INSTRUMENTALNA GLASBA /TEKMOVANJE MLADINSKIH PIHALNIH ORKESTROV

 

4. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB

Ljubljana, 12. 4. 2014

 

1. Pogoji za udeležbo
Tekmovanja se lahko udeležijo vse slovenske mladinske godbe, ki izpolnjujejo pogoje posamezne tekmovalne skupine.


 2. Kraj in čas izvedbe tekmovanja
Tekmovanje bo potekalo v veliki koncertni dvorani na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, v soboto, 12. aprila 2014 (v popoldanskih urah).
V primeru premajhnega števila prijavljenih godb, bo tekmovanje prestavljeno v program 34. tekmovanja slovenskih godb na 3. in 1. težavnostni stopnji, ki bo meseca maja 2014.


 3. Pravila tekmovanja
Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG .
Tekmovanje slovenskih mladinskih godb poteka v treh različnih kategorijah, ki so pogojene s starostno omejitvijo nastopajočih članov.


Kategorija A: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 14 let.
Kategorija B: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let.
Kategorija C: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 18 let.


Vsak tekmujoči orkester ima lahko v zasedbi tudi 3 starejše godbenike, ki se ne štejejo v povprečje.
Tekmujoča mladinska ali šolska godba lahko nastopi v višji starostni skupini od starostnega povprečja njegovih članov.
 V mladinskih godbah lahko igrajo učenci glasbenih šol, nekdanji učenci in mladi (v organizirani obliki delovanja), vendar le v skladu s starostno omejitvijo v posamezni tekmovalni skupini.
Udeležencem tekmovanja se ne izdajajo izkaznice Zveze slovenskih godb.
Vsaka glasbena šola ali godba mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča, s čemer se šteje, da se učenci šolajo v tej glasbeni šoli ali pa so člani orkestra.
Seznam sestava godbe podpiše ravnatelj glasbene šole, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.
Vsaka organizirana oblika delovanja mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča, s čemer se šteje, da so godbeniki člani v tej organizirani obliki delovanja.
Seznam sestava godbe podpiše predsednik društva, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.
Organizator si pridržuje pravico preverjati izpolnjevanje pogojev iz te točke pred tekmovalnim nastopom.


4. Izvedba tekmovalnih godb po kategorijah


Tekmovalna godba v kategoriji A izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut)

OBVEZNO SKLADBO TEKMOVANJA (iz seznama obveznih skladb se izbere ena skladba):

Donald Furlano: JOY OF LIFE
Alan Lee Silva: THE CLIFFS OF MENNDOCINO
Ben Haemhouts: SONG FOR NICO
Victor Lopez: FIELDS OF KENT
Philip Sparke: SONGS OF THE EAST COAST FISHERMEN
Philip Sparke: A HUNTINGDON CELEBRATION
Marco Somadosi: AQUA
Todd Stalter: CLOUDS THAT SAIL IN HEAVEN
Fritz Neubock: DREI MINIATUREN FUR BLASORCHESTER
Fritz Neubock: SIMPLE MELODY
Sheldon Robert A JOYFUL YOURNEY
Frank Ticheli: ABRACADABRA
Serge Lancen: HIMNE A LA MUSIQUE
arr. Mojmir Sepe: PEGASTO DEKLE
arr. Mojmir Sepe: PRESENEČENJA NA VRHU NEBOTIČNIKA
Flavio Bar: SUITE DEGLI OROLOGI
James Swearingen: FANFARE AND TRIUMPH
Sheldon Robert: A joyful yourney
SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerno težavnostni stopnji obvezne skladbe, V TRAJANJU DO 5 MINUT.

Tekmovalna godba v kategoriji B izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut)

OBVEZNO SKLADBO TEKMOVANJA (iz seznama obveznih skladb se izbere ena skladba):

David Shaffer: SOARING
Catherine Mc Michael: CAPE BRETON POSTCARDS
Erik Morales:  FOREST BROK OVERTURE
Lorenzo Posceddu: SUITE ANTIQUE
Lorenzo Posceddu: CONTEST MUSIC
Jan de Haan: DISCOVERY FANTASY
John Fannin: SEMPER MELIOR
Morten J Wallin: NEW HORIZONS
Schoonenback: VIVAT MOZART
James Swearingen: IN ALL ITS GLORY
Andew Boysen: I AM
Ron Nelson: MORNING ALLELUIAS
Robert W. Smith: BENJAMIN FRANKLIN AND THE ART OF MUSIC
Tomas Doss: A LITTLE SUITE OF HORROR
Robert W. Smith: ENCANTO
Thomas Doss: FANTASTIC WINDS
Jaka Pucihar: RADI IGRAMO 
SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerno težavnostni stopnji obvezne skladbe, V TRAJANJU DO 8 MINUT.

Tekmovalna godba v kategoriji C izvede:

UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut)

OBVEZNO SKLADBO TEKMOVANJA (iz seznama obveznih skladb se izbere ena skladba):

Brian Balmages: FUSION
Philip Sparke: FANFARE, ROMANCE AND FINALE
James Curnow: THE EAGLES FLIGHT
Jan de Haan: HISPANIOLA
Kevin Houben: PROCESSION TO CAVALRY
James Barnes: Alvamar Overture
Philip Sparke: ROORING FORTIES
Ferrer Ferran: LA TORRE DE HERCULES
Bert Appermont: JERICHO
Bart Picqueur: DE BELLO GALLICO
Vincent Robert: GALACTIC SUITE
David Shafer: OCTANE
Nejc Bečan: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE
Philip Sparke: HANOVER FESTIVAL
SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerno težavnostni stopnji obvezne skladbe, V TRAJANJU DO 10 MINUT.


OPOZORILO: Godbe lahko igrajo tekmovalne skladbe samo iz originalnih notnih materialov.


5. Žirija
Nastope godb bo ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za koncertni nastop.


6. Priznanja
Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

 

zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90 % točk
zlata plaketa  nad 85 % točk
srebrna plaketa  nad 80 % točk
bronasta plaketa nad 75 % točk
priznanje za sodelovanje do 75 % točk


Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.
Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.


Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

  • za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

  • za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.


7. Snemanje tekmovanja


Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje, godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi njihovimi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči DAT posnetek in CDR - cena 210,00 EUR (z že vključenim DDV). Godbe ta znesek plačajo ob prijavi s plačilom kotizacije.

8. Prijavnina
Prijavnina za godbe znaša  400,00 EUR.

Kotizacijo godbe nakažejo na TRR št. 02029-0051300589.

S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju in obrok prehrane.
Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki do tekmovanja poravnajo prijavnino in imajo do ZSG poravnane vse obveznosti.


9. Prijave in dokumentacija
Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 3. 1. 2014 v zaprti kuverti s pripisom »4. tekmovanje mladinskih godb« na naslov:
Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380  Cerknica.
Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si.
Pisna prijava mora vsebovati:

  • uraden naziv godbe in njen točen naslov ter obvezno naslov e-pošte,

  • osebno ime, točen naslov, telefonsko številko ter obvezno naslov e-pošte predsednika godbe,

  • osebno ime, točen naslov, telefonsko številko ter obvezno naslov e-pošte kontaktne osebe,

  • osebno ime, točen naslov, telefonsko številko ter obvezno naslov e-pošte dirigenta godbe,

  • seznam članov orkestra in njihova zasedba,

  • spored tekmovalnega programa (uvodna skladba in skladba po lastni izbiri) z ustreznimi podatki (natančen naslov, ime in priimek skladatelja oziroma prirejevalca, založba, minutaža).

Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 1. 2. 2014.


Najkasneje do 15. 2. 2014 mora godba poslati še:


- kratek opis delovanja (največ 10 tipkanih vrstic),         
- seznam članov z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču in inštrumentu, ki ga igrajo,
- shemo sedežnega reda godbe,
- kopijo računa za nakup tekmovalnih skladb,
- ostale partiture (5 izvodov) ali dirigentske izvlečke ter podatke o skladbah,
- potrdilo o plačilu kotizacije in naročilu tonskega posnetka.

Zaradi postopkov informatizacije organizator vse godbe naproša, da poleg pisne dokumentacije na podlagi tega razpisa pošljejo prijavnico tudi po elektronski pošti na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si


Prijavljena godba lahko odpove svoje sodelovanje najkasneje dva meseca pred določenim datumom tekmovalnega nastopa, sicer je dolžna poravnati odškodnino v višini ustreznega dela organizacijskih stroškov tekmovanja.


Če godba do 15. 3. 2014 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11.


Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.