IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2016/17

 

Naziv seminarja:

 

Izkustvene delavnice kreativnega pisanja 2017

Zavedanje kreativnega procesa, avtentičnost besedil iz različnih zvrsti

     

Organizatorji:

 

JSKD RS, revija Mentor

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, Cepetka, Cankarjeva 5

Termin:

 

27. 9. – 6. 12. 2017, deset zaporednih sred, od 16. do 19. ure ; in joga za literate, od 19.15. do 20.45 (štiri šolske ure s kratkim odmorom; brez praznikov) 

Mentorici:

 

Maja Vidmar in Alja Adam

Cena:

 

100,00 EUR (kotizacija za delavnice kreativnega pisanja); 130,00 € (delavnica pisanja in joga)

Število udeležencev:

 

7-12 udeležencev

Rok prijave:

 

zaključen (polno)

 

NAMEN IN CILJ:

Namen in cilji kreativne delavnice so:

Zavedanje kreativnega procesa, iskanje notranjih vsebin, ki izhajajo iz osebne izkušnje, soočanje z blokado kot delom procesa. 

Prepoznavanje avtentičnih in neavtentičnih delov besedil – lastnih in tujih literarnih del.

Podajanje in izražanje lastnega odziva na tekste.

Pridobivanje veščin za nastopanje (branje, interpretacija besedil).

 

NAČIN DELA:

Delo poteka v desetih zaporednih terminih, vsako sredo po štiri šolske ure. Program je enovit, čeprav ga deloma izmenično vodiva dve mentorici – nekaj osrednjih delavnic pa vodiva skupaj. Gre za že utečeno, vendar zdaj razširjeno delavnico kreativnega pisanja, ki v ospredje postavlja proces ustvarjanja, prepoznavanje avtentičnosti besedil in skupinsko dinamiko. Prvi del delavnice bo namenjen iskanju notranjih vsebin – s pomočjo geštaltističnih principov in eksperimentov (npr. telesno gibanje, kreativne igre). V drugem delu se posvečamo vajam kreativnega pisanja, soočamo se z blokado, prepoznavamo avtentičnost v besedilih različnih zvrsti. V tretjem delu je poudarek na skupinski dinamiki, sprejemanju in podajanju odzivov na prebrane (tudi doma napisane) tekste. Delavnice bomo posvečali tudi branju, interpretaciji in analizi kvalitetnih literarnih besedil drugih avtorjev.


SINOPSIS:

Koncept delavnic temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti, kar pomeni, da udeleženke/udeležence uči, kako se lucidno spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje. Predvsem pa kako prebujene vsebine ubesediti in uporabiti kot snov v literarnem delu – s poudarkom na inovativno prilagojenih vajah kreativnega pisanja. Vsebine posameznih delavnic si smiselno sledijo in odpirajo prostor za skupinsko dinamiko, zato je pomembno, da se udeleženke/udeleženci redno udejstvujejo delavnic.


STROŠKI:

Kotizacija za delavnico kreativnega pisanja  za 40 šolskih ur znaša 100,00 € (DDV je vključen), po njej bo mentorica Alja Adam vodila jogo za literarne ustvarjalce – skupna cena za delavnico in jogo je 130,00 € (z DDV-jem). JSKD bo po prejemu prijavnice poslal udeležencem predračun s položnico. Plačati je treba po predračunu pred začetkom šole, potrdilo pa prinesti s seboj. Šolnino povrnemo le v primeru bolezni na podlagi zdravniškega spričevala. Vsi udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi in aktivnem sodelovanju!


PRIJAVE: zaključen (polno)

Na delavnico se lahko prijavite do petka, 22. septembra 2017, v spletni prijavi na naslednji povezavi:

 

 

 

Podrobnejše informacije o programu celotne šole lahko dobite na tel. 01/24-10-516, 051/675-238.

 

Delavnice ne bomo izvedli, če bo prijavljenih manj kot sedem udeležencev.

Kreativne delavnice bodo potekale v Ljubljani, v prostorih JSKD – Cepetka, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana. Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh: www.jskd.si (literatura).

 

OKVIRNI URNIK:

Predvideni termini ob sredah, od 16. do 19. ure; sledi joga od 19.15 do 20.45.

V sredo, 6. decembra, sledi zaključek z literarnim večerom.

sreda, 27. 9. 2017,
Uvod v ustvarjalnost

Predstavitev delavnice,  koncepta in vsebin. Udeleženke/udeleženci se seznanjajo z lastno ustvarjalnostjo in s svojimi pričakovanji skozi izkustveni program. (Maja Vidmar,  Alja Adam)

sreda, 4. 10. 2017,
Metafora in sanje

Udeleženci delajo na svojih sanjah – sanje kot metafora, učijo se uporabljati metaforo v tekstu.
Poglabljanje domišljije – skozi imaginacijo, vaje pisanja, se poskušajo zavedati, da je domišljija neizmerna. Učijo se razbirati simbole v literarnih delih, prepoznavati, kateri od njih je pomemben, otipljiv. (Maja Vidmar)

sreda, 11. 10. 2017,
Iskanje avtentične metafore
V prvem delu se bomo posvetili iskanju notranjih vsebin (prek kreativnih iger), v drugem delu nas bo zanimalo, kako se zoperstaviti klišejski rabi jezika – pri tem pa iskati avtentično metaforo (v lastnih tekstih). Udeleženci se bodo učili razbirati metafore znotraj različnih (sodobnih) literarnih del. (Alja Adam)

sreda,  18. 10. 2017,
Poglabljanje zavedanja

V prvem delu bodo udeleženci delali na obstoječih tekstih s poudarkom na zavedanju zastojev v pisanju. V drugem delu se bomo posvetili kreativni vaji za izostrovanje prisotnih vsebin in pisanju oz. branju napisanega. (Maja Vidmar)

sreda, 25. 10. 2017,
Dialoškost in telesni spomin
Udeleženci spoznavajo relacijo med telesom in tekstom, kakšno vlogo ima telo/glas v procesu pisanja. Prek izkustvenih vaj spoznavajo, kako preko svojega telesa lahko začutimo telo tistega, o katerem pišemo ali mu damo glas – svoje telo namreč čutimo takrat, ko se na nekaj odziva, na kontaktni meji. (Alja Adam)

sreda, 8. 11. 2017,
“Govoreče telo”

V prvem delu se udeleženci lotijo likovnega eksperimenta kot uvoda v pisanje. V okviru eksperimenta ustvarijo poetični plakat. Sledi interpretacija, pogovor in delo na tekstih. (Maja Vidmar, Alja Adam)

sreda, 15. 11. 2017,
Značilnosti fikcije – vživljanje in distanca

Spoznavajo odnos med resničnostjo in fikcijo znotraj literarnih del. Preko izkustvenih vaj vstopajo v lastni tekst in raziskujejo dramatičnost in zgradbo teksta. Poudarek je na interakciji kot uvodu v odziv na tekste. (Alja Adam)

sreda, 22. 11. 2017,  
Blokada

V prvem delu se bomo osredotočili na razlago pomena in značilnosti blokade v procesu ustvarjanja. V drugem delu se bomo lotili raziskovanja blokade v tekstu kot mesta neavtentičnosti preko geštaltističnih tehnik. Sledil bo pogovor o novih možnostih teksta. (Maja Vidmar)

sreda, 29. 11. 20117,
Interpretacija literarnih besedil in priprava na nastop
Udeleženci spoznavajo vlogo interpretacije besedil v besedni umetnosti in širše, ogledali si bomo video sodobnega umetniškega performensa in spoznali različne stile branja oz. podajanja vsebin (npr. recitacija). Lotili se bomo izkustvenih vaj – s poudarkom na gledališki interpretaciji in eksperimentiranju načina branja. (Alja Adam oz. Maja Vidmar)

sreda, 6. 12. 2017,
Zaključevanje – kot osebni stil in kot del procesa pisanja
Udeleženke/udeleženci prek tehnike vizualizacije pridejo v stik z zaključevanjem – na izkustveni ravni. Sledi kreativna vaja zaključevanja teksta – učijo se kako zaključiti besedilo (npr. pesem ali kratka zgodba itn.), kakšen je pomen zaključka v besedilih in zaključevanje delavnice (pogovor, odzivi).
(Alja Adam, Maja Vidmar)

 

MENTORICI

 

Alja Adam

 

Dr. ALJA ADAM  (1976), na Filozofski fakulteti je diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije kulture. Leta 2007 je na isti fakulteti doktorirala s področja študij spolov in feministične literarne teorije. Kot pesnica že več kot deset let intenzivno deluje znotraj kulturno-umetniškega oz. literarnega polja. Njene pesmi so prevedene v trinajst tujih jezikov in objavljene v domačih in tujih publikacijah ter antologijah. Pri Centru za slovensko književnost (Aleph) je izdala tri pesniške zbirke: Zaobljenost (2003), Zakaj bi omenjala Ahila (2009) in Dolgo smo čakali na dež (2015). Druga pesniška zbirka je leta 2011 izšla v prevodu pri španski založbi E.d.a. libros, leta 2009 v Italiji, v letu 2014 pri založbi Druga priča na Hrvaškem. Kot mlada pesnica je prejela dve nagradi v tujini, njena tretja knjiga pa je bila nominirana za Veronikino nagrado.  Od leta 2014 je samozaposlena v kulturi, deluje kot mentorica kreativnega pisanja in pravljičarka. Predava na Univerzi v Novi Gorici (fakulteta za humanistiko) pri predmetih Uvod v svetovno književnost in Spol in literatura ter se posveča raziskovanju in razvoju inovativnih celostnih izobraževalno-kreativnih programov za otroke, mladostnike in študente/študentke. V letu 2013 sta z pesnico Majo Vidmar ustanovili program kreativnega pisanja Gita joga, v katerem prepletata pisanje, geštalt terapijo in jogijsko prakso. Trenutno sodeluje pri izvedbi dveh projektov: Program za osebnostni razvoj otrok v osnovni šoli in Razvijanje in spodbujanje kreativnih potencialov otrok (projekta sta sofinancirana s strani Mestne občine Ljubljana).

 

Maja Vidmar

 

MAJA VIDMAR (1961), doma je iz Nove Gorice in živi kot svobodna književnica v Ljubljani. Njena prva knjiga Razdalje telesa (1984) je bila prodana v 1500 izvodih in je bila tudi zaradi enotne erotične tematike zelo opažena. V tistem času je bilo v Sloveniji v primerjavi z moškimi malo žensk, ki so pisale poezijo. Do zdaj je izšlo sedem pesniških zbirk: poleg prve še Način vezave, 1988; Ob vznožju, 1998; Prisotnost, 2005; Sobe, 2008; Kako se zaljubiš, 2012 in Minute prednosti, 2015 ter dva izbora: Ihta smeri, 1989 in Petdeset pesmi, 2015. Tematika njene poezije se je razširila na vse pesniške teme. Z zgoščenim in v zadnjih knjigah vedno bolj preprostim jezikom upesnjuje tisto, česar del je, in predvsem tisto, kar je del nje. To se zadnja leta organsko dopolnjuje z njenim ukvarjanjem z geštalt terapijo, ta pa z oblikovanjem pesniških delavnic, ki jih vodi. Za knjigo Prisotnost je prejela Jenkovo nagrado, Nagrado Prešernovega sklada in dunajsko štipendijo v okviru Grosser Preis für osteuropäische Literatur. Prejela je Premio Letterario Internazionale Trieste Scriture di Frontiera dedicato a Umberto Saba 2007, za knjigo Sobe nagrado mreže gradova književnosti 2009 in nagrado za desetleni opus Velenjica – čaša nesmrtnosti 2015. V tujini je izšlo sedem knjig njene poezije. Ima veliko tujih in domačih revijalnih in antologijskih objav. Obiskala je veliko pesniških festivalov in rezidenc. Je članica Društva slovenskih pisateljev in slovenskega PEN-a.   

 

 

 

Informacije in prijave

Barbara Rigler
sam. svetovalka JSKD za literaturo in odgovorna urednica revije Mentor
01/24-10-516, 051/675-238