LIKOVNA DEJAVNOST

 

 

LIKOVNI DELAVNICE IN TEČAJI
JESEN 2012

 

Razpis celoletnih likovnih tečajev in tistih, ki bodo potekali med oktobrom in decembrom 2012.

 • Vsi programi so namenjeni odraslim, od višjih letnikov srednje šole dalje.
 • Programi nekaterih tečajev so nadaljevalni in zahtevajo določeno predznanje. Pozorno jih preberite.
 • Vsi tečaji bodo potekali v središču Ljubljane.
 • Število udeležencev je omejeno na 8-10, zato s prijavami pohitite.

P R I J A V E

Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 20. septembra 2012 na naslov:
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
po faksu: 01/24 10 510 ali po e-pošti: andreja.koblar@jskd.si

 • Ko bomo zbrali dovolj prijav, oziroma najkasneje deset dni pred začetkom, vam bomo poslali obvestilo z vsemi podatki in navodili.

  Samoplačnikom bomo priložili še predračun in položnico za plačilo kotizacije.
 • V kotizacijo je vključena šolnina, material in DDV. Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom tečaja.
 • Če se boste prijavili, pa se delavnice ali tečaja ne boste mogli udeležiti, sporočite takoj.
 • Če bo premalo prijav, bomo tečaj oziroma delavnico pravočasno odpovedali.

R I S A N J E

Program tečajev uvaja v študijsko risanje po naravi. Tečaji slonijo na risarskih vajah, ki vpeljujejo v veščino, kako prikazati telesnost in prostor na risalni površini. Poudarek je na vajah v risanju oglatih, oblih in okroglih teles v prostoru v različnih položajih. Vaje risanja obenem razvijajo poseben, likovni način opazovanja predmetov, ki jih rišemo. Tečaji vpeljejo v veščino risanja tako, da tečajnik lahko svoje znanje razvija naprej v kateri koli smeri. Pri tem so mu v oporo nadaljevalni tečaji.

Vsi tečaji risanja potekajo enkrat tedensko po dve uri od oktobra 2012 do junija 2013.
Mentor: akademski slikar Tone Rački
Kotizacija: 150,00 evrov


Začetni tečaji:

PREDMETI IN PROSTOR
Tečaj obsega vaje v risanju oglatih, oblih in okroglih predmetov. Primeren je za vse, ki bi se želeli seznaniti s principi renesančnega prikazovanja prostora, za vse, ki rišejo z računalnikom v 3D načinu, primeren pa je tudi kot priprava za preizkuse znanja risanja.
Ob ponedeljkih od 18. do 19.45 ure, začetek 15. oktobra 2012.


RISANJE PORTRETA
Tečaj obsega: spoznavanje likovne zgradbe človeškega obraza, spoznavanje značilnosti otroškega, ženskega, moškega, starega in mladega obraza, ter oblikovanje izraznosti narisanega obraza.
Tečaj je tudi primeren kot priprava za preizkuse znanja risanja.
Ob torkih od 20. do 21.45. ure, začetek 16. oktobra 2012

 

Nadaljevalni tečaji:

Tečajnik, ki je absolviral uvod v veščino risanja, lahko nadaljuje in poglablja veščino risanja predmetov, lahko pa si izbere katerega od programov za razvijanje posebnih veščin:

 • risanje prostora s pomočjo linearne perspektive
 • prikazovanje volumna s pomočjo senčenja
 • risanje človeške ali živalske figure
 • risanje rastlin in cvetja
 • risanje krajine

NADALJEVALNI PONEDELJEK
Ob ponedeljkih od 20. do 21.45 ure, začetek 15. oktobra 2012

NADALJEVALNI TOREK
Ob torkih od 18. do 19.45. ure, začetek 16. oktobra 2012

NADALJEVALNI ČETRTEK
Ob četrtkih od 18.45 do 20.30 ure, začetek 18. oktobra 2012


S L I K A N J E

KREATIVNA UPORABA BARVE 2
Nadaljevalni tečaj obsega vaje v spoznavanju barvnih odnosov in izrazne moči barv.
Tečaj je namenjen samo tistim, ki so že obiskovali tečaja Kreativna uporaba barve 1.
Tri zaporedne sobote in nedelje, začetek10. novembra 2012, vsakokrat od 10. do 17. ure
Mentor: akademski slikar Tone Rački
Kotizacija: 160,00 evrov

K I P A R S T V O

MALA PLASTIKA
Modeliranje v glini: skiciranje figure s poudarkom na proporcih in težnosti, relief.
Sobota in nedelja, 1. in 2. decembra 2012 od 10. do 18. ure
Mentorica: akademska kiparka profesorica Dragica Čadež Lapajne
Kotizacija:  60,00 evrov

O B L I K O V A N J E

POLSTENJE 3D IZDELKOV IZ OVČJE VOLNE
Program bo posvečen izdelovanju skulpturalnih del, ki pa imajo lahko tudi uporabno vrednost. Udeleženci bodo osvojili tehniko mokrega polstenja, pridobili znanje, kako predvideti  tridimenzionalno obliko in njeno končno velikost, kako polstiti po modelu ali telesu, kako izkoristiti kiparske karakteristike polsti ter dobili še veliko praktičnih nasvetov.
Nekaj pripomočkov in materiala bodo morali udeleženci prinesti tudi s seboj.
Sobota in nedelja, 13. in 14. oktobra 2012 od 10. do 18. ure
Mentorica: akademska kiparka Saba Skaberne
Kotizacija: 60,00 evrov

F O T O G R A F I J A

KREATIVNA FOTOGRAFIJA
Tečajniki bodo obnovili znanje o osnovnih zakonitostih  zaslonke, časa, objektiva, občutljivosti in ostrine. Ob pregledovanju slikovnega gradiva bodo razmišljali o pojmu kreativnost v fotografiji, iskali in prepoznavali mejo med t.i. umetniško in komercialno fotografijo. Seznanili se bodo s pojmom in pomenom serije v fotografiji. Skozi pogovor bodo ob pomoči mentorice oblikovali lastne koncepte in izdelali vsak svojo serijo fotografij. Tečaj se bo zaključil z analizo nastalih del in obdelavo izbora v Photoshopu.
Delavnica je namenjena začetnikom, primerna pa je tudi za vse, ki želijo začeti ali nadaljevati šolanje na ustanovah s fotografskim programom. Udeleženci morajo imeti svojo opremo.
Sobota in nedelja, 20. in 21. oktobra 2012 od 10. do 18. ure
Mentorica: mag. slikarstva Ana Sluga
Kotizacija:  60,00 evrov

UMETNOSTNA  ZGODOVINA  ZA  DANAŠNJO   RABO

JESENSKI ODMEREK IZBRANIH SESTAVIN
Seminar obsega 8 srečanj, na katerih tečajniki spoznajo izbrane teme iz zgodovine in teorije umetnosti in kulture. Predavanja so podkrepljena s slikovnim gradivom in prinašajo demokratično obravnavo umetnosti s spodbujanjem osebne radovednosti, kreativnosti in debate. 

1. Mitološki uvod. Brez Grkov ne gre.
2. Stare zgodbe v novi preobleki. Tradicionalni motivi v sodobni umetnosti.
3. Grdo v umetnosti. Je to nezaslišano?
4. Smešno v umetnosti. Je to nemogoče?
5. Sveto v umetnosti. Je to preživeto?
6. V slikarskem ateljeju. Obisk in pogovor z izbranim umetnikom.
7. Vladavina matrice. Kako je odtis spremenil svet.
    Obraz in duša. O portretu tako in drugače.
8. Umetnost v živo. Pogovor ob izbrani razstavi (tematika po dogovoru).

Program je primeren za začetnike in nadaljevalce.
Ob četrtkih, od 17.00 do 18.30 ure, od 18. oktobra do 13. decembra 2012
Mentorica: prof. umet. zgodovine in uni. dipl. soc. kulture Monika Ivančič Fajfar
Kotizacija: 60,00 evrov


 

Dodatne informacije
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana
telefon: 01/24 10 515

Andreja Koblar Perko, svetovalka za likovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 515, 24 10 500

Faks: 01/24 10 510
E-pošta: andreja.koblar@jskd.si

http://www.jskd.si/

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica