LITERATURA

 

POUČNA IGRA

 

 

LiteraTura z Josipom Jurčičem

LiteraTURA na zabaven in svež način pomaga mladim (in tistim, ki se tako počutijo) pri spoznavanju slovenskih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev ter njihovih del. Ob njej se z vrstniki ali medgeneracijsko učimo na zabaven način, si bogatimo besedni zaklad, razvijamo komunikacijske veščine, ustvarjalnost in zmožnost sodelovanja.

S pomočjo kocke se iz bivališča izbranega/-e avtorja/-ice skozi različne tipe nalog na barvnih karticah - potovalkah - odpravimo na literarno TURO, prepredeno z raznolikimi in zabavnimi izzivi.

Cena: 25€


Igro lahko naročite na območnih izpostavah JSKD:

Območna izpostava Cerknica - oi.cerknica@jskd.si

Območna izpostava Kočevje - oi.kocevje@jskd.si

Območna izpostava Ivančna Gorica - oi.ivancna.gorica@jskd.si

Območna izpostava Litija - oi.litija@jskd.si

Območna izpostava Ljubljana - oi.ljubljana@jskd.si

Območna izpostava Ljubljana Okolica - oi.ljubljana.okolica@jskd.si

Območna izpostava Logatec - oi.logatec@jskd.si

Območna izpostava Ribnica - oi.ribnica@jskd.si

Območna izpostava Trbovlje - oi.trbovlje@jskd.si

Območna izpostava Vrhnika - oi.vrhnika@jskd.si

Območna izpostava Zagorje ob Savi - oi.zagorje@jskd.si