RAZSTAVE IN PRIREDITVE

velika črta

 

6. državna tematska razstava 2018

Kosovelov dom Sežana, Velika galerija Ivana Varla,
od 23. avgusta do 14. oktobra 2018

Odprtje razstave v četrtek, 23. avgusta 2018, ob 19. uri

 

Velika črta je naslov tematskih razstav, ki jih je za sezono 2017/2018 razpisal Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. V projektu  je aktivno sodelovalo 406 likovnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, nekaj tudi iz zamejstva, 230 jih je razstavljalo na desetih regijskih razstavah, 45 izbranih del pa je predstavljenih v Galeriji Velenje.

Namen bienalnih državnih tematskih razstav pa ni tekmovalnost, smisel je v postavljanju ovir in izzivov, zastavljanju vprašanj in problemov, ki naj ustvarjalce napeljejo k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih likovnega izražanja. Celoten projekt ima predvsem izobraževalni značaj, razstava je rezultat daljšega procesa, ki se začne s predavanji in delavnicami, selekcija pa poteka prek regijskih razstav do državne.

Po razpisih, ki so ustvarjalce nagovarjali k spoznavanju nekonvencionalnih likovnih tehnik in pristopov (Kolaž, Tekst v podobi, Parafraze...) ali k razmisleku o pomenu izbire formata ali nosilne barve (Kvadrat in krog, Tudi črna je barva), se je odločitev za ukvarjanje s črto zdela kot povratek k osnovam, k izhodišču vsakega likovnega snovanja, torej kot ponudba, ki bi lahko in bi morala biti sprejemljiva in uporabniško prijazna do vsakega likovnika. Kaj je bolj osnovnega, kot izraziti se s črto? Črta je najbolj pristen, enkraten zapis, je skoraj kot prstni odtis, ki posameznika loči od drugega. Obenem je nujna osnova, temelj, na katerem lahko likovno podobo (nad)gradimo z barvami in oblikami, ali (pre)oblikujemo materiale.

Ustvarjalci so se lahko svobodno odločili za vsebino, slogovni izraz, tehniko, ploskovni ali prostorski način, vendar so morali svoja dela oblikovati tako, da je risba oziroma linija osnovna, prevladujoča in jasno razvidna likovna prvina. Upoštevati so morali tudi za risbo neobičajno velike dimenzije, kar naj bi jih spodbudilo k ustrezni konceptualizaciji zamisli.

Naslov Velika črta je tako potrebno razumeti v obeh pomenih: fizičnem, kot črto velikega obsega, in vsebinskem, kot črto na prestolu likovnih izrazil.

Prvo selekcijo prijavljenih del so opravili selektorji desetih regijskih razstav, izbor za državno razstavo pa je bil zaupan akademskemu slikarju Janezu Zalazniku.

Za 6. državno tematsko razstavo je izbral dela petinštiridesetih avtorjev:

Roman Blatnik, Rowena Božič, Jožef Bratuš, Vida Cizel, Darko Crnkovič, Dajana Čok, Elizabeth Dodolović, Renata Grmovšek, Irena Guček, Gaja Hanzel, Amalija Janša, Stanka Janžič, Ida Kocjančič, Biserka Komac, Aleksandra Kovačič, Danila Krpič, Tanja Kržan, Darja Lavrenčič, Franc Lesjak, Bojan Lubaj, Leopold Methans, Špela Orešnik, Janez Ovsec, Bernardina Paj, Andreja Peklaj, Mojca Perše, Branka Pirc, Vinko Prislan, Judita Rajnar, Simona Robin, Marija Rudolf, Alla Sledič, Tanja Sokolov-Boh, Oskar Sovinc, Veronika Strašek, Maja Šivec, Daniela Šraj, Damjana Trauner Zajc, Dare Trobec, Metka Tropenauer, Metoda Turk, Stanislava Vodopivec, Ljubica Zgonec Zorko, Kvirina Martina Zupanc in Veronika Židanek.

 

Dodatne informacije

Andreja KOBLAR PERKO

samostojna strokovna svetovalka
za likovno dejavnost

 

T: (01) 2410 515
F: (01) 2410 510
E: andreja.koblar@jskd.si

 

 

e-prijava

 

vabilo velika črta

vabilo na otvoritev v Velenju (pdf)

 

katalog

katalog razstave (pdf)

 

Arhiv

 

Državna tematska razstava 2016

 

Državna tematska razstava 2014

 

Državna tematska razstava 2012 (Tekst v podobi)