LITERATURA

 

 

 

 

NOVICE


Kulturno društvo Vilenica
Kosovelova ulica 4 a
6210 Sežana

in


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Sežana
Partizanska cesta 18
6210 Sežana

 

 

 

NATEČAJ ZA MEDNARODNO OTROŠKO LITERARNO NAGRADO
12. MLADA VILENICA 2012
ZA NAJBOLJŠE PESMI MLADIH PESNIKOV OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL


RAZPIS

Kulturno društvo Vilenica Sežana in Območna izpostava JSKD Sežana razpisujeva natečaj za literarno nagrado 12. mlada vilenica 2012 za najboljše pesmi mladih pesnikov osnovnih in srednjih šol.

Podeljene bodo tri nagrade:

 • za starostno skupino od 7 do 10 let (rojeni od 2002 do 2005 oziroma učenci od 1. do 4. razreda osnovne šole)
 • za starostno skupino od 11 do 14 let (rojeni od 1998 do 2001 oziroma učenci od 5 do 8. razreda osnovne šole)
 • za starostno skupino od 15 do 17 let (rojeni od 1995 do 1997 oziroma učenci 9. razreda osnovne ter 1. in 2. razreda srednje šole)

Poleg tega se bodo nagrajenci kot gostje udeležili literarnega branja na matineji festivala Vilenica na gradu Štanjel septembra 2012 in literarnega festivala Cuisle (Utrip) v Limericku na Irskem oktobra 2012.

Pesmi bo ocenjevala tričlanska žirija, ki bo izbrala nagrajene pesmi in v primeru prevelikega števila poslanih pesmi, tudi pesmi, ki bodo objavljene v knjižnem zborniku 12. mlada vilenica 2012 ter udeležence podelitve nagrad. Odločitev žirije je dokonča. Podelitev nagrad bo v soboto, 26. maja 2012 na Krasu – kraj in ura bosta določena naknadno.

Udeleženci natečaja se z udeležbo na natečaju strinjajo, da se v primeru izbora njihovo besedilo sme ponuditi v uglasbitev za potrebe Festivala otroške popevke Brinjevka, ki ga organizira Kosovelov dom Sežana – tudi te pesmi bo izbrala tričlanska žirija.

POGOJI RAZPISA:

Sodelujejo lahko osnovne in srednje šole s pesmimi svojih učencev – osnovne šole z učenci iz vseh razredov, srednje šole pa iz 1. in 2. razreda.

Vsaka šola lahko pošlje dela največ 3 (treh) avtorjev iz vsake starostne skupine (skupaj torej največ devet avtorjev), vsak učenec pa lahko sodeluje z največ dvema (2) pesmima. Prispevki šol, ki bodo poslale dela več ustvarjalcev, prispevki ustvarjalcev z več kot dvema pesmima in skupinska dela ne bodo upoštevana. Prav taki ne bodo upoštevani prispevki, poslani v več pošiljkah – vsi prispevki morajo torej biti dostavljeni z enim e-sporočilom oziroma z eno pisemsko ovojnico.

Pesmi morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Tema je prosta.

Pri vsaki pesmi naj bo navedeno:

 • ime in priimek ustvarjalca
 • točen datum rojstva
 • ime in točen naslov šole, ki jo učenec obiskuje
 • razred, ki ga učenec obiskuje
 • ime mentorja

Pesmi z nepopolnimi podatki, žal, ne bodo upoštevane.

Pesmi je treba poslati zapisane v programu Word po e-pošti na e-naslov mlada.vilenica@gmail.com z navedbo v rubriki zadeva PESMI ZA 12. MLADO VILENICO 2012, ali na zgoščenki na naslov KULTURNO DRUŠTVO VILENICA, KOSOVELOVA ULICA 4 a, 6210 SEŽANA, s pripisom PESMI ZA 12. MLADO VILENICO 2012. Ne uporabljajte obeh možnosti. Za vsako starostno skupino naj bo pripravljena ločena wordova datoteka. V dodatni wordovi datoteki naj bo priložen še seznam ustvarjalcev po starostih skupinah. Pesmi, poslane izpisane na papirju (ki torej ne bodo v elektronski obliki), ne bomo upoštevali.

NAVODILA ZA ZAPISOVANJE PESMI
– prosimo, da se jih dosledno držite:

 • uporabite pisavo Times New Roman velikosti 12 pik
 • barva pisave naj bo črna
 • razmak med vrsticami naj bo enojen
 • ne uporabljajte samo velikih črk, razen za naslove pesmi
 • ravnanje vrstic naj bo levo
 • pesmi ne smejo biti zapisane v več stolpcih
 • ne vnašajte prelomov strani
 • pesmim ne smejo biti dodane nobene slike
 • pisava ali celotna pesem ne sme biti odebeljena, obarvana, poševna ali kakor koli drugače oblikovana (npr. uokvirjena idr.)

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV JE 15. APRIL 2012.
Velja datum oddaje po e-pošti ali poštnega žiga.

Dodatne informacije in pojasnila o razpisu lahko dobite na tel. št. 031 359 831 po 15. uri ali zaprosite zanje na e-naslov mlada.vilenica@gmail.com

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje, želimo vam uspešno delo in vas lepo pozdravljamo!

 


Za KD Vilenica vodja Mlade Vilenice
Magdalena Svetina Terčon

Vodja OI JSKD Sežana
Vladislava Navotnik