LITERATURA

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE

 

 

LITERARNA ŠOLA JSKD 2011
Rogaška Slatina, Dijaški dom, 26.–28. avgust 2011

Literarna šola JSKD, tradicionalna izobraževalna oblika, ki jo pripravljamo že več kot tri desetletja, je namenjena širokemu krogu ljubiteljev literature – tistim, ki se z njo ukvarjajo poklicno (učitelji – mentorji šolskih glasil, literarnih krožkov, bralnih značk; šolski in splošni knjižničarji in bibliotekarji), in literarnim ustvarjalcem vseh generacij.

PROGRAM
Letošnjo šolo smo posvetili naslednjim temam: avtorski interpretaciji umetniških besedil (zakaj in kako z glasnim branjem oz. deklamiranjem predstavljati (svojo) literaturo, da bosta obe umetnosti v užitek vsem; predavanje in delavnice bo vodila Vida Mokrin Pauer), še vedno (pre)malo znanima slovenskima pisateljicama Ljubi Prenner in Almi Karlin (prvo bo predstavil Andrej Makuc, drugo pa Marijan Pušavec) in najnovejši slovenski poeziji pesniške generacije, rojene po letu 1970 (David Bedrač). Ob tem bo potekala tudi literarna delavnica (vodila jo bo Cvetka Bevc), vsi udeleženci pa bodo imeli priložnost nastopiti tudi na literarnem maratonu revije Mentor na Dnevih poezije in vina na Ptuju (organiziran prevoz iz Rogaške Slatine). Literarni gost bo Goran Gluvić, ki mu je pred kratkim izšla nova knjiga refleksij o literarnem ustvarjanju z naslovom Z mojstrom na čaju (JSKD, zbirka Mentorjevi priročniki, Ljubljana, 2011).

STROŠKI
Šolnina znaša 40 evrov. Sklad bo po prejemu prijavnice poslal udeležencem predračun s položnico. Šolnino je treba poravnati pred začetkom seminarja. Prijavnica je nepreklicna, šolnino povrnemo le na podlagi zdravniškega spričevala.

BIVANJE IN PREHRANA
Sobe in prehrano smo rezervirali v Dijaškem domu Rogaška Slatina, kjer stane polni penzion 30 evrov na dan (bivanje in prehrana skupaj znašata 60 evrov – brez sobotnega kosila!).

PRIJAVE IN INFORMACIJE
Prijavnice sprejemamo do 18. avgusta 2011 na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za literarno šolo). Spletne strani: www.revijamentor.si, www.jskd.si (literatura), e-pošta dragica.breskvar@jskd.si, tel. 01 2410 500 (Franci Cotman) ali 01 2410 516 (Dragica Breskvar).

Vodja seminarja
Dragica Breskvar, prof., samostojna svetovalka JSKD za literarno dejavnost in urednica revije Mentor

Gostiteljica
Leonida Došler, koordinatorka OI JSKD Rogaška Slatina 


PREDAVATELJI IN MENTORJI

VIDA MOKRIN PAUER, pesnica in pisateljica za odrasle in otroke; izdala šestnajst knjig in nekaj zgoščenk; nominirana za Jenkovo in Veronikino nagrado; univ. diplomi iz primerjalne književnosti in bibliotekarstva. Vodi literarne delavnice za odrasle in otroke.  

CVETKA BEVC, literarna ustvarjalka in glasbenica; na Filozofski fakulteti v Ljubljani končala študij muzikologije in primerjalne književnosti; piše poezijo, prozo in dramska besedila pa tudi učbenike za glasbeno vzgojo.

ANDREJ MAKUC, pisatelj, urednik, esejist, profesor slovenskega jezika in književnosti na slovenjegraški gimnaziji, piše prozo in dramska besedila; izdal več knjig: Oči (finalist za nagrado večernica), Norci, Šolniški kruh, Antigonce ali Klijini oključki …

MARIJAN PUŠAVEC, komparativist in slovenist, pisatelj, avtor knjig Zbiralec nasmehov ter Niklas in Petra Bermudtzky, bibliotekar, zaposlen v Osrednji knjižnici Celje, urednik za literaturo pri reviji Mentor, avtor zasnove spletnega portala o Almi M. Karlin.

DAVID BEDRAČ, profesor slovenščine, član uredniškega odbora revije Mentor, kritik in esejist, avtor pesniških zbirk Neskončnost, Poezija pomolov, Pesmi iz šipe, . Izdal je tudi zbirko otroških pesmi, slikanico Pesniška hiša, in priročnik o pesnjenju z naslovom Brez uteži.

GORAN GLUVIĆ, pisatelj, pesnik dramatik (izdal štiri zbirke poezij, osemnajst knjig proze, veliko dram in radijskih iger – skoraj trideset izvedb); leta 2005 mu je JSKD izdal prvo knjigo refleksij o umetniškem ustvarjanju Mala šo(a)la kreativnega pisanja, leta 2011 pa še drugo knjigo Z mojstrom na čaju.

 

Urnik programa

Prijavnica

 

Urnik programa

Prijavnica