GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA
Zgrabi zvok

 

Poletna jazz šola Zgrabi zvok 2022
Koper, 4. - 8. julij 2022

 

V sodelovanju z mentorji glasbenega izobraževanja JazzObala pripravljamo pestro jazzovsko delavnico s poudarkom na big band za vse mlade glasbenike, ki si želijo nadgraditi svoje znanje in izkušnje v improvizaciji, skupinski igri, jazzovski teoriji, harmoniji in aranžiranju za različne jazzovske zasedbe. Letošnja poletna jazz šola Zgrabi zvok bo potekala kar pet dni, in sicer 4. - 8. julija 2022. Lokacija izvedbe bo Glasbena šola Koper.

Program bo sledeč:

- Teorija - Sandi Štor:
- Jazz teorija (za začetniški nivo) ali
- Jazz Harmonija (za srednji nivo) ali
- Aranžiranje (za višji nivo).
- Individualne ure inštrumenta
- Delavnica "rhythm and reading"
- Odprti pogovori mentorjev
- Sekcijske vaje
- Skupne vaje big banda - Sandi Štor

Instrumenti, ki jih bomo poučevali so:

- Trobenta - Jan Lovšin
- Pozavna - Vladislav Psaruk
- Saksofon - Matic Mikola
- Bobni - David Nik Lipovac
- Bas - Simone Lanzi
- Klaviature - Blaž Pahor
- Kitara - Gabriele de Leporini
- Petje - Barbara Šinigoj

Rok za prijave je 31. maj 2022.

Prijavnina znaša 200 eur, rok za plačilo pa je 20. junij 2022.

Za zgodnje prijave do 15. maja 2022 velja -20% popust.

Za učence JazzObala in Šole petja in glasbe Barbare Šinigoj ter za člane Mladinskega društva Marezige velja -15% popust (popusti se ne seštevajo!).

*****************************************

V kolikor želite, vam lahko uredimo organizirano kosilo za cca. 7 eur na dan in pomagamo pri iskanju namestitve.

******************************************

* V primeru premalo prijavljenih si pridružujemo pravico do spremembe programa.

*****************************************

In cooperation with JazzObala music education mentors, we are preparing a varied jazz workshop with a focus on big band for all young musicians who want to upgrade their knowledge and experience in improvisation, group playing, jazz theory, harmony and arranging for various jazz ensembles. This year's summer jazz school Zgrabi zvok will take place over five days, on 4 - 8 July 2022. The location of the Zgrabi zvok 2022 will be the Koper Music School.

The program will be as follows:

- Theory - Sandi Štor:
- Jazz theory (for beginner level) or
- Jazz Harmony (for intermediate level) or
- Arranging (for higher level).
- Individual instrument workshops
- Rhythm and reading workshop
- Open talks of mentors
- Sectional exercises
- Big band tutti exercises - Sandi Štor

The instruments we will teach are:

- trumpet - Jan Lovšin
- trombone - Vladislav Psaruk
- saxophone - Matic Mikola
- drums  - David Nik Lipovac
- bass - Simone Lanzi
- piano - Blaž Pahor
- guitar - Gabriele de Leporini
- singing - Barbara Šinigoj

The deadline for applications is May 31, 2022.

The registration fee is 200 euros, and the deadline for payment is June 20, 2022.

Early registrations until May 15, 2022 are subject to a -20% discount.

Students of JazzObala and the School of Singing and Music Barbara Šinigoj and members of the Marezige Youth Association receive a -15% discount (discounts do not add up!).

*******************************************

If you wish, we can arrange an organized lunch for approx. 7 eur/day and help you with accomodation.

********************************************

* In case of insufficient registration, we reserve the right to change the program.