LIKOVNA DEJAVNOST \ RAZPISI

 

RAZGLEDI DOMA

Rezultati spletnega natečaja RAZGLEDI DOMA

Na spletni natečaj za vse generacije Razgledi doma, ki je potekal med 26. marcem in 30. aprilom 2020, smo prejeli 464 del avtorjev in avtoric iz vse Slovenije in iz zamejstva. Vse prispevke si je skrbno ogledala dr. Slađana Mitrović, akademska slikarka in profesorica likovne umetnosti. Številna prejeta dela so izstopala po likovni kakovosti ali idejni izvirnosti, zato je imela selektorica težko delo. Pri izboru je presojala, na kakšen način so posamezniki upoštevali izbrano tematiko ter pokazali izvirno podobo bivanja doma. Odločili smo se za podelitev štirih enakovrednih priznanj v štirih starostnih kategorijah. Zaradi velikega odziva pedagogov smo se odločili še za podelitev posebnega skupinskega priznanja za vključevanje razpisne tematike v pedagoški proces in večjega števila izvirno rešenih likovnih del, kjer se prepozna doprinos učiteljice likovnega pouka. Pohvale za kakovost pa prejme 22 avtorjev in avtoric, ki so v veliki konkurenci prav tako izstopali.

PRIZNANJA:

TADEJ ROŠKAR, priznanje v kategoriji predšolski otroci

TOMAŽ TOMŠIČ, priznanje v kategoriji učenci razredne stopnje

OŽBEJ VAČOVNIK KOTNIK, priznanje v kategoriji učenci predmetne stopnje

METODA PAVLIČ, priznanje v kategoriji odrasli

OŠ DUŠANA FLISA HOČE, mentorica Mojca Prijatelj ter učenci 6. razreda Ela Vohar, Eli Košec, Gal Bavdaž, Lara Dogša, Laura, Lina Podpečan, Maja Šibila, Marija Gomaz, Neža Gomaz, Nuša Pančur, Taj Stergar in Vita Demšič v kategoriji skupinsko priznanje

POHVALE:

Albina Thaci

Anastazija Miklavčič

Anka Kante

Bora Rajh

Filip Furlan

Gal Rezar

Hana Logar

Jana Kotnik

Joži Anžin

Katarina Aman

Lara Abram

Ljudmila Turk

Majda Lisac

Matic Štemberger

Mia Miralem

Michela Baša

Miha Erič

N. F.

Nejla Ibrahimović

Neža Bric

Rina Gomboc

Talia Posel

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za poslane prispevke in čestitamo dobitnikom priznanj in pohval.

DODATNE INFORMACIJE

Monika Ivančič Fajfar

producentka za likovno dejavnost

telefon: 01/24 10 515, 24 10 500
e-pošta: monika.ivancic-fajfar@jskd.si