekmovanju lahko sodelujejo godbe iz Slovenije in tujine.

Godbe se lahko tekmovanja udeležijo glede na velikost tekmujoče godbe, kjer jih bo organizator glede na število nastopajočih članov, (dirigent se ne šteje) na tekmovanju razdelil v eno izmed naslednjih kategorij:  

I. kategorija - do vključno 34 prisotnih članov ,

II. kategorija - od 35 do vključno 40 prisotnih članov in

III. kategorija - 41 prisotnih članov in več.

2. Izmed prijavljenih bo organizator tekmovanja izbral največ 12 nastopajočih godb.

3. Zaporedje godbenih nastopov bo razdeljeno na podlagi velikosti - števila nastopajočih članov. Manjše godbe nastopajo prej.

Program

4. Vsaka nastopajoča godba ima za svoj nastop predvidenih od 8 do 15 minut čiste glasbe.

5. Na tekmovanju z možnostjo sodelovanja glede na velikost tekmujoče godbe se izvajajo skladbe zabavnega značaja z naslednjimi omejitvami:

a) lahko se igra le ena koračnica,

b) zaželena je vsaj ena skladba Vinka Štrucla,

c) zaželena je skladba koncertno-zabavnega karakterja.

 6. Tekmovanje poteka po poslovniku, ki ga sprejme organizacijski odbor festivala.

Žirija in nagrade

7. Godbe bo ocenjevala vsaj dvočlanska strokovna žirija po mednarodnih kriterijih.

8. Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba za tekmovalni nastop prejme:

zlato plaketo s pohvalo

za 95 in več točk

zlato plaketo

za 85 do 90 točk

srebrno plaketo                   

za 80 do 85 točk

bronasto plaketo                   

za 75 do 80 točk

priznanje za sodelovanje   

do 75 točk

Godbi z najvišjim številom točk v posamezni kategoriji bo podeljen pokal za prvo mesto.

9. Vse godbe prejmejo spominsko priznanje.

10. Godbe lahko spremljajo mažoretke, solisti ali druge spremljevalne skupine, njihov nastop se ne ocenjuje, prejmejo pa spominsko priznanje.

11. Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

12. Pred začetkom tekmovanja bodo godbe izvedle skupen nastop na Kerenčičevem trgu. Sodelovanje na skupnem dogodku je obvezno.

13. Zaključek tekmovanja – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo predvidoma eno uro po zadnjem tekmovalnem nastopu.

Prijava

Prijavo morate preko spletne prijavnice opraviti najpozneje do petka, 18. septembra 2020.

e-prijava

Na e-pošto daniel.leskovic@jskd.si in po navadni pošti Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (s pripisom: 25. tekmovanje slovenskih godb v zabavnem programu) pošljite:

- kratek opis delovanja skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija),
- 1 razločno fotografijo skupine v velikosti vsaj 600kB,
- seznam solistov pri posameznih skladbah,
- skico postavitve skupine na odru,
- 2 izvoda partitur izvajanih skladb,
- seznam potreb po inštrumentih ter tehniki.

Organizator ima pravico opraviti selekcijo v primeru prevelikega števila prijavljenih godb ali godbam skrajšati program. Pridržujemo si pravico prireditev tudi odpovedati iz katerih koli objektivnih razlogov. Godbe bodo obveščene o programu in poteku prireditve do konca oktobra 2020.

 

Organizatorji:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Občina Ormož, Glasbena šola Ormož

DODATNE INFORMACIJE

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si