IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2018/19

 

Naziv seminarja:

 

IZOSTROVANJE BESEDIL

Poglobljena delavnica pisanja

Opis:
 

Izbor udeleženk/udeležencev na podlagi poslanih besedil

Organizatorji:

 

JSKD RS, revija Mentor

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, Cepetka (5. nadstropje) in Center za poezijo Tomaža Šalamuna (visoko pritličje), Cankarjeva 5

Termin:

 

dva vikenda, sobota in nedelja, 11./ 12.  in 25./26. maj 2019
Urnik: 9.00-13.00 in 14.30-18.00

Mentorja:

 

Maja Vidmar in dr. Alja Adam

Cena:

 

Prijavnina: 25,00 € (branje besedil, izbor ter kratek odziv)

Kotizacija: 110,00 € (kotizacija za izbrane udeležence)

Število udeležencev:

 

Največ 12 udeležencev!

Rok prijave:

 

ponedeljek, 15. >aprila 2019

Izbor desetih izbranih:

 

petek, 26. aprila 2019

Rok za kratke odzive in utemeljitve:

 

ponedeljek, 6. maja 2019

NAMEN IN CILJ:

Namen in cilji kreativne delavnice so:

- Zavedanje procesa pisanja.

- Raziskovanje notranjih vsebin kot materiala.

- Vzpostavljanje »pisateljske distance« v odnosu avtor/tekst.

- Razvijanje sposobnosti vnašanja novih izkušenj v tekst.

- Prepoznavanje dinamike besedil in avtentičnih in neavtentičnih delov besedil.

- Odkrivanje slabosti in potencialov teksta kot podlaga za samozavest pri pisanju in objavljanju.

NAČIN DELA:

Delo poteka v dveh intenzivnih vikendih, v soboto in nedeljo –  40 šolskih ur.  

Skupinska dinamika kot podpora in izziv pri vajah kreativnega pisanja in za izkustveno delo.

SINOPSIS:

Mentorici vodita delavnice od leta 2013, ko sta oblikovali inovativen koncept izkustvenega pristopa k kreativnemu pisanju, ki temelji na dveh principih: zavedanju in avtentičnosti. Združevali sta izkušnje s področja literarnega ustvarjanja in geštalt psihoterapije, vključevali pa tudi znanje s področja literarne teorije in dela s skupinami. Pričujoča (izredna) delavnica je torej odraz večletnega poglabljanja znanja in izkustvenega dela.

Osrednji del delavnice je namenjen pisateljski blokadi na dveh ravneh – znotraj procesa pisanja in v besedilu. Ukvarjali se boste z zastojem v tekstu in ozaveščanjem notranjega kritika v povezavi z odkrivanjem potreb teksta in avtorja. Usmerili boste pozornost k opazovanju lastnega ustvarjalnega procesa kot nenavezanost avtorja v odnosa do teksta.

Namenjena je tistim, ki niste začetniki/začetnice in se želite izpopolniti na področju literarnega ustvarjanja: ste radovedni/radovedne za raziskovanje procesa pisanja in potencialov teksta kot organizma in s tem povezanih osebnih blokad.

STROŠKI:

Prijavnina za vse sodelujoče bo 25,00 €, kar boste poravnali na podlagi predračuna (položnice), ki vam jo bomo poslali po roku za prijave. S plačano prijavnino je prijava potrjena in imate možnost izbora na podlagi besedila za sodelovanje na delavnici.  Dvanajstim izbranim avtorjem bomo poslali predračun za kotizacija za intenzivno delavnico kreativnega pisanja (v začetku maja), ki bo znašala za 40 šolskih ur 110,00 € (DDV je vključen). O izboru boste obveščeni pravočasno oz. kot je navedeno v razpisnih pogojih. 

Kotizacijo je potrebno plačati po predračunu pred začetkom kreativne delavnice. Prijavnine ne vračamo, kotizacijo pa le v primeru bolezni na podlagi zdravniškega spričevala. Vsi prijavljeni ustvarjalci boste prejeli kratko utemeljitev o pisanju, izbrani udeleženci pa potrdilo o udeležbi in aktivnem sodelovanju po koncu delavnice!

NAČIN PRIJAVE:

Način prijave vključuje poslana besedila pod šifro, na podlagi katerih bosta mentorici naredili izbor udeležencev. Pošljite od 120 do 200 verzov ali prozno oz. dramsko besedilo - od 1500 do 2500 besed.  Odlomkom dram, daljše proze ali pesnitev priložite kratek opis celote. Mentorici bosta izbrali do dvanajst udeležencev/udeleženk. Tekste pošljite do ponedeljka, 15. aprila 2019, na e-naslov: mentor@jskd.si, podatke vpišite v spletno prijavnico.  

Izpolnjeno e-prijavnico na naslednji povezavi:

e-prijava

oddajte  najkasneje do zgoraj navedenega datuma.

Podrobnejše informacije o programu celotnega izobraževanja in izbora  lahko dobite na tel. 01/24-10-516, 051/675-238.

Delavnice ne bomo izvedli, če bo prijavljenih manj kot sedem udeležencev.
Kreativne delavnice bodo potekale v Ljubljani, v prostorih JSKD – Cepetka, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana. Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh: www.jskd.si (literatura).

URNIK:

sobota, 11. 5. 2019,
Vstop v proces

- Uvodni del

- Vstop v proces

- Notranji kritik

nedelja, 12. 5. 2019,
»Bele lise« teksta

- Odnosi v tekstu

- Izostrovanje zastojev

sobota, 25. 5. 2019,
Kontakt s tekstom

- Vaje kreativnega pisanja in kontakt

- Izostrovanje zastojev z drugimi tehnikami

nedelja, 26. 5. 2019,  
Zaključevanje

- Izostrovanje zastojev

- Zaključevanje tekstov in zaključek

PRIJAVE:

Na delavnico se lahko prijavite do ponedeljka, 21. januarja 2019.

 

Podrobnejše informacije o programu celotne šole lahko dobite na tel. 01/24-10-516, 051/675-238.

Delavnice ne bomo izvedli, če bo prijavljenih manj kot sedem udeležencev.

Kreativne delavnice bodo potekale v Ljubljani, v prostorih JSKD, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

 

sobota, 2. 2. 2019
Ustvarjalni proces

Predstavitev delavnice,  koncepta in vsebin. Udeleženke/udeleženci se seznanjajo z lastno ustvarjalnostjo in s svojimi pričakovanji. Posvetili se bomo iskanju avtentičnih vsebin in kreativnim vajam pisanja skozi izkustvno naravnan program.

nedelja, 3. 2. 2019
Avtentična metafora

Skozi izkustvene vaje in skupinsko dinamiko izostrujemo zavedanje glede vsebin in procesa.  V ospredje bomo postavili iskanje avtentične metafore znotraj lastnih tekstov.

sobota, 16. 2. 2019
Zastoji v procesu pisanja

Preko geštaltističnih tehnik bomo raziskovali zastoje v procesu pisanja. Sledil bo pogovor o novih možnostih teksta, spoznavali bomo odnos med resničnostjo in fikcijo znotraj literarnih del.

nedelja, 17. 2. 2019,
Relacija telo/tekst in zaključevanje

Udeleženci spoznavajo relacijo med telesom in tekstom, kakšno vlogo ima telo/glas v procesu pisanja. Prek izkustvenih vaj spoznavajo, kako preko svojega telesa lahko začutimo telo tistega, o katerem pišemo ali mu damo glas. Sledi zaključevanje delavnice.

 

PREDSTAVITEV MENTORIC:

Alja Adam

 

Dr. ALJA ADAM  (1976), na Filozofski fakulteti je diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije kulture. Leta 2007 je na isti fakulteti doktorirala s področja študij spolov in feministične literarne teorije. Kot pesnica že več kot deset let intenzivno deluje znotraj kulturno-umetniškega oz. literarnega polja. Njene pesmi so prevedene v trinajst tujih jezikov in objavljene v domačih in tujih publikacijah ter antologijah. Pri Centru za slovensko književnost (Aleph) je izdala tri pesniške zbirke: Zaobljenost (2003), Zakaj bi omenjala Ahila (2009) in Dolgo smo čakali na dež (2015). Druga pesniška zbirka je leta 2011 izšla v prevodu pri španski založbi E.d.a. libros, leta 2009 v Italiji, v letu 2014 pri založbi Druga priča na Hrvaškem. Kot mlada pesnica je prejela dve nagradi v tujini, njena tretja knjiga pa je bila nominirana za Veronikino nagrado.  Od leta 2014 je samozaposlena v kulturi, deluje kot mentorica kreativnega pisanja in pravljičarka. Predava na Univerzi v Novi Gorici (fakulteta za humanistiko) pri predmetih Uvod v svetovno književnost in Spol in literatura ter se posveča raziskovanju in razvoju inovativnih celostnih izobraževalno-kreativnih programov za otroke, mladostnike in študente/študentke. V letu 2013 sta z pesnico Majo Vidmar ustanovili program kreativnega pisanja Gita joga, v katerem prepletata pisanje, geštalt terapijo in jogijsko prakso. Trenutno sodeluje pri izvedbi dveh projektov: Program za osebnostni razvoj otrok v osnovni šoli in Razvijanje in spodbujanje kreativnih potencialov otrok (projekta sta sofinancirana s strani Mestne občine Ljubljana).

 

Maja Vidmar

 

MAJA VIDMAR (1961), doma je iz Nove Gorice in živi kot svobodna književnica v Ljubljani. Njena prva knjiga Razdalje telesa (1984) je bila prodana v 1500 izvodih in je bila tudi zaradi enotne erotične tematike zelo opažena. V tistem času je bilo v Sloveniji v primerjavi z moškimi malo žensk, ki so pisale poezijo. Do zdaj je izšlo sedem pesniških zbirk: poleg prve še Način vezave, 1988; Ob vznožju, 1998; Prisotnost, 2005; Sobe, 2008; Kako se zaljubiš, 2012 in Minute prednosti, 2015 ter dva izbora: Ihta smeri, 1989 in Petdeset pesmi, 2015. Tematika njene poezije se je razširila na vse pesniške teme. Z zgoščenim in v zadnjih knjigah vedno bolj preprostim jezikom upesnjuje tisto, česar del je, in predvsem tisto, kar je del nje. To se zadnja leta organsko dopolnjuje z njenim ukvarjanjem z geštalt terapijo, ta pa z oblikovanjem pesniških delavnic, ki jih vodi. Za knjigo Prisotnost je prejela Jenkovo nagrado, Nagrado Prešernovega sklada in dunajsko štipendijo v okviru Grosser Preis für osteuropäische Literatur. Prejela je Premio Letterario Internazionale Trieste Scriture di Frontiera dedicato a Umberto Saba 2007, za knjigo Sobe nagrado mreže gradova književnosti 2009 in nagrado za desetleni opus Velenjica – čaša nesmrtnosti 2015. V tujini je izšlo sedem knjig njene poezije. Ima veliko tujih in domačih revijalnih in antologijskih objav. Obiskala je veliko pesniških festivalov in rezidenc. Je članica Društva slovenskih pisateljev in slovenskega PEN-a.   

 

Informacije in prijave

Barbara Rigler
sam. svetovalka JSKD za literaturo in odgovorna urednica revije Mentor
01/24-10-516, 051/675-238

 

 

 

 

 

e-prijava