LITERATURA

 

 

 

NATEČAJI

 

 

 

REVIJA MENTOR

razpisuje
 

LITERARNI NATEČAJ ZA
SREČANJE SENIORSKIH PISCEV 2012

Razpis je namenjen starejšim avtorjem (leta niso »predpisana«), ki pišejo v slovenščini.

 

Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi pesniškimi, proznimi in dramskimi besedili.

Obseg poslanih prispevkov naj ne presega: 10 pesmi ali ene avtorske pole (to je 16 strani oz. 30.000 znakov) proze ali drame. Prispevki naj bodo natipkani (enostransko).

Vsak prispevek naj bo označen z avtorjevim imenom, priložiti pa je treba še kratko biografijo (ta naj se nanaša predvsem na ukvarjanje s pisanjem), točen domači naslov in e-naslov ter telefonsko številko.

Prispela besedila bodo prebrali strokovni ocenjevalci, ki bodo na regijskih srečanjih vodili pogovor o poslanih besedilih in literarnem ustvarjanju nasploh.

Regijskih srečanj bo šest, pripravili jih bomo:

5. junija v Slovenskih Konjicah za Celjsko in Koroško,
12. junija na Jesenicah za Gorenjsko,
6. septembra v Piranu za Primorsko,
7. septembra v Mariboru za SV Slovenijo,
12. septembra v Brežicah za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje in
18. septembra na Vrhniki za osrednjo Slovenijo.

Gostiteljice srečanj bodo območne izpostave JSKD v teh krajih.

Izbrani avtorji z regijskih srečanj bodo povabljeni na državno srečanje starejših avtorjev in avtoric, ki ga bo JSKD pripravil skupaj s svojo izpostavo novembra 2012 v Domžalah.

Izbor najboljših besedil bo objavljen v posebnem zborniku V zavetju besede 6. Objav ne honoriramo. Prispevkov ne vračamo, zato naj avtorji obdržijo zase kopije.

Organizatorji krijejo stroške strokovnega dela srečanja in prehrane, pri državnem srečanju tudi bivanja.

Prispevke zbiramo do 18. maja 2012 na naslovu: Revija Mentor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »seniorji 2012«, ali na e-naslovu: dragica.breskvar@jskd.si.

Dragica Breskvar, urednica revije Mentor

 

 

Informacije:

Dragica Breskvar
samostojna svetovalka za literarno dejavnost in urednica revije Mentor
tel.: (01) 24 10 516
e-pošta: dragica.breskvar@jskd.si

 

Prijavnica

Lansko srečanje seniorskih piscev 2011

 

Prijavnica

Lansko srečanje seniorskih piscev 2011