PLES

 

 

Izobraževanje

 

 

 

Konferenca plesne pedagogike
Velenje, Slovenija 11. – 13. oktober 2012

 

PROGRAM

 

Četrtek, 11.10.2012

 

15.00-18.00 - Predavalnica NOVA

 

Nina Meško: Permanentno strokovno izpopolnjevanje za razvoj plesne pedagoške prakse v Sloveniji

 

Nina Meško je v slovenskem plesnem prostoru znana kot plesalka sodobnega plesa in koreografinja, zadnjih pet let pa kot samostojna strokovna svetovalka za ples pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD). S plesom in koreografijo se je profesionalno ukvarjala več kot desetletje. S štipendijo Ministrstva za kulturo se je eno leto strokovno izpopolnjevala v New Yorku. Vsi njeni avtorski projekti (Watching Alice, 13 Hours in April, Mala šola letenja, Deep Show, What a Feeling, Stanje stvari) kažejo artikulirano konceptualno strukturo in močno zanimanje za eksperiment. Predstavljeni so bili na številnih gostovanjih doma in v tujini. Nina Meško je prejemnica dveh pomembnih mednarodnih rezidenčnih štipendij – ArtsLink (NY) in Tanzquarter (A).
Poudarek plesne dejavnosti, ki jo Nina Meško oblikuje v okviru svojega dela na JSKD, temelji na povečanju zanimanja in znanja o plesni umetnosti in pedagogiki ustvarjalnega plesa. Vsem, ki plešejo, želijo plesati ali poučevati ples, ponuja različne oblike strokovne pomoči. Skrbi za pretok in izmenjavo informacij v slovenskem in mednarodnem prostoru, organizira različna kvalitetna izobraževanja s področja sodobnega plesa in plesa nasploh, oblikuje spodbude za ustvarjanje in pogoje za predstavljanje. Na ta način ji je uspelo oblikovati festivalsko in izobraževalno ponudbo, katere osnovni cilj je razvoj plesne ustvarjalnosti otrok in mladih ter strokovna usposobljenost njihovih mentorjev po vseh regijah Slovenije.

 

Permanentno strokovno izpopolnjevanje za razvoj plesne pedagoške prakse v Sloveniji
V okviru svojega predavanja bo Nina Meško predstavila obstoječe izobraževalne in prireditvene formate, ki jih Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) izvaja z namenom permanentnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev plesa. Ples v okviru JSKD sodi na področje kulture in zato na skladu podpiramo ustvarjalni pristop v poučevanju plesa, ki zahteva strokovno izpopolnjene in kreativne pedagoge na tem področju.


 

Jana Kovač Valdes: Predstavitev in uporaba Priročnika ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke Plesna Žgečkalnica

 

Jana Kovač Valdés je zaključila Pedagoško akademijo (glasbeni oddelek)
v Ljubljani in Akademijo za glasbo (glasbeno pedagogiko). Plesno izobrazbo si je pridobila na različnih plesnih seminarjih. Od leta 1997 se ukvarja s pantomimo in je asistentka ter sodelavka znanega pantomimika Andrésa Valdésa, s katerim sta ustvarila vrsto predstav. Od leta 1983 je zaposlena na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples. Vzporedno s pedagoškim delom se ukvarja s prenovo plesnega izobraževanja na osnovni stopnji, na Zavodu republike Slovenije za šolstvo pa vodi študijsko skupino za ples. Od leta 1996 sodeluje s Pedagoško fakulteto Ljubljana, kot mentorica oz. izvajalka vzorčnih nastopov za plesno vzgojo študentom 1. letnika Oddelka za predšolsko vzgojo in redno piše strokovne članke o plesu za revijo Moj malček. Je prejemnica Škerjančeve diplome za izredne dosežke na področju plesa in Plakete Mete Vidmar za prispevek k rasti in razvoju slovenskega ljubiteljskega plesa in plesne kulture nasploh.

 

Predstavitev in uporaba Priročnika ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke Plesna Žgečkalnica
Jana Kovač Valdes bo v okviru predavanja predstavila svoj priročnik ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke Plesna Žgečkalnica. V okviru predstavitve bo poudarila cilje in namen priročnika ter po poglavjih orisala bistvene tematike. Udeleženci bodo s primeri iz priročnika v manjših skupinah oblikovali plesno učno uro, ki se jo bo potem reflektiralo in analiziralo.

 


15.00-18.00 - Predavalnica Mladinski center

Susan Griss: Onkraj papirja in svinčnika: Kinestetični pristop k učenju umetnosti jezika
( Beyond paper and pencil: A kinesthetic approach to teaching language arts)

OMEJENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV ( 40 udeležencev)

 

Susan Griss (ZDA) je pionirka implementacije umetnosti v izobraževanju. Iz tega področja je tudi magistrirala na Univerzi New York. Je pedagoginja, plesalka in koreografinja z dolgoletnimi izkušnjami z osnovnošolskimi, srednješolskimi in visokošolskimi učenci. Poučuje ustvarjalni gib kot metodo za raziskovanje kurikuluma. Njena knjiga Minds in Motion: A Kinesthetic Approach to Teaching Elementary Curriculum (Heinemann, 1998) je še vedno široko uporabljana v praksi, trenutno pa piše novo knjigo o uporabi ustvarjalnega giba pri različnih predmetnih področjih. Susan Griss poučuje na fakulteti Bank Street College of Education v New Yorku, na Univerzi Lesley v Massachusettsu in Arts Summer Institute v Richmondu. Predavala je na Kennedy Centru v Washingtonu, Eric Jensen's Learning Brain Expo, Columbia Teachers College, Smith College, Vassar College, Skidmore College, Sarah Lawrence College, American Dance Guild, itd. Je soustanoviteljica in direktorica Beyond paper and pencil, ki izobražuje in promovira uporabo glasbe, plesa in poezije v okviru vključevanja umetnosti v kurikul za osnovne šole. Kot svetovalka je bila aktivna tudi na Uradu za umetniško izobraževanje NYC Odbora za izobraževanje. Vodila je gibalne delavnice za otroke v mediaciji in reševanju konfliktov ter ustvarjala plesne projekte za gluhe in naglušne otroke. Več na http://www.mindsinmotion.org.

 

Onkraj papirja in svinčnika: Kinestetični pristop k učenju umetnosti jezika ( Beyond paper and pencil: A kinesthetic approach to teaching language arts)
Besede nas lahko premaknejo onkraj papirja in svinčnika, ustvarjalni gib pa ima zmožnost izboljšati pismenost. Na delavnici bo Susan Griss predstavila strategije učenja opismenjevanja (razumevanje prebranega, besednjak in slovnica) na osnovi gibanja v učilnici in s pomočjo glasbe ter pripomočkov. Tovrsten kinestetičen pristop je zasnovan tako, da pomaga otrokom preusmeriti pozornost in sprostiti njihove naravne učne sposobnosti. Še posebej je primeren za otroke s kratkotrajno pozornostjo ali različnimi učnimi stili.

 


19.00 - Oder kulturnega doma Velenje

Plesna predstava »Zgodba o kruhu«, Plesnega studia N Velenje in uradna otvoritev konference s pozdravnimi govori.

Plesni studio N Velenje je začel delovati leta 1993 pod vodstvom Nine Mavec Krenker, danes pa je to plesna šola, ki nudi kontinuirano izobraževanje na področju umetniškega plesa. K sodelovanju so pritegnili številne plesne pedagoginje, ki so plesno znanje pridobivale na seminarjih doma in v tujini. V vseh letih delovanja se Plesni studio N Velenje uspešno udeležuje mednarodnega tekkmovanja za mlade plesne ustvarjalce OPUS I – plesna miniatura in dosega vidne uspehe. Njihove koreografije se uvrščajo na pomembne državne prireditve – PIKA MIGA, festival ŽIVA, sodelujejo na prireditvah v Šaleški dolini, v Plesnem studiu N pa se uči plesati tudi Pika Nogavička in njene plesalke.

Plesna predstava »LJUBI KRUHEK« je namenjena spoznavanju procesa od setve do žetve in peke kruha in ob enem seznanjanju plesalcev, vključenih v proces, ter kasneje publike v ljudske običaje in zgodbe, povezane s kruhom.

 


Petek, 12.10.2012

09.00-10.00 - Oder kulturnega doma Velenje

Ingo Diehl: Predstavitev večletne nemške iniciative za ples Tanzplan Germany (Presentation of Tanzplan Deutschland Projects in General)

Ingo Diehl (Nemčija) je profesionalni plesalec in plesni pedagog. Delal je kot plesalec, koreograf, direktor treninga in ko-koreograf od leta 1988, npr. pri Tanzforum Cologne, Tanztheather Bremen, Islandskem baletu v Reykjaviku in po mnogih festivalih. Poleg poučevanja na mnogih univerzah objavlja tudi različne prispevke. Kot direktor izobraževalnega programa Tanzplan Deutschland od leta 2005 do 2011 je bil odgovoren za vsa izobraževalna vprašanja in razvoj izobraževalnega projekta. Tanzplan Deutschland je bila velika iniciativa nemške Zvezne Kulturne Fundacije. Bil je direktor prvega plesno izobraževalnega bienala Tanzplan Deutschland, ki ga je organiziral z Bettino Masuch leta 2008. Prav tako je razvil raziskovalni projekt Tanztechniken 2010 –Tanzplan Deutschlanda z dr. Friederike Lampert. Po zaključku projekta Tanzplan Deutschland leta 2011 je ustanovil neprofitno podjetje Diehl+Ritter. Med drugim je bil Ingo Diehl tudi projektni direktor za TANZFONDS fundacijo do marca 2012; ustanovni član državne asociacije Ples in šola; iniciator Plesno izobraževalne konference in član mnogih žirij vključujoč podeljevanja štipendij za ples in koreografijo študijske fundacije za Nemško ljudstvo. Od aprila 2012 je profesor Sodobne plesne pedagogike na Hochschule für Musik und Darstellende Künste v Frankfurtu.


Predstavitev večletne nemške iniciative za ples Tanzplan Germany ( Presentation of Tanzplan Deutschland Projects in General)
Tanzplan Germany je bila iniciativa nemške Zvezne Kulturne Fundacije. Od leta 2005 do 2010 je projekt deloval kot katalizator nemške plesne scene. Osnovni cilj programa Tanzplan Germany je bil, da se plesu v Nemčiji nameni več prepoznavnosti ter da se ples vzpostavi kot umetniško obliko, enakovredno operi in gledališču predvsem v odnosu splošne javnosti in kulturne politike.
Opremljen s proračunom 12,5 milijona evrov za obdobje 5 let je Tanzplan Germany povezal akterje na plesni sceni in jim nudil prostor za izražanje ter jim zagotavljal glas pri oblikovalcih kulturne politike. Začetno dejanje iniciative je bilo povabilo na diskusije v izbranih nemških mestih. Politiki in kulturni profesionalci z različnih inštitutov in neodvisne plesne scene so se srečali, da bi si izmenjali ideje. Prof. Ingo Diehl bo kot direktor projekta(2005-2010) podal osebni vpogled v projekt.

 

 

09.00-10.30 - Predavalnica Mladinski center

Saša Lončar: Plesna ura za otroke brez plesnih izkušenj

OMEJENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV ( 40 udeležencev)

Aleksandra Saša Lončar je koreografinja in pedagoginja v kulturi. Med leti 1993 in 1995 je pri Studiu Tango raziskovala teatralne sposobnosti otrok. Raziskovanje jo je pripeljalo na začetek, na srečanje s primarnim gibom, ki je postal glavna tema njenega dela na področju gibalnih sposobnosti posameznika. Njeno delo temelji na tem, da preko različnih ustvarjalnih procesov prebudi in ozavesti prirojen občutek za gibanje, ki ga potem v tesnem sodelovanju z otrokom oblikuje v njegov osebni plesni izraz. V vzgojnem zavodu je nekaj let delala z mladostniki, kjer je pridobila izkušnje pri delu z bolj zahtevnimi osebami.
Eden večjih raziskovalno-ustvarjalnih projektov je vsakoletna organizacija poletnega tabora na Mašunu, kjer se z mladimi umetniki kreativno druži teden dni in kulturno umetniški izobraževalen projekt »Potrkaj na vsaka vrat«, preko katerega predstavlja osnovnošolski populaciji ustvarjalnost v plesu.
Leta 1999 je ustanovila KD Qulenium, v katerem deluje kot predsednica, organizatorka, koordinatorka, mentorica, koreografinja, pedagoginja, umetniški vodja in producentka. Leta 2009 je prejela plaketo Mete Vidmar za dosedanje dosežke na plesnem področju.

 

Plesna ura za otroke brez plesnih izkušenj
Saša Lončar bo na demonstracijski delavnici, ki bo potekala z naključno izbranimi otroki, starimi od 6 do 8 let brez plesnega predznanja, predstavila ustvarjalni proces, ki temelji na odkrivanju in raziskovanju prirojenega gibanja otrok, s pomočjo otroške igre in improvizacije.

 

 

10.30-12.00 - Oder kulturnega doma Velenje

Predstavitev priročnika Kulturno-umetnostne vzgoje s poudarkom na plesni umetnosti in okrogla miza o vključevanju plesne umetnosti in ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces s predstavniki ZRSŠ in MIZKŠ.

 

 

10.30-12.00 - Predavalnica NOVA

Lili Mihajlović: Odrska prezenca v pedagoškem kontekstu

Lili Mihajlović prihaja iz Maribora, kamor segajo tudi njeni plesni začetki, med drugimi tudi pri Plesni Izbi Maribor. Diplomirala je iz enopredmetne fizike na Naravoslovni fakulteti v Mariboru. Pot je nadaljevala v Frankfurtu, kjer je na Akademiji za glasbo in uprizoritvene umetnosti (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main) lansko leto zaključila magistrski študij pedagogike sodobnega plesa. Trenutno živi in dela v Frankfurtu kot samostojna ustvarjalka.

 

Odrska prezenca v pedagoškem kontekstu
Kratka predstavitev magistrske naloge z naslovom “Increasing performing awareness – training methods for dancers” bo služila kot izgovor za naslovitev vprašanj odrske prezence v splošnem in posebej v pedagoškem kontekstu. Bolj kot na samih metodah bo poudarek na nujnosti artikuliranja omenjene teme: kako prenašamo, predajamo, predavamo veščine odrskega nastopa, o kakšnem znanju sploh govorimo - potencial prakse uprizoritvenih umetnosti kot prispevek k razumevanju nekaterih ključnih pojmov ter zanimanj tako psihologije kot tudi filozofije.

 


Maja Delak: Predstavitev pilotskega projekta »IDOCDE« – Europian documentation of contemporary dance education

Maja Delak je koreografinja in plesalka, ki je študirala sodobni ples na
CNDC L'Esquisse v Angersu v Franciji. Bila je članica v mednarodni plesni skupini En-Knap med leti 1993 in 2002 ter idejna vodja realizacije gimnazijskega programa za sodobni ples, ki ga izvaja Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Njen avtorski opus zajema več kot 20 plesnih, večmedijskih in drugih hibridnih predstav. Leta 2010 je prejela nagrado Prešernovega sklada za predstave Drage drage, Serata Artistica Giovanile, Poti ljubezni in njen neprecenljivi prispevek k afirmaciji sodobnega plesa. Leta 2006 je ustanovila Zavod EMANAT, v katerem si prizadeva za afirmacijo sodobnega plesa – tako s produkcijami predstav kot s knjižnim programom (zbirka Prehodi) ter izobraževanjem (AGON).

 

Predstavitev pilotskega projekta »IDOCDE« – Europian documentation of contemporary dance education
Plesno izobraževanje je vedno nastajalo v živi interakciji med plesalci - učitelji in učenci. Plesalci dobivajo napotke ustno in večinoma so le-ti pospremljeni s fizično demostracijo. Omenjeni proces se dogaja zgolj med učiteljem in učencem in velikokrat ni zapisan, včasih ni reflektiran, manj morda v razmisleku, kot je to že veliko bolj značilno za plesne predstave. Posledica tega je, da ne malokdaj sodobno plesno izobraževanje velja za nek proces, ki se dogaja v krogu plesnih praktikov in je zato nedostopno, prenos znanj pa podvržen pozabi, zgublja se zavedanje o koreninah nekega vira informacij ali genealogija določene plesne prakse. Dediščina in korenine našega fizičnega znanja so
kar prehitro izgubljive.
Namen IDOCDE mreže je zapolniti to vrzel z dokumentiranjem pedagoških procesov plesa in jih izpostaviti kot orodja za vse, ki se ukvarjajo s plesno pedagogiko. IDOCDE bo spletni forum namenjen prostemu deljenju. Pilotska faza bo zaključena julija 2013, ko bo spletna platforma objavljena in dostopna vsem zainteresiranim.
V prvih dveh pilotskih projektih so k projektu pristopili organizacije in njihovi predstavniki:
Kerstin Kussmaul / Wiener Tanzwochen (Dunaj, AT); Eszter Gál / Workshop Foundation (Budimpešta, HU); Jan Burkhardt / k3- Choreographisches Zentrum Hamburg / Tanzplan Deutschland (Hamburg, DE); Stephanie Maher / Ponderosa Tanzland / (Stolzenhagen, DE); Iñaki Azpillaga / Ultima Vez
vzw (Bruselj, BE), Defne Erdur Bektik / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Istanbul, TR), Charlotte Darbyshire / Independent Dance (London, GB), Rasmus Ölme / Cullberg Ballet (Stockholm, SE), Sophie Gérard / Le Pacifique / CDC (Grenoble, FR), Malcolm Manning / Eastern Finland Sports Institute (Joensuu, FI), Maja Delak / Emanat (Ljubljana, SI), John Taylor / Stichting Zwaanprodukties (Amsterdam, NL). Lokalni partnerji IDOCDE v Sloveniji: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Srednja vzgojitelska šola in gimnazija Ljubljana. Finančna podpora: Program Vseživljenjsko učenje EU.

 


10.30-12.00 - Predavalnica Mladinski center

Aleksandra Schuller: Disciplina Avtentično gibanje in uporaba njenih principov v plesno-gibalni/umetnostni pedagogiki

OMEJENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV ( 30 udeležencev)

Dr. Aleksandra Schuller je samostojna pedagoginja v kulturi in docentka za uprizoritvene vede na Oddelku za kulturne študije UP FHŠ Koper. V letih 2009-2012 se je specializirala v disciplini Avtentično gibanje, ki jo je študirala pri plesno-gibalni terapevtki dr. Janet Adler. Raziskovalno-pedagoško delo Aleksandre Schuller je osredotočeno na uprizoritvene študije in integrativno umetnostno pedagogiko/terapijo: vodi ustvarjalne delavnice za mladino in odrasle ter izvaja izkustvene seminarje za različne strokovne javnosti. Bila je vabljena gostujoča predavateljica na specialističnem študiju PZU-Pomoč z umetnostjo na PEF UL, na Oddelku za gledališče in radio na AGRFT UL, na Oddelku za kreativno terapijo Univerze HAN v Nijmegenu, na Univerzi Malta in v kulturnem centru St. James Cavalier v Valletti, na oddelkih za likovno in dramsko pedagogiko/terapijo Univerze Ottersberg. Preko strokovnih aktivnosti (delavnice, predavanja, objave) sodeluje tudi z združenjema ECArTE-European Consortium for Arts Therapies Education in SZUT-Slovensko združenje umetnostnih terapevtov.

 

Disciplina Avtentično gibanje in uporaba njenih principov v plesno-gibalni/umetnostni pedagogiki
Predavanje bo predstavilo razvoj in osnovne značilnosti discipline Avtentično gibanje, ki jo je Janet Adler (1941-), plesno-gibalna terapevtka in pionirka AG, razvila iz dela svoje učiteljice Mary Starks Whitehouse (1911-1979). Slednja je bila plesalka, plesna pedagoginja in ena prvih gibalnih terapevtk v ZDA: v petdesetih letih 20. stoletja je zasnovala specifičen pristop k obravnavi človekovega gibanja, imenovan movement-in-depth, neke vrste gibalno obliko Jungove aktivne imaginacije. Zanimalo jo je iz posameznikove notranjosti izhajajoče gibanje ter raziskovanje neposrednega telesnega izkustva gibalčeve notranje resničnosti (občutkov, podob, zvokov, misli in čustev ter drugih zaznav, ki se v nas/našem telesu spontano porajajo v danem trenutku ne/gibanja).
Adlerjeva je Avtentično gibanje razvila kot samostojno in natančno strukturirano disciplino, kot eno izmed sodobnih praks zavedanja skozi telo oziroma gibanje (t.i. embodied approaches to consciousness): definirala je izvedbene formate discipline (diada, trojka, mala skupina) in AG vzpostavila kot enega izmed osrednjih pristopov v sodobni plesno-gibalni terapiji.
Danes se AG uči in izvaja v različnih okoljih, z večjo ali manjšo pozornostjo za različne razsežnosti te prakse: večina neposrednih učencev Adlerjeve zagovarja pomen ohranjanja avtonomije in strukturne celovitosti discipline; pogosto pa praktiki uporabljajo le nekatere principe/vidike discipline, zato se v stroki uveljavlja razlikovanje med Avtentičnim gibanjem in avtentičnim gibanjem kot uporabo posameznih elementov discipline – npr. kot sestavni del ustvarjalnega procesa/refleksije v različnih umetniških praksah (od uprizoritvenih in vizualnih umetnosti do glasbe); v plesno-gibalni/umetnostni pedagogiki kakor tudi plesno-gibalni ali na telo orientirani terapiji (kadar AG ni samostojna oblika (psiho)terapije); principi AG so pogosto tudi osnova, na kateri gradijo različne metode supervizije plesno-gibalnih terapevtov in učiteljev idr.
Uvodni predstavitvi bo sledil praktični del: udeleženci se bodo izkustveno seznanili z osnovno formo discipline, AG diado (delo v paru; gibalec se zaprtih oči giba v prisotnosti zunanje priče) in z nekaterimi možnostmi refleksije ustvarjalnega procesa z umetnostnimi izraznimi sredstvi; naše srečanje pa se bo zaključilo s pogovorom o možnih aplikacijah principov AG v plesni pedagogiki.

 

 

13.30-15.30 - Oder kulturnega doma Velenje

Katja Bucik: Od gibalnega raziskovanja do plesnega odra

Katja Bucik, univ. prof. log, spec. plesno gibalna terapevtka, plesna učiteljica, vodja plesne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami Vrtiljak v CIRIUS Vipava.
Pred petnajstimi leti je kot prva začela razvijati tehniko plesa na invalidskih vozičkih v Sloveniji in povezovati terapijo z odrsko umetnostjo. Elemente plesno gibalne terapije vključuje v »Igralno terapevtske urice«, delavnico »Usvajanje lastnega telesa in prostora«, »Razvijanje komunikacijskih sposobnosti preko giba in igre« in »Plesne urice za najmlajše«. Sodeluje pri izobraževalnih projektih strokovnih delavcev s predavanji in delavnicami doma in v tujini. Kot vodja številnih mednarodnih projektov je leta 2004 na Portugalskem prejela nagrado za najboljšo amatersko predstavo ter leta 2005 najvišje priznanje za plesne ustvarjalce v Sloveniji, prestižno nagrado Povodni mož. Od leta 2006 v sklopu Plesnega poletja v organizaciji Plesnega centra Terpsihora vodi delavnico plesno gibalne terapije, Plesno delavnico za gibalno ovirane osebe in predšolski plesni program. Je avtorica uspešnega plesnega projekta Rdeči čeveljčki, ki ga je leta 2010 realizirala s 50 nastopajočimi. Predstava, v kateri je povezala otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v skupni plesni projekt z mladimi plesalci M&N Dance Company in Plesnega centra Terpsihora, je doživela kar devet ponovitev v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica in Cankarjevem domu v Ljubljani. Leta 2010 je za svoje delo prejela priznanje Mestne občine Nova Gorica in najvišje priznanje društva SRPS Slovenije, Priznanje Antona Skale. V letošnjem letu je prevzela vlogo predsednice Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov Slovenije.

 

Od gibalnega raziskovanja do plesnega odra
Predstavljena bo postopnost in vsebina procesa »od plesne delavnice do odrske predstavitve«, tako na majhnem kot velikem odru, s plesno točko ali celovečerno plesno predstavo.
Video predstavitev plesne predstave »Rdeči čeveljčki«, ki je raziskovanje, preizkušanje, iskanje novih oblik ustvarjalnega plesnega gibanja, je izraz posebnosti gibanja specifične skupine posameznikov in hkrati njene univerzalnosti. Prepletata se dva, na videz nezdružljiva pojma. Vsak otrok iz plesne skupine Vrtiljak ima svojstven gibalni besednjak, ki ga na eni strani zaznamuje gibalna oviranost ter velika želja po gibalnem izražanju, na drugi strani. Interakcija med njimi in mladimi plesalci, ki zmorejo obvladati svoje telo in estetiko gibanja, je vez medsebojnega sodoživljanja in sporazumevanja ter odpira nov svet komunikacije. Vredno je poskusiti in si upati.

 

 

Nataša Tovirac: Ustvarjalni ples kot orodje neverbalne komunikacije za osebe z motnjo v duševnem razvoju

OMEJENO ŠTEVILO AKTIVNIH UDELEŽENCEV ( 20 aktivnih udeležencev, št.opazovalcev ni omejeno)

Nataša Tovirac, plesna pedagoginja, plesalka in koreografinja je od l. 1992 umetniški in programski kreator plesnega studia Intakt – združenja ustvarjalcev sodobnega plesa, ki ga danes umetniško in programsko strokovno vodi in snuje s svojo ekipo.
Je ena vidnejših predstavnic slovenskega sodobnega plesa, redna plesna pedagoginja na SVŠGL – umetniški gimnaziji za sodobni ples, mentorica za ples osebam s posebnimi potrebami v društvu Barka in državna selektorica za ples pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti RS.
Izkušnje je pridobivala s študijem plesa na flamski akademiji za sodobni ples v belgijskem Brugesu in na številnih seminarjih v tujini in doma, diplomirala pa je na Akademiji za ples v Ljubljani. Pridobila je tudi izobrazbo učiteljice joge plesa –Shakti Dancea in trenutno študij nadgrajuje v Rimu. Verjame v moč ustvarjalnega potenciala skozi ples, zato dela z otroki, mladostniki, odraslimi in z osebami z motnjo v duševnem razvoju.
Je tudi lanskoletna dobitnica edine stanovske nagrade za vrhunske dosežke na področju plesa – plakete Mete Vidmar 2011.

 

Ustvarjalni ples kot orodje neverbalne komunikacije za osebe z motnjo v duševnem razvoju
Vsak proces ustvarjanja nečesa novega je za vsakogar potovanje v neznano in velik izziv. Tudi za osebe s posebnimi potrebami in njihove mentorje. Prav zaradi spektra možnosti, ki jih ponuja neverbalna komunikacija skozi ples in gib, je takšna komunikacija z osebami s posebnimi potrebami ena univerzalnejših stičnih točk med doživljanjem in izražanjem sveta znotraj in zunaj nas v umetniški obliki, v koreografiji v našem primeru.
Na delavnici bomo preizkusili nekaj orodij za izostrenje čutil, za spodbujanje gibalnega spomina in koncentracije in vstopili v gibalne-plesne improvizacije, ki nas prijazno popeljejo v plesni prostor komuniciranja brez besed. Na delavnici bo aktivno prisotna celotna plesna skupina s posebnimi potrebami društva Barka, ki mi bo pomagala pri izvedbi vsega kar bomo počeli.

 


13.30-16.30 - Predavalnica Mladinski center

Susan Griss: Onkraj papirja in svinčnika: Kinestetični pristop k poučevanju naravoslovja in matematike (Beyond paper and pencil: A kinesthetic approach to teaching science and math)

OMEJENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV ( 34 udeležencev)

Predstavitev predavateljice na vrhu strani.

 

Onkraj papirja in svinčnika: Kinestetični pristop k poučevanju naravoslovja in matematike (Beyond paper and pencil: A kinestetic approach to teaching science and math)
Ustvarjalni gib je fizični jezik, ki pomaga narediti matematiko in znanost otipljivo in bolj dostopno osnovnošolskim otrokom. Začetna delavnica »Ples možganov« predstavi učiteljem plesne elemente, improvizacijo, slike in preproste koreografije za poučevanje osnovnih konceptov. Udeleženci bodo popeljani čez dejanske gibalne lekcije, vključujoč zvočne valove, cikle in transformacije, znanstveni besednjak, množenje in vrstni red matematičnih operacij.

 


16.45-18.15 - Predavalnica NOVA

Ingo Diehl: Predstavitev raziskovalnega projekta "Dance Techniques 2010 Tanzplan Germany’s educational programme”

Predstavitev predavatelja na vrhu strani.

 

Predstavitev raziskovalnega projekta "Dance Techniques 2010 Tanzplan Germany’s educational programme”
Od leta 1990 je bila v Nemčiji želja reformirati plesni trening. Umetniška praksa, družba in potrebe izražene s strani študentov plesa so še dodali nujnost po spremembi situacije. Naslednja vprašanja so morala biti odgovorjena v okviru Tanzplana: Kako najti novo vsebino in metode, da pripravimo študente na boljšo umetniško vadbo? Kako lahko podpiramo komunikacijo med plesnimi izobraževalnimi ustanovami in kako komunikacijo uporabiti produktivno pri preobrazbi plesnega treninga? Kakšen vpliv bodo te spremembe imele na plesni trening? Kakšen vpliv bodo te spremembe imele na programe plesnih učiteljev?
Izobraževalni program Tanzplan Deutschland je specifično pregledoval ta vprašanja v obdobju med letoma 2005 in 2011. Državne institucije za plesni trening, univerze, ki ponujajo predavanja o plesu, in poklicne plesne šole so bile integrirane v iniciative in diskusije od začetka. Delovne skupine in projekti so bili uperjeni v akomodacijo te raznovrstnosti in globine obstoječega plesnega znanja, povečanja umetniške prakse in plesno izobraževalnih programov.
S tem ozadjem je Ingo Diehl pričel leta 2008 raziskovalni projekt o sodobnih plesnih tehnikah, na katerega so bile povabljene prominentne plesne institucije po Nemčiji in Evropi. Cilj je bil priskrbeti komparativen vpogled v različne modele plesnih tehnik in narediti praktično in teoretično znanje bolj uporabno. Knjiga z dvema DVD-jema, urejena skupaj z Friederike Lampert je bila izdana v nemškem in angleškem jeziku.

 


16.45-18.15 - Predavalnica Mladinski center

Vesna Geršak: Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop

Vesna Geršak je predavateljica za področje plesnega izražanja na UP Pedagoški fakulteti v Kopru in UL Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer poučuje na Oddelkih za predšolsko vzgojo, razredni pouk in specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Predava tudi na Akademiji za ples v Ljubljani. Kot profesorica razrednega pouka je poučevala v prvih dveh triadah osnovne šole, kjer je v praksi preizkušala celostne metode poučevanja in učenja skozi ustvarjalni gib. Vodila je plesne dejavnosti kot izven-šolske aktivnosti na različnih osnovnih šolah in na gimnaziji. Aktivno sodeluje na strokovnih in znanstvenih posvetih doma in v tujini, objavlja prispevke in vodi delavnice s področja celostnega učenja, plesne vzgoje in ustvarjalnega giba kot učnega pristopa. Iz te tematike pripravlja doktorsko disertacijo. Več na www.ustvarjalni-gib.info.

 

Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop
Predavanje s praktičnim delom bo osvetlilo vpliv ustvarjalnega giba kot učnega pristopa na vsa področja otrokovega razvoja; čustveno-socialnega, kognitivnega in psihomotoričnega. Predstavljeni bodo video posnetki - primeri dobre prakse iz osnovne šole in vrtca in prikazani načini, kako lahko integriramo plesno izražanje in ustvarjalni gib v vsakodnevni kurikulum na področju jezika, umetnosti, naravoslovja, družboslovja in matematike.

 


18.30 - Oder kulturnega odra Velenje

Program otroških plesnih skupin PIKA MIGA
Pikasta kultura. Pikasti ples.
Ena pika, dvojne in trojne pike. Zbrane migajoče pike.
Migajo in plešejo. Pletejo mreže, ustvarjajo vzdušje in zgodbe, kjer domišljija ne pozna meja. Neskončno idej kot je neskončno pik v veselju.
In kot pravi japonska umetnica Jajoi Kusama: »Zvezde so pike. Vse se začne s pikami. Jaz sem pika, ti si pika, vsi smo pike.«

V programu mini festivala otroških plesnih skupin PIKA MIGA bodo predstavljene plesne miniature pretekle sezone po izboru državne selektorice za ples pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti Nataše Tovirac. Zaplesali jih bodo plesalci in plesalke, starih od 7 do 15 let, ki prihajajo iz vse Slovenije in posvečajo velik del svojega prostega časa plesnim vajam in plesnemu ustvarjanju. Kdo ve, morda pa bomo katerega izmed teh mladih plesalcev srečali kdaj v prihodnosti na svetovnih plesnih odrih.

 


20.00 – Družabni večer

 

 

Sobota, 13.10.2012

 

09.00-10.00 - Oder kulturnega doma Velenje

Maria Speth: RAZTEGNITI IN ZDRUŽITI: Proprioceptivni elementi v ustavarjalnem učnem procesu
( STRETCH AND MATCH: Proprioceptive ingredients in the creative learning process)

Maria Speth (Nizozemska) je predavateljica na Fontys Dance Academy, Maastrichtski akademiji za glasbo in Zuyd Univerzi. Dela s profesionalnimi plesnimi pedagogi po celem svetu. V svojem delu z mladimi uporablja način, da k njim pristopa kot da so ustvarjalni plesalci, opazovalci in kritiki. Razvila je program za ples z mladimi ljudmi imenovan »Dance Spetters«. Ta program vsebuje tri knjige in dvojni CD, izdan tako v nizozemščini kot angleščini. Sodeluje v izobraževalnih plesnih projektih po Evropi, Ameriki, Aziji in Oceaniji. Prav tako sodeluje v evropskih projektih specialne rehabilitacijske pedagogike, v projektih za travmatizirane otroke v Bosni in sorodnih projektih s Finske, Indije in Tajvana. Več na www.dansspetters.nl.

 

RAZTEGNITI IN ZDRUŽITIi: Proprioceptivni elementi v ustavarjalnem učnem procesu
( STRETCH AND MATCH: Proprioceptive ingredients in the creative learning process )

Novejše raziskave kažejo, da razvoj ustvarjalnih sposobnosti predstavlja dragocen prispevek učnim procesom v izobraževanju. Današnje družbe si brez teh sposobnosti ne moremo predstavljati. Še posebej v času ekonomske krize v Evropi je pogosto izrečeno, da je inovativna misel nujna za razvoj učinkovitih rešitev. Ples predstavlja močno orodje pri generiranju kreativnosti. S prepletanjem sposobnosti zavestnega in podzavestnega prepoznavanja položajev lastnega dela telesa v prostoru (propriocepcija), kognitivnega in kreativnega procesa bo učni proces bolj mnogostranski. Pravi proprioceptivni elementi bodo raztegnili (STRECH) tako možgane kot telo. Z združevanjem (MATCH) vseh teh različnih možnosti bomo promovirali divergenten in kreativen učni proces.

 


10.15-13.15 - Oder kulturnega odra Velenje

Maria Speth: Uravnoteženi možgani ( Balancing brain)

OMEJENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV ( 40 udeležencev)

Predstavitev predavateljice zgoraj


Uravnoteženi možgani ( Balancing brain)
Tekanje, skakanje, padanje, kotaljenje in ponovno vstajanje … Mišljenje, govorjenje, razmišljanje, iskanje in ponovno začenjanje … Vsi vodijo k 1001 motivu za gibanje. Pomembnost plesočega uma je glavna tema te delavnice. Skozi popotovanje v ples v izobraževalnem kontekstu lahko učitelji uporabljajo iztočnice za uporabo plesa v mnogih učnih okoliščinah. Vse teme so osnovane na vsakodnevnih življenjskih temah.

 


10.15-13.15 - Predavalnica NOVA

Gordana Schmidt: Plesne spodbude za otroke

Gordana Schmidt je docentka za plesno izražanje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Več kot 20 let je bila svobodna umetnica na področju plesa. Kot koreografka, kostumografinja in režiserka je sodelovala pri 118 predstavah za otroke. Je avtorica priročnikov in didaktičnih igrač za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. Več na http://www2.arnes.si/~gschmi/.

 

Plesne spodbude za otroke
Kadar govorimo o plesu, plesnem izražanju si večinoma predstavljamo, da plešemo ob glasbi. Ta nas vodi skozi svoje in naše labirinte čustev in zavesti, razuma, ki se kažejo v različnih ritmih, melodijah, harmonijah, dinamikah, tempih in zvočnih barvah.
Gibalne plesne odzive pa lahko sprožimo pri otrocih, mladih in odraslih tudi drugače. Z različnimi spodbudami sami odkrivajo nova gibanja, spoznavajo sebe in gradijo samopodobo kreativne, ustvarjalne osebnosti. Ena spodbuda ti odpre vrata k drugi.

 


Vid Lenard: Plesne dejavnosti v projektnem delu v vrtcu

Vid Lenard je asistent na Pedagoški fakulteti v Kopru za področje plesnega izražanja. Študiral je na Filozofski fakulteti, kjer je magistriral s področja umetnosti novega veka. Več let je bil vzgojitelj v vrtcu in učitelj v OŠ. V vrtcu je bil član skupine, ki je razvijala projektno delo z lutko kot didaktičnim sredstvom, nato se je izpopolnjeval na delavnicah konvergentne pedagogike in vključevanja telesnega izražanja v osnovne šole. Vodi plesne urice za predšolske in šolske otroke, seminarje za učitelje in strokovne delavce v vrtcih.

 

Plesne dejavnosti v projektnem delu v vrtcu
Predavanje bo razgrnilo problematiko projektnega dela v vrtcu in osvetlilo možnosti vključevanja plesnih dejavnosti v raziskovalna vprašanja. Na praktičnih primerih bodo prikazani načini prevajanja tematskih sklopov v ustvarjalni gib in ples ter povezovanja s cilji projektnega dela. Razumevanje posebnosti plesnega medija je ključno za uspešno poglobitev danih ciljev, otrokom omogoči izražanje doživetij, strokovnim delavcem pa evalvacijo projektnega dela.

 


10.15-13.15 - Predavalnica Mladinski center

Ana Vovk Pezdir: Prispodobe v poučevanju plesa

OMEJENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV ( 30 udeležencev)

Ana Vovk Pezdir se je že v zgodnji mladosti seznanila s plesno umetnostjo. V Ljubljani je obiskovala plesne ure pri Živi Kraigher, sodelovala je na mednarodnih plesnih šolah v Rovinju, kjer je prišla v stik z odličnimi učitelji plesa iz tujine. Takrat se je dejansko pričela oblikovati njena nadaljnja plesna pot, ki jo je na bolj zavestni ravni začela udejanjati v času svojega bivanja v Londonu v letih 1973 in 1974. Po vrnitvi iz Londona se je zaposlila v Pedagoškem šolskem centru, kjer je poučevala plesno vzgojo. Sledila so leta njene dejavnosti v statusu samostojne umetnice – koreografinje, hkrati pa je vodila Pionirsko plesno gledališče, ki se je ob ugodni družbeni klimi izjemno produktivno razvijalo in tudi formalno združevalo za ples zainteresirane učence vseh celjskih osnovnih šol. Leta 1991 je Ana Vovk Pezdir ustanovila Harlekin-društvo za umetnost plesa.
Ana Vovk Pezdir je ustvarila način plesnega izobraževanja imenovan »plesna piramida« in ga umestila v slovenski plesni prostor, vseskozi pa je izven okvirov sodobnega plesa in uveljavljene plesne vzgoje iskala spodbude za umetniško ustvarjanje in plesno pedagoško delo na področju klasičnega baleta in ljudskega izročila. Kot strokovna sodelavka je Ana Vovk Pezdir sooblikovala področje umetnosti v Kurikulumu za vrtce in bila med pisci izobraževalnega programa za sodobni ples.

 

Prispodobe v poučevanju plesa
V plesni delavnici se bomo ukvarjali z vprašanjem, kako otroku (6-9 let), ki obiskuje plesne urice, razložiti plesno tehnične elemente in zakonitosti določenega giba ali položaja telesa. S kakšno prispodobo lahko otroku pomagamo razumeti določene gibalne elemente?
Uro bomo začeli z motivi iz prakse Ane Vovk Pezdir in končali z izmenjavo informacij iz prakse udeležencev delavnice. Delavnica je namenjena aktivnim učiteljicam/učiteljem plesa, ki poučujejo ples otroke v starosti od šestega do desetega leta starosti.

 

 

Ivančica Janković: Labanova metoda kot orodje za opazovanje in analiziranje gibanja ( Laban’s Framework as a Tool for Observing, Analyzing and Clarifying Movement)

OMEJENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV ( 30 udeležencev)

Ivančica Janković (Hrvaška) je zaključila Šolo za ritmiko in ples ter diplomirala na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Bila je članica prve generacije Zagrebškega plesnega ansambla. Od leta 1974 predava Laban in ritmiko na Šoli sodobnega plesa Ane Maletić v Zagrebu. O Labanu piše strokovne članke in vodi delavnice ter seminarje po celem svetu. Je članica izvršnega odbora mednarodne organizacije Dance and the Child International (daCi) in ustanoviteljica ter predsednica daCi Hrvatska.

 

Labanova metoda kot orodje za opazovanje in analiziranje gibanja ( Laban’s Framework as a Tool for Observing, Analyzing and Clarifying Movement)
Delavnica temelji na Labanovi metodi, ki se jo lahko uporablja kot orodje za opazovanje, analiziranje in pojasnjevanje gibanja ne glede na plesni stil, posebej pa z gledišča dinamike plesa.
Udeleženci bodo na delavnici spoznali osnove plesnih dinamik z namenom nadgradnje plesnih fraz z različnimi kombinacijami elementov plesa – prostor, teža, čas in tok gibanja.
Labanova metoda lahko z ozaveščenim pristopom h gibanju ter opazovanju pomaga definirati plesne vzorce posameznika ter mu potem ponuditi naloge za spremembe vzorcev. Prav tako poglobi razumevanje gibanja in pomaga opazovalcu analizirati gibanje.

 


14.30-17.30 - Predavalnica NOVA

Darinka Aravs, Teja Kovač in Mojca Gorjup: Izraz telesa ob glasbi-dejavnost celostnega pristopa na učno-vzgojnem področju v prvi triadi

Darinka Aravs, Teja Kovač in Mojca Gorjup so učiteljice razrednega pouka na OŠ Trnovo v Ljubljani. Vzgojno-izobraževalni sistem pričakuje od učitelja, da svoje znanje gradi in se hkrati tudi spreminja. Skupaj s timskim delom gradijo svoja znanja za uspešno poučevanje v prvi triadi že nekaj let. Ob vstopu otroka v šolo gledajo nanj kot celovito osebnost v učno-vzgojnem procesu. Omogočajo mu, da se razvija na vseh področjih, ne samo na intelektualnem, temveč tudi na čustvenem, doživljajskem, domišljijskem, ustvarjalnem področju … Skozi dejavnost Izraz telesa ob glasbi otrok razvija obe možganski hemisferi, spoznava sebe in druge v skupini, kar je osnova za dobro harmonizacijo skupine, ki pa je pogoj za uspešno delo vseh otrok na vzgojno-izobraževalnem področju.

 

Izraz telesa ob glasbi-dejavnost celostnega pristopa na učno-vzgojnem področju v prvi triadi
Izraz telesa ob glasbi (ITG) je pomemben proces v učnem procesu in je del konvergentne metodologije. To je dejavnost, ki vpliva na celosten razvoj otroka, kar pomeni razumeti nekaj z umom in telesom. Zajema področja: glasbo, slikarstvo in poezijo. Preko telesnega izražanja je razumevanje in občutenje glasbe kot vsesplošne osnove za dobro počutje, boljše izražanje (pisno, ustno, likovno, oblikovno), boljše poznavanje svojega jezika in kulture. Osnovni ali globalni cilj ITG-ja je oblikovanje skupine otrok, ki temelji na dobri harmoniji, pozitivnih medsebojnih odnosih in dobri komunikaciji. Posamezniku omogoča pravilen razvoj njegove telesne sheme, dobro počutje tako s samim seboj kot v interakciji z drugimi.

 


Barbara Sicherl - Kafol: Ringaraja, gib nas razvaja

Dr. Barbara Sicherl-Kafol je glasbena pedagoginja, ki poučuje glasbeno didaktiko na Oddelku za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s tematiko sodobnega načrtovanja pouka in v tem okviru še posebej celostne glasbene vzgoje, ki jo obravnava tudi v svojih knjigah: Celostna glasbena vzgoja, Ringaraja, glasba nam ugaja in Ringaraja, glasba nas razvaja. Kot predavateljica sodeluje na številnih simpozijih, seminarjih in pedagoških delavnicah. Doma in v tujini objavlja strokovne prispevke, v katerih opredeljuje pomen in vlogo glasbene vzgoje ter njen vpliv na otrokov glasbeni in splošni razvoj.

 

Ringaraja, gib nas razvaja
Naslov delavnice nosi temeljno sporočilo, ki pravi, naj nas gib razvaja. Govori o razsežnostih giba, ki v komunikaciji z glasbo ne le razvaja, temveč tudi nagovarja naše emocionalno, socialno, gibalno, moralno, estetsko in intelektualno odzivanje. Predstavljeni celostni pristopi bodo tako dramili srce, um in telo ter spodbujali ustvarjalno in dejavno izražanje skozi gibalni in glasbeni »ringaraja«.

 


14.30-17.30 - Predavalnica Mladinski center

Susan Griss: Onkraj papirja in svinčnika: Izpopolnjevanje učnega načrta s pomočjo kreativnega gibanja in plesa ( Beyond paper and pencil: Enhancing the Curriculum through Creative Movement and Dance)

OMEJENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV ( 40 udeležencev)

Predstavitev predavateljice zgoraj

 

Onkraj papirja in svinčnika: Izpopolnjevanje učnega načrta s pomočjo kreativnega gibanja in plesa
( Beyond paper and pencil: Enhancing the Curriculum through Creative Movement and Dance)

Jezik plesa lahko poglobi učenčevo razumevanje kurikuluma. Plesni elementi, njihove kvalitete in etnične plesne forme ponujajo sredstvo izražanja, skozi katerega lahko učenci sodelujejo drug z drugim in raziskujejo ideje in tekste. Na tej delavnici bodo udeleženci uporabljali improvizacijo, koreografijo, korake južnoafriškega plesa Boot dance in senčni zaslon z namenom, da izkusijo potencialno raznolikost šolskih ur z vključevanjem elementov plesne in drugih umetnosti.

 


18.00-Mala dvorana v KD Velenje

Zaključek konference s programom otroških plesnih skupin PIKA MIGA
Pikasta kultura. Pikasti ples.
Ena pika, dvojne in trojne pike. Zbrane migajoče pike.
Migajo in plešejo. Pletejo mreže, ustvarjajo vzdušje in zgodbe, kjer domišljija ne pozna meja. Neskončno idej kot je neskončno pik v veselju.
In kot pravi japonska umetnica Jajoi Kusama: »Zvezde so pike. Vse se začne s pikami. Jaz sem pika, ti si pika, vsi smo pike.«

V programu mini festivala otroških plesnih skupin PIKA MIGA bodo predstavljene plesne miniature pretekle sezone po izboru državne selektorice za ples pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti Nataše Tovirac. Zaplesali jih bodo plesalci in plesalke, starih od 7 do 15 let, ki prihajajo iz vse Slovenije in posvečajo velik del svojega prostega časa plesnim vajam in plesnemu ustvarjanju. Kdo ve, morda pa bomo katerega izmed teh mladih plesalcev srečali kdaj v prihodnosti na svetovnih plesnih odrih.

 

 

 

Splošna navodila

 

- NA DELAVNICE Z OMEJENIM ŠTEVILOM JE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA (Tabele za vpise
bodo naslednji teden objavljene na spletni strani www.jskd.si).
- Na delavnicah se od udeležencev pričakuje aktivna udeležba (pasivno spremljanje, razen
na delavnici Nataše Tovirac, ni zaželeno).
- Za delavnice priporočamo udobna oblačila, primerna za gibanje (ne športne copate).
- Fotografiranje in snemanje med urami ni dovoljeno, razen po dogovoru z organizatorjem in
učiteljem.
- Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa in urnika, o čemer bodo
udeleženci pravočasno obveščeni.
- Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in tatvine.
- V primeru odpovedi vaše udeležbe organizator ne vrača kotizacije, razen v primeru
bolezni ipd. (ustrezno dokazilo!).