LIKOVNA DEJAVNOST /LIKOVNI TEČAJI IN DELAVNICE

 

 

LIKOVNA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO:
FEBRUAR in MAREC 2021

(preko videokonferenčnega sistema ZOOM)

 

Na željo likovnikov, ustvarjalcev, mentorjev in ljubiteljev umetnosti smo pripravili nekaj novih, zanimivih vsebin.  Vabimo vas k vpisu v spletna likovna izobraževanja na daljavo, ki jih bom izvajali v februarju in marcu 2021 preko videokonferenčnega sistema Zoom. Splošne informacije o prijavah in povezavo na prijavnico najdete na dnu opisov.

 

KULTURNA DEDIŠČINA – JO (PRE)POZNAMO?

Prijava ni več mogoča – vsa mesta so zasedena.

mentorica: dr. Mateja Neža Sitar

Termin: 17. in 24. februar 2021 od 17.00–19.00

Obseg: 4 ure in samostojno delo (skupaj 8 ur)

Cena: 25€

Število udeležencev je omejeno (12)

Rok za prijavo: 8. februar 2021


Kratek opis:

Kaj je kulturna dediščina in kako lahko kulturno dediščino uporabimo kot zalogovnik idej in navdihov ter sobivamo z njo kot njeni dediči in varuhi? Predavanje in delavnica potekata v dveh delih; prvi del je namenjen predstavitvi izbrane teme na podlagi primerov, drugi del pa predstavitvi primerov dobrih in slabih praks (ne)ohranjanja kulturne dediščine na Slovenskem ter pogovoru ob predstaviti primerov, ki jih bodo predlagali udeleženci.

Vsebina:

Kaj je kulturna dediščina, ali jo opazimo, poznamo, ali vemo, kakšne zgodbe, sporočila in pomene nosi? Predstavili bomo strokovno službo, ki se s področjem ukvarja, spregovorili o tem, kako kot posamezniki ali družba dediščino doživljamo, skrbimo zanjo, jo vzdržujemo, jo etično in strokovno ustrezno obnavljamo, konserviramo-restavriramo, ji morda damo nove vsebine ali spoštljivo izvedene adaptacije ter jo na ta način ohranjamo za prihodnost. Predstavili bomo nekatere vznemirljive detektivsko zgodbe raziskovanja ter primere dobre in slabe prakse (ne)ohranjanja kulturne dediščine pri nas. Izziv za udeležence bo izbira primera (ne)uspešnega ohranjanja dediščine iz njihovega bivanjskega okolja ter razmišljanje o tem, kako lahko kulturno dediščino uporabimo kot zalogovnik idej in navdihov ter sobivamo z njo kot njeni dediči in varuhi.

 

O mentorici:

Mateja Neža Sitar se kot umetnostna zgodovinarka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije ukvarja z raziskovanjem kulturne dediščine, uredniškim in publicističnim delom. Posveča se tehnični umetnostni zgodovini, še posebej raziskovanju dokumentacijskega in arhivskega gradiva o posegih, ki so bili na spomenikih izvedeni v preteklosti, kar je postala tudi tema njene doktorske disertacije. Med drugim je tudi predavateljica študentom predmeta Osnove estetike na Višji strokovni šoli za les in oblikovanje v Mariboru, kjer umetnostnozgodovinski in dediščinski vidik vključuje v oblikovalsko ustvarjalno produkcijo.

 

MALA ŠOLA FOTOGRAFIJE

Prijava ni več mogoča – vsa mesta so zasedena.

mentor: Branimir Ritonja

Termin: 1., 8. in 15. marec 2021, 17.00–19.00

Obseg: 6 ur in samostojno delo (skupaj 12 ur)

Cena: 35€

Število udeležencev je omejeno (12)

Rok za prijavo: 21. februar 2021

Kratek opis:

V treh srečanjih se bodo udeleženci spoznali s tehničnimi in vsebinskimi izhodišči dobre fotografije ter pridobili osnovno znanje, ki je potrebno za samostojno raziskovanje fotografskega medija.

Vsebina:

Vrhunski fotograf in izkušeni mentor Branimir Ritonja bo v izobraževanju ponudil odgovore na najbolj pogosta in pereča vprašanja ter opozoril na nekatere najpogostejše zmote fotografov začetnikov. Del izobraževanja bo tudi samostojno delo in kritična analiza projektov udeležencev. Izobraževanje je namenjeno ljubiteljskim likovnikom, ki jih zanima tudi ustvarjanje v fotografskem mediju, fotografom začetnikom, tistim, ki želijo ustvarjati kvalitetne fotografije, in vsem, ki jih zanimajo izrazne možnosti v fotografiji.

Vsebinski sklopi:

1. Osnove fotografske tehnike: kaj je pomembno za uspešno fotografijo in katere nastavitve fotoaparatov uporabiti, svetloba, aparat, objektiv, zaslonka ...

2. Izbira fotografskega motiva in pravega pristopa: značilnosti in načini fotografiranja najbolj razširjenih motivov (portret, pokrajina, makro fotografija ...)

3. Postprodukcija fotografij: kratek uvod v digitalno obdelavo fotografij s predstavitvijo pasti in možnosti postprodukcije v fotografiji.

 

O mentorju:

Branimir Ritonja sodi med najvidnejše mariborske fotografe. Od leta 1996 je umetniški vodja Fotogalerije Stolp, od leta 2002 pa tudi predsednik Fotokluba Maribor, kjer med drugim skrbi za izobraževalni program društva, spodbuja raziskovalne pristope, širi estetsko kulturo s prisotnostjo v medijih in se s fotografskimi pristopi vključuje v projekte ohranjanja kulturne dediščine. Za seboj ima preko 50 samostojnih razstav v Mariboru, po Sloveniji ter v tujini, sodeloval je na okrog 600 skupinskih razstavah doma in v tujini, med slednjimi je še posebej zanimiva pariška razstava v Le Salon des Beaux Arts, kjer je od Slovencev zadnja razstavljala Ivana Kobilica. Za svoje umetniško in organizacijsko delovanje je prejel preko 100 slovenskih in mednarodnih nagrad in priznanj, med drugim leta 2019 srebrno plaketo JSKD za dolgoletno in prizadevno pedagoško in organizacijsko delo ter za ustvarjalne dosežke na področju fotografske dejavnosti. Spletna stran: www.ritonja.com

 

 

UMETNINA – LJUBEZEN NA PRVI POGLED?

Mentorica: dr. Rajka Bračun Sova

Termin: 22. in 29. marec 2021 od 16.30–19.00

Obseg: 6 ur

Cena: 35€

Število udeležencev ni omejeno

Rok za prijavo: 14. marec 2021

Kratek opis:

Izhajamo iz predpostavke, da se moramo »gledanja umetnin« naučiti. Na predavanjih bodo udeleženci spoznali teorijo in prakso pedagoške interpretacije v muzejih razstavljenih likovnih umetnin ter načine, kako opisujemo oziroma razlagamo umetnine in razstave otrokom, odraslim in starejšim obiskovalcem. Tisti, ki sami obiskujejo umetniške razstave, bodo dobili namige, kakšna vprašanja naj si zastavijo ob ogledovanju umetnin.

Vsebina:

Srečanje z umetnino ni ljubezen na prvi pogled, temveč se moramo »gledanja umetnin« naučiti. Seznanili se bomo z naravnimi procesi doživljanja in razumevanja umetnin.  V nadaljevanju bomo spoznali koncept, metode in oblike interpretacije – opisovanja oziroma razlaganja likovnih umetnin. Z interpretacijo prvi vtis o umetnini nadgradimo v polnovredno estetsko doživetje. Preučili bomo praktične primere iz izbranih slovenskih in evropskih muzejev oziroma galerij. V času fizične nedostopnosti muzejev in  galerij zaradi epidemije se največ pozornosti namenja ravno interpretaciji.

 

O mentorici:

Rajka Bračun Sova je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz umetnostne zgodovine, na City University v Londonu magistrirala iz muzejskega in galerijskega menedžmenta in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani doktorirala iz izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved – poučevanja na področju umetnosti. Je samozaposlena pedagoginja v kulturi. Poučuje umetnostno zgodovino na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in dela v kulturnem turizmu. Več let je bila zunanja sodelavka Pedagoške fakultete (Oddelek za likovno pedagogiko). Je avtorica monografije in več člankov o muzejski pedagogiki in doživljanju in interpretaciji likovnih umetnin.

INFOMACIJE O PRIJAVAH:

KOMU SO IZOBRAŽEVANJA NAMENJENA:

odraslim, študentom in dijakom višjih letnikov, ljubiteljskim likovnikom, kreativcem, mentorjem likovnih skupin in vsem, ki želijo pridobiti različna znanja na področju likovne teorije in prakse

KAJ POTREBUJETE ZA UDELEŽBO:

internetno povezavo ter opremo za uporabo videokonferenčnega programa Zoom (program namestite brezplačno). Predznanje ni potrebno.

NAČIN PRIJAVE:

izpolnite spletno prijavnico na naslednji povezavi:

Prijavnico izpolnite najkasneje do datuma, navedenega v razpisu izobraževanja. Po izteku roka za prijavo, vam bomo poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami. Če bo prijav premalo, bomo tečaj oziroma delavnico odpovedali. Če bo prijav preveč, imajo prednost prej prijavljeni. Če se boste prijavili, kasneje pa ugotovili, da se delavnice ne morete udeležiti, odpovejte takoj.

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

Prijavljenim bomo po izteku prijavnega roka poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami ter predračun in položnico za plačilo kotizacije. Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom tečaja. Ob prijavi in vplačilu dveh izobraževanj hkrati: 15% popusta; ob prijavi in vplačilu treh izobraževanj: 15% popust ter knjižno darilo v vrednosti 15€.

Za prijavljene v ESS izobraževalne module Dopolnilno izobraževanje v kulturi je udeležba brezplačna.

POTRDILO O UDELEŽBI:

Udeleženci prejmejo potrdilo o izobraževanju po pošti. Izobraževanje se točkuje v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

 

DODATNE INFORMACIJE

Monika Ivančič Fajfar

producentka za likovno dejavnost

T: (01) 2410 515
e-pošta: monika.ivancic-fajfar@jskd.si