LIKOVNA DEJAVNOST

 

Tematske regijske razstave 2011
in
Državna tematska razstava 2012

R A Z P I S

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja za leto 2012 tretjo državno tematsko razstavo.

Projekt v okviru Mednarodnega festivala mlade literature Urška sodi v program EPK (Evropske prestolnice kulture) 2012.

Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast likovne produkcije.  

K sodelovanju vabimo odrasle likovne ustvarjalce.

Organizacija bo potekala na dveh nivojih:

  • regijske likovne razstave v letu 2011
  • državna razstava v letu 2012.

Za vse razstave je izbrana skupna tema.

Tema:
TEKST V PODOBI
ČRKA, BESEDA, TEKST KOT ELEMENT LIKOVNEGA DELA

Razpisana tema ne omejuje ne vsebine ne sloga. Ustvarjalci se svobodno odločijo za katero koli vsebino, za kakršen koli slogovni izraz, za katero koli tehniko, za ploskovni ali prostorski način oblikovanja, le zapis v kakršni koli obliki mora biti prepoznaven element pri oblikovanju likovnega dela in s tem nosilec vizualnega sporočila.

Uporabljene so lahko vse likovne tehnike (risba, slika, grafika, kolaž, asemblaž, skulptura, keramika, fotografija …).

Črka ali tekst naj ima v podobi določujoč pomen. Črka ali tekst naj ima lastno likovno vrednost, oziroma naj bo njuna uporaba in podoba določena z razvidnim konceptom.

Črke so lahko naslikane/narisane ročno ali z uporabo šablone, lahko so odtisnjene, izdolbene, izpraskane, nalepljene, rokopisne ali tipografske, oblikovane ali naključne, lahko predstavljajo celoto podobe ali samo njen del.

Ne bodo se upoštevale ilustracije tekstov (pesmi ali zgodb), knjige umetnikov, vizualna poezija, plakati in dela s področja grafičnega ali industrijskega oblikovanja.

Ustvarjalci lahko sodelujejo z enim ali največ tremi med seboj vsebinsko ali oblikovno povezanimi deli.

Dimenzije slik, risb, grafik, kolažev, fotografij naj ne presegajo 90 x 90 cm, kiparskih in keramičnih del pa 80 x 40 x 40 cm.

II. Regijske razstave

Regijska koordinacija oblikuje razpis za tematsko regijsko razstavo, ki mora biti organizirana do konca leta 2011.

Območne izpostave JSKD morajo z razpisom seznaniti društva in posamezne ustvarjalce.

Regijska koordinacija določi selektorja, ki bo izbral dela za regijsko razstavo, napisal tekst za zloženko, sodeloval pri postavitvi razstave in otvoritvi.

R A Z P I S I  regijskih razstav (povzetki)

Koordinacija Celje

Koordinacija Osrednja Slovenija

Koordinacija Južna Primorska

Koordinacija Gorenjska

Koordinacija Maribor

Koordinacija Pomurje

Koordinacija Severna Primorska

Koordinacija Dolenjska, Posavje in Bela Krajina

Koordinacija Koroška

Koordinacija Ptuj

III. Državna razstava

Regijske razstave si bo ogledal državni selektor in izbral dela za državno razstavo 2012.

Najkasneje en mesec po ogledu zadnje regijske razstave bodo o izboru del obveščeni vsi izbrani avtorji, območne izpostave, od koder prihajajo in vsi vodje regijskih koordinacij.

Izbrani avtorji bodo s prijavnico potrdili udeležbo na državni razstavi in se obvezali, da bodo do razstave izbrana dela hranili v nespremenjeni obliki.

Državna razstava bo oktobra 2012 v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.

Ob razstavi bo izšel katalog z reprodukcijami vseh izbranih del.

IV. Izobraževalni program

Razpisana tema je lahko izhodišče regijskih likovnih delavnic.

Pripravili in posredovali bomo predavanja.

Izdali bomo priročnik, ki bo podrobneje osvetlil razpisano temo.

V. Kako se lahko vključite

Vse, ki želite sodelovati, vabimo, da se povežete s svojo območno izpostavo JSKD.

Kontakte najdete na www.jskd.si pod KULTURNA MREŽA.


Dodatne informacije

 

Andreja Koblar, samostojna strokovna svetovalka za likovno dejavnost
Tel 01/ 2410 515
E-pošta: andreja.koblar@jskd.si