LIKOVNA DEJAVNOST /LIKOVNI TEČAJI IN DELAVNICE

 

LIKOVNA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

(preko videokonferenčnega sistema ZOOM)

Performans

Uporaba performativnih praks v likovni umetnosti

predavanje in delavnica

MENTORICA: dr. Slađana Mitrović, akademska slikarka in profesorica likovne umetnosti

TERMIN: četrtek, 26. 11. 2020 in četrtek, 10. 12. 2020 (16.30-19.00)

CENA: 35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST: do 8 udeležencev

KAJ POTREBUJETE: internetno povezavo ter računalnik ali tablico z nameščenim programom Zoom, ki je brezplačen, in osnovno znanje dela z računalnikom.

Kratek opis: Udeleženci bodo pridobili teoretično znanje o nastanku in življenju performansa kot umetniške prakse 20. stoletja, spoznali ključne umetnike in akterje ter njihova dela. Spoznali bodo pristope za oblikovanje umetniškega koncepta ter možne uporabe različnih sredstev za izvedbo avtorskega izraza skozi performans.

Vsebina delavnice:

V prvem delu je predavanje usmerjeno k poglabljanju teoretičnih znanj o nastanku in obstoju performansa kot umetniške prakse 20. stoletja. Z ogledovanjem in analizo umetniških del bomo razmišljali, kako je umetnikovo telo postalo ključen prenašalec sporočila, misli in družbene kritike. Drugi del predavanja je namenjen k praktični izvedbi likovne naloge, kjer bodo udeleženci ustvarili lasten performans kot izraz svoje misli. V skupni diskusiji bo vsak udeleženec predstavil svojo idejo in izvedbo zastavljene naloge.

O mentorici:

Slađana Mitrović

Slađana Mitrović je akademska slikarka in profesorica likovne umetnosti, diplomirala na slikarstvu Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani leta 2009 in leta 2006 na Oddelku za likovno umetnost v Mariboru. S področja zgodovinske antropologije je doktorirala na ISH - Podiplomski humanistični fakulteti leta 2013. Med leti 2013 in 2014 je s pomočjo štipendije francoske vlade študijsko bivala v Parizu. Objavila je znanstveno monografijo Užitek in nelagodje. Ženska podoba in seksualno 20. stoletja (Studia Humanitatis, 2015). Živi in dela v Ljubljani.

E-prijavnica: https://forms.gle/fsQqBKDuoZ3YdssN6

 

Umetnost v času karantene

Umetnost v času karantene

predavanje in pogovor

MENTOR: Janez Zalaznik, slikar, fotograf, mentor in publicist

TERMIN: petek, 27. 11. 2020 (18.00-19.30)

CENA: 25 EUR, v ceno je vključena knjiga Umetnost v času karantene (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST: do 15 udeležencev

KAJ POTREBUJETE: internetno povezavo ter računalnik z nameščenim programom Zoom, ki je brezplačen, in osnovno znanje dela z računalnikom.
Kratek opis: Na predavanju bo avtor govoril o osebni izkušnji, kako ohraniti študijski tempo, ko se je v času pomladne karantene povsem ustavilo druženje in praktično delo v likovnih delavnicah. Skozi aktualne tematike v času pandemije bo predstavil izbor vsebinsko povezanih motivov iz zgodovine likovne umetnosti in sodobne ustvarjalnosti.

Vsebina:

Knjiga Umetnost v času karantene, ki je pravkar izšla pri JSKD, je umetnostno zgodovinski pregled, dokument aktualnih razmer v času pandemije, napeto branje za vse vedoželjne pa tudi koristen pripomoček za pedagoge in mentorje, saj na "študiji primera" pokaže didaktično moč povezovanja aktualnih, umetnostnih, zgodovinskih in družbenih vsebin. Na predavanju bo avtor predstavil svoj odziv na  nenadne spremembe delovnega procesa, pa tudi na  izzive, ki jih je posamezniku in družbi prinesla karantenska osamitev. Iz začetne spontane reakcije je avtor razvil konceptualno zasnovan projekt, ki je zanj predstavljal povsem novo izkušnjo, znotraj pedagoškega in umetnostnozgodovinskega polja pa inovativen pristop. Izvirne vsebine je iz izolacije posredoval preko družbenih medijev in na ta način dosegel tudi publiko, ki prej ni bila neposredno vključena v njegovo poučevanje slikanja in zbudil zanimanje za likovno umetnost pri ljudeh, ki jih to prej morda ni zanimalo v tolikšni meri. Po drugi strani pa je čas karantene tudi priložnost, da se likovni ustvarjalci z likovnostjo seznanijo z drugih vidikov, za katere ob praktičnem delu običajno zmanjka časa.

O mentorju:

Janez Zalaznik
Janez Zalaznik
je leta 1987 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo. Poleg slikarstva se ukvarja s fotografijo, grafičnim oblikovanjem, pedagoškim delom in likovno publicistiko. Zapise o likovnih razstavah doma in v tujini je objavljal v Mladini, Likovnih besedah, Razgledih in v reviji Ampak. Od leta 1987 poučuje risanje in slikanje na likovnih tečajih, delavnicah in likovnih društvih. Pri JSKD je do sedaj izšlo osem njegovih priročnikov:
Dobre, umazane, prave! – Barva in struktura v slikarstvu od gotike do današnjih dni, 2007
Bilo je nekoč v XX. stoletju – Iz oči v oči z modernim slikarstvom, 2007
Kako je umetnost izgubila nedolžnost – Kolaž, asemblaž in fotomontaža v umetnosti XX. stoletja, 2009
Tekst in podoba – Zgoščena zgodovina nekega razmerja, 2011
Parafraza, palimpsest, citat in prisvojitev – štirje jezdeci moderne umetnosti, 2013
Kvadrat in krog, kocka in krogla, 2015
Oblo in oglato, ter o tem, kako ju je posvojil kubizem, 2019
Umetnost v času karantene, 2020

e prijavnica: https://forms.gle/eAVzDfmsAxHdN3gq9

 

Reciklaža in trajnostno oblikovanje

Reciklaža in trajnostno oblikovanje

predavanje, predstavitev praktičnih rešitev in projektno delo

MENTORICA: Maja Modrijan, profesorica likovne umetnosti in vodja trajnostne znamke Destilator

TERMIN: sobota, 28. 11. 2020 in sobota, 5. 12. 2020 (17.00-19.30)

CENA: 35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST: do 15 udeležencev

KAJ POTREBUJETE: internetno povezavo ter računalnik ali tablico z nameščenim programom Zoom, ki je brezplačen, in osnovno znanje dela z računalnikom.

Kratka vsebina: Z delavnico nagovarjamo mentorje, profesorje, učitelje, vzgojitelje, animatorje in  samostojne re-ustvarjalce, ki se zavedajo pomena trajnostnega razmišljanja in delovanja. Spoznali se bomo s teoretičnim ozadjem, s poudarkom na praktičnih rešitvah s področja reciklaže, ponovne uporabe, upcyclinga, zero waste (brez odpadkov) ustvarjanja in življenja,krožnega in trajnostnega oblikovanja ter etike in ekologije pri kreativnem procesu.

Vsebina:
Izobraževanje vsebuje predavanje, razpravo in individualno svetovanje. Ves čas bo odprto za vprašanja in specifično zanimanje udeležencev, da bodo posamezno temo spoznali prilagojeno lastnim potrebam.  Osredotočeni bomo na pojme, povezane z reciklažo, ki jih bomo na izobraževanju postavili tudi pod drobnogled ter ostrili kritičen pogled na tematiko. Pojme bomo spoznavali s praktičnimi primeri in na poljuden način. Obenem bodo vključene konkretne ideje za pridobivanje določenih odpadnih in naravnih materialov v svojem okolju ter za načine dela z njimi. Delavnica bo vsebovala poudarke na praktičnih rešitvah za delo z otroki, mladimi, odraslimi ali za samostojno ustvarjanje. Z novim znanjem in konkretnimi vzori bodo udeleženci pri poučevanju ali lastnemu kreiranju bolj samozavestno in z argumenti podkrepljeno izbirali primerne odpadne in naravne materiale, tehnike, načine obdelave in spajanja materialov, končne izdelke, njihove oblikovne rešitve in njihov namen in pomen.

O mentorici:

Maja Modrijan
Maja Modrijan j
e trajnostna oblikovalka in rokodelka ter ustanoviteljica znamke Destilator. Z reciklažo in naravnimi materiali pri oblikovanju uporabnih predmetov se ukvarja več kot 15 let (8 let je tudi sooblikovala program, delavnice in izdelke znamke Smetumet). Zadnji nakup oblačil je opravila leta 2001. Rada zapisuje in skicira ideje sredi noči, najbolj pa uživa, ko lastnoročno ustvari unikate ter vsaj prve prototipe, če ne celotne serije izdelkov. Ker neskončno rada raziskuje, preizkuša in izumlja, išče rešitve in izdelke za vsakdanje življenjske potrebe in navade, ki so v družbenem, etičnem in ekološkem pogledu boljša alternativa obstoječim. Najraje tako, da se pri tem tudi umaže.

e prijavnica: https://forms.gle/K7EzTvoUj325h3Sv9

 

Grafično oblikovanje za začetnike

Grafično oblikovanje za začetnike

predavanje, praktična delavnica in projektno delo

MENTORICA: Lučka Berlot, oblikovalka in pedagoginja, ustanoviteljica blagovne znamke LučkaBučka

TERMIN: sreda, 2. 12. 2020 in sreda, 9. 12. 2020 (17.00-19.30)

CENA: 35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST: do 8 udeležencev

KAJ POTREBUJETE: internetno povezavo ter računalnik z nameščenim programom Zoom, ki je brezplačen, ter brezplačnim programom za oblikovanje Canva, in osnovno znanje dela z računalnikom.

Kratka vsebina: Udeleženci se bodo spoznali z osnovnimi pojmi in pravili grafičnega oblikovanja  v teoriji, nato pa spoznanja prevedli v prakso s pomočjo brezplačnega spletnega programa za oblikovanje. Naučili se bodo oblikovati enostavno tiskovino: vabilo, zloženko, plakat.

Vsebina:
Tečaj grafičnega oblikovanje je namenjen začetnikom. Udeleženci se soiznajo z osnovnimi pojmi in pravili grafičnega oblikovanja: kompozicija, barve, fonti, formati .... Sledilo bo praktično spoznavanje računalniškega programa za oblikovanje Canva. S pridobljenimi znanji se bodo udeleženci lotili samostojne naloge. Drugi del tečaja bo namenjen analizi izdelkov, konzultaciji, reševanju zagat in individualnemu svetovanju.

O mentorici:

Lučka Berlot
Lučka Berlot
je oblikovalka in pedagoginja. Od leta 2013 je aktivna na področju produktnega in grafičnega oblikovanja, obe področji pa prepleta tudi s svojim pedagoškim delom. Po končanem študiju se je sprva posvetila poučevanju likovne umetnosti, nato pa se je podala na samostojno umetniško ter pedagoško pot. Vodi svojo likovno šolo, v preteklosti pa je bila mentorica vrste delavnic, tečajev, izobraževanj in seminarjev na področju likovne umetnosti in oblikovanja. 

e prijavnica:  https://forms.gle/NGrf1K57BwUR25r76

 

DODATNE INFORMACIJE

Monika Ivančič Fajfar

producentka za likovno dejavnost

 

T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
e-pošta: monika.ivancic-fajfar@jskd.si