LIKOVNA DEJAVNOST \ RAZPISI

 

PREPLET NAŠIH LET
Spletni likovni natečaj za vse generacije
27. 3.–27. 10. 2024


Osrednja tema Tednov ljubiteljske kulture 2024 bo medgeneracijsko sožitje in solidarnost. Sožitje in solidarnost med mlajšimi, srednjimi in starejšimi generacijami sta pogosto del razprav o boljši družbi. Ta odnos je lahko  tudi ustvarjalen, saj se znanja, izkušnje, spomini, želje, pričakovanja in talenti prenašajo iz roda v rod  – v obe smeri.

Za likovne ustvarjalce vseh generacij razpisujemo spletni likovni natečaj, ki v središče postavlja barvitost razlik, lepoto ustvarjalnega sožitja ter iskriv razmislek o »nekih drugih časih«.

Ustvarjalna izhodišča natečaja so:

a) Portret moje/ga babice, dedka, mame, očeta, sina, hčerke, vnuka, vnukinje, tete, strica, nečaka, nečakinje, učiteljice, učitelja, sosede, soseda … (v poljubni tehniki)

b) To so (bili) neki drugi časi (upodobitev aktivnosti ali predmetov »iz drugega sveta« v poljubni tehniki)

c) Skupni likovni projekt avtorjev različnih generacij (poljubna vsebina in tehnika)

Prijavite lahko svoje delo, delo otroka ali skupinski projekt, ki je nastal v soavtorstvu dveh ali več oseb različnih starosti. Mentorji lahko prijavijo dela otrok/učencev/gojencev/članov skupine, ki so rezultat skupnega dela na dano temo. Dela so lahko narejena v različnih tehnikah, kot so risba, slika, fotografija, grafika, skulptura, objekt, mešana in digitalna tehnika ... Dela oddate/pošljete v digitalni obliki v .jpg formatu (originale skenirate ali fotografirate). Prijavljena dela morajo biti narejena v času natečaja, pogoj je, da niso bila predhodno objavljena ali javno razstavljena. Na natečaj lahko prijavite po eno delo posameznega avtorja oz. skupine soavtorjev. Starostne omejitve za sodelovanje ni.


Prijave sprejemamo prek spletne prijavnice:

https://forms.gle/jdQptWBFSyYCeriv9

Likovni natečaj poteka med 27. 3. in 27. 10. 2024

Vsa prejeta dela bodo strokovno selekcionirana, najboljši v posamezni starostni kategoriji pa bodo prejeli priznanja ter knjižne/praktične nagrade oziroma pohvale. Izbrani prispevki bodo prikazani v spletni galeriji oziroma v obliki javne projekcije. Sodelujoči bodo o rezultatih natečaja obveščeni po e-pošti, javno pa bodo rezultati predvidoma objavljeni 3. decembra 2024.

Natečaj poteka v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

DODATNE INFORMACIJE

Monika Ivančič Fajfar

producentka za likovno dejavnost

telefon: 01/24 10 515, 24 10 500
e-pošta: monika.ivancic-fajfar@jskd.si

 

 

 

 

 

 

preplet naših let