GLASBA \ INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

FESTIVAL HARMONIKARSKIH ORKESTROV

Radovljica, 12. maj 2018

 

Razpis

1.
Festivala se lahko udeležijo vse harmonikarske skupine in orkestri, ki izpolnjujejo pogoje. Za harmonikarski orkester/skupino  se upošteva pravilo, da je v večini sestavljen iz klavirskih ali kromatičnih gumbnih harmonik.

Festival bo potekal 12. maja 2018 v Radovljici.

 

2.

 Festival je strokovno spremljan, a ni tekmovalnega značaja.3.
Program
Vsaka nastopajoča skupina/orkester ima za svoj nastop predvidene 2-3 skladbe.
Program naj okvirno ne presega 15 minut čiste glasbe. Priporočamo uporabo ene skladbe iz zakladnice slovenske glasbe; ljudska, popularna v izvirni obliki ali obdelavi ter skladbo iz  žanra klasične glasbe.
Zaželeno je, da se skladbe izvajajo inštrumentalno, zgolj ena skladba pa se lahko izvaja tudi z vokalom ali spremljavo drugega inštrumentalnega solista.

 

4.

Skupine bo spremljal strokovni spremljevalec, ki bo po zaključku opravil z nastopajočimi tudi razgovor!

Elementi strokovnega spremljanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje in umetniški vtis za koncertni nastop.


5.
Na podlagi nastopa ter skupne ocene strokovnega spremljanja skupina/orkester prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na festivalu.

Skupinam/orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.

6.
Skupina/orkester odda svojo prijavo preko spletne prijave:

 

e-prijava

 

Dodatno skupina/orkester po klasični pošti pošlje na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana oz. na elektronski naslov daniel.leskovic@jskd.si, najkasneje do 6. aprila 2018 še:

    a) skico postavitve skupine/orkestra,
    b) partituro prijavljenih skladb ,
    d) jasno fotografijo skupine (če obstaja) (v resoluciji vsaj 600 kB),
    e) kratek opis delovanja skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja,
        tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija);
    f)  seznam solistov pri posameznih skladbah.

 

Organizator bo plačal stroške tehnične izvedbe srečanja. Stroške prevoza krijejo skupine same.

Organizator si pridržuje pravico do izbire orkestrov in skupin.

Če bo organizator prejel manj kot štiri prijave, bo srečanje odpovedano ali prestavljeno.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si