RAZSTAVE IN PRIREDITVE


SLIKOVITA ARHITEKTURA
Spletni likovni natečaj ob Plečnikovem letu


Arhitekt Jože Plečnik (1872–1957) je v slovensko kulturno zavest zasejal posebno vrednotenje arhitekture. Zato želimo ob 150-letnici njegovega rojstva z likovnim natečajem spodbuditi opazovanje, raziskovanje in razumevanje arhitekture kot praktično-bivanjske in estetsko-duhovne vrednote. Arhitektura in urbani prostori so zasebni ali javni, so stavbe, trgi, mesta … Nudijo nam toplo streho nad glavo pa tudi prostor za ustvarjalno delovanje in stik z drugimi.  

Likovni natečaj je tematski in je namenjen likovnim ustvarjalcem vseh generacij.

Izhodišča natečaja so:

a) domišljijska stavba

b) načrt idealnega mesta

c) iz mestne skicirke

d) življenje Plečnikove arhitekture danes

Likovni natečaj poteka med 23. 1. in 23. 10. 2022

Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki ali skupine, ki jih prijavijo mentorji. Starostne omejitve ni. Dela so lahko narejena v različnih tehnikah, kot so risba, slika, fotografija, grafika, tridimenzionalni objekt ali dela v mešani in digitalni tehniki. Prijavitelji dela pošljejo v digitalni obliki v JPG formatu (originale poskenirajo ali fotografirajo). Prijavljena dela morajo biti narejena v času natečaja, pogoj je da niso bila predhodno objavljena ali razstavljena.

Prijave sprejemamo prek spletne prijavnice:

e-prijava

Vsa prejeta dela bodo strokovno selekcionirana, najboljši v posamezni starostni kategoriji pa bodo prejeli priznanja ter knjižne/praktične nagrade oziroma pohvale. Vsi prispevki bodo objavljeni v spletni galeriji. Rezultati natečaja bodo objavljeni v 30. dneh po zaključku natečaja.

Natečaj poteka v sodelovanju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
ter zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane,
Plečnikova hiša.

Dodatne informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI - 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
E monika.ivancic-fajfar@jskd.si

W www.jskd.si  

 

 

 

 

 

e-prijava

 

 


Jože Plečnik: Skica kapelice,
1901, tuš in akvarel,
foto: dokumentacija MGML / Plečnikova zbirka