RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2021
Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

 

Fotovizije 2021: RAVNOTEŽJE

RAZSTAVA FOTOVIZIJE 2021

Koper, Libertas, od 17. avgusta do 15. septembra 2021

Nova Gorica, Mostovna, 1.10.-20.10.2021

Izola, Sončna dvorana 11.11.-30.11.2021


V okviru festivala Vizije 2021 smo 17. avgusta 2021 v razstavišču Libertas v Kopru odprli razstavo izbranih del na natečaju mladih fotografov za najboljšo fotozgodbo na temo RAVNOTEŽJE ter podelili nagradi fotovizionar 2021. Prejela sta jo Tina Furlan za fotozgodbo Just Life in Blaž Stantič Kobal za fotozgodbo Melanholične misli.

Razstavljajo: 

Anja Papuga: Balans

Benjamin Kerčmar: Med vzponom in padcem

Blaž Stantič Kobal: Melanholične misli

Emma Zucca: Boj za uravnovešenost

Jakob Remar: Utrinki časa

Jana Mervič: Ravnotežje v odsevih

Janez Jakob Dremelj: Na ozki liniji

Neža Ferk: Orehovo ravnotežje

Timotej Žvikart: Mostovi

Tina Furlan: Just life

Vinci Oblak: Živali

Nataša Kovšca: ISKANJE RAVNOTEŽJA [spremno besedilo]

Tematski natečaji v okviru festivala mladinske kulture Vizije so vedno zasnovani tako, da spodbujajo mlade fotografe k raziskovanju novih izraznih možnosti v mediju fotografije. Takšna je tudi letošnja tema Ravnotežje, ki je sicer ustvarjalcem omogočila raznolike interpretacije, vendar je zahtevala razmislek in vsebinsko poglobitev. Ravnotežje ali ravnovesje je namreč kompleksna tema, ki označuje stanje, pomembno ne le v življenju vsakega posameznika in širše skupnosti, ampak tudi v živi in neživi naravi ter v ohranjanju odnosa med človekom in naravo.

Na letošnji razpis je prispelo 25 fotografskih zgodb osnovnošolcev, dijakov in študentov, ki so v svojih vizualnih pripovedih obravnavali različne vidike razpisne teme. Nekaj avtorjev je motiv prikazalo kot motorično sposobnost, ki je nepogrešljiva pri dinamičnem gibanju človeškega telesa, kot so različne športne aktivnosti. Drugi so se osredotočili na iskanje mentalnega ravnovesja v vsakdanjem življenju, ki je v neprestanem toku čustvenih vzponov in padcev bistvenega pomena za dobro počutje vsakega posameznika. Človek je pravzaprav bitje ravnovesja, saj je tudi naše zdravje odvisno od telesne in duševne skladnosti, hkrati pa je človekovo telo neločljivo povezano z okoljem, v katerem živimo. In prav naravno ravnotežje je tista tema, s katero se je ukvarjalo največ avtorjev, ki so v svojih fotozgodbah izpostavili dejstvo, da narava v različnih ekosistemih sama poskrbi za skladno razmerje med rastlinskimi in živalskimi vrstami, njihovo pestrost in obstoj. Nekateri ustvarjalci so v svojih delih razmišljali o iskanju ravnotežja med naravno in kulturno krajino v urbanem prostoru. Zasledimo pa tudi posamezne metaforične upodobitve, med katerimi prevladuje podoba mostu, ki ponazarja ravnotežje in premagovanje ovir ne le v realnem svetu, ampak tudi v duhovnem življenju posameznika.

Žirija je v ožji izbor del, ki bodo predstavljena na razstavi v okviru državnega festivala Vizije, uvrstila enajst izvirnih in kreativnih fotografskih zgodb, zasnovanih v različnih tehnikah. Pri izboru del je seveda upoštevala tudi likovno ravnotežje, ki označuje urejenost in harmonijo vseh elementov v fotografski kompoziciji: tako skladnih razmerij med posameznimi figurami, predmeti in objekti kot tudi med motivi in ozadjem, tonskimi vrednostmi in v barvnem izboru. Pri nekaterih avtorjih pa je opravila tudi selekcijo posnetkov, a zgolj zato, da izbrana dela oblikujejo vsebinsko in oblikovno homogeno likovno celoto.

Izbrana dela kažejo, da so avtorji v fotografiji – kot enem izmed osrednjih vizualnih medijev sodobnega časa – prepoznali velik izrazni potencial in pripovedno moč. Ne glede na to, ali so njihove fotozgodbe osebno izpovedne, humorne, razmišljujoče, opisne ali vpete v širši družbeni kontekst, nam sporočajo, da je iskanje ravnotežja proces, ki nas pravzaprav spremlja neprestano in povsod: v našem počutju, mišljenju, delovanju, prostoru, ki nas obdaja, in širšem naravnem/kulturnem okolju.

O natečaju:

Tematski natečaj za mlade fotografe za najboljšo fotozgodbo smo letos razpisali že sedmič. Tokrat smo ustvarjalce povabili k razmišljanju na temo RAVNOTEŽJE. Beseda opisuje stanje enakomerno razporejene teže in ravnotežje v likovnem smislu lahko razumemo kot harmonijo, simetrijo ali skladnost likovnih elementov. Lahko pa ga vidimo tudi kot stanje največje napetosti na točki preloma, kot ravnovesje, ki se lahko vsak hip poruši, se prevesi v eno ali drugo skrajnost. Ravnotežje je ena od prvin likovne kompozicije, a beseda ima tudi metaforično moč in ponuja raznolike vsebinske izpeljave. Na ta izziv so se, vsak na svoj način, odzvali tudi sodelujoči mladi fotografi.
Na razpisano temo je do izteka roka 10. junija 2021 prispelo 25 popolnih prijav. Strokovna komisija v sestavi Manca Juvan, samostojna fotografinja, Nataša Kovšca, umetnostna zgodovinarka, recenzentka in predavateljica, ter Monika Ivančič Fajfar, producentka za likovno dejavnost, se je sestala 24. junija 2021 in opravila ožji izbor del, ki bodo premierno predstavljena v sklopu festivala Vizije 17. avgusta 2021 v Kopru. Na odprtju razstave bomo razglasili tudi prejemnika nagrade fotovizionar 2021. Razstava se nato seli še v Izolo in Novo Gorico, izbrane fotozgodbe pa bodo predstavljene tudi v spremljevalni publikaciji festivala.

Žirija ni ocenjevala kakovosti posameznih fotografij, temveč se je osredotočila na vsebinsko in fotografsko kvaliteto fotozgodbe kot celote. V selekcijo za razstavo so se uvrstile fotozgodbe 11 fotografov in fotografinj, podeljeni sta bili dve enakovredni nagradi fotovizionar 2021.

Utemeljitev nagrad:

Nagrado fotovizionar 2021 prejme Tina Furlan, študentka fotografije na Višji strokovni šoli Srečka Kosovela v Sežani. Avtorica je ustvarila pripovedni sklop šestih fotografij z naslovom Just life, ki se odlikuje po eksperimentalnem pristopu združevanja fotografije in ilustracije. Mlada fotografinja je v lirično obarvani fotozgodbi jasno ponazorila idejo ravnotežja, ki se kaže po eni strani kot iskanje duševne skladnosti v človeku, po drugi strani pa z deli opozarja na subtilno ravnovesje med človekom in naravo, ki spodbuja poglobljeno refleksijo tudi v gledalcu.

Dobitnik nagrade fotovizionar 2021 je Blaž Stantič Kobal, študent fotografije na Višji strokovni šoli Srečka Kosovela v Sežani, ki je v svoji fotozgodbi vizualno interpretiral poezijo Dragotina Ketteja z naslovom Melanholične misli. Fotograf je ustvaril pronicljivo in narativno bogato vizualno pripoved, v kateri se je osredotočil na prikaz krhkosti notranjega ravnovesja v osamljenem posamezniku. Duševno stanje neizmerne napetosti, ko se ravnotežje v človeku poruši, je prepričljivo vizualiziral predvsem s pomočjo optičnega učinka dvojne ekspozicije in uporabo različnih predmetov.

Čestitke fotografom in fotografinjam, uvrščenim v ožji izbor, pohvale mentorjem in staršem, ki mlade spodbujate in usmerjate pri ustvarjanju ter iskrene zahvale vsem sodelujočim. Želimo vam še mnogo izzivov, poguma in uspehov na ustvarjalni poti.

Informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI - 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
E monika.ivancic-fajfar@jskd.si

W www.jskd.si