PLES

 

 

Izobraževanje

 

 

 

Konferenca plesne pedagogike
Velenje, Slovenija 11. – 13. oktober 2012

Z veseljem najavljamo mednarodno konferenco plesne pedagogike v Sloveniji.
Konferenca bo vzpostavila povezave med plesno umetnostjo in procesom vzgoje in izobraževanja ter povezala akterje na področju splošne vzgoje in izobraževanja s tistimi, ki s plesnim znanjem bogatijo otrokov prosti čas.
Predavanja in delavnice na konferenci bodo namenjene vzgojiteljem,  osnovnim in srednješolskim učiteljem, učiteljem plesa, profesionalnim plesalcem in koreografom, plesnim terapevtom, študentom umetniških in pedagoških fakultet, teoretikom in raziskovalcem s področja psihologije, pedagogike ...
Na njih se bodo udeleženci aktivno seznanjali z vsebinami s področja plesne pedagogike in ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu.
V okviru konference bo potekal tudi mini festival otroških plesnih skupin PIKA MIGA.

PREDAVATELJI:

 • Susan Griss (ZDA), predavateljica na Lesley University, Cambridge; avtorica knjige Minds in Motion: A Kinesthetic Approach to Teaching Elementary Curriculum (1998); pionirka na področju vključevanja umetnosti v izobraževanje: "Beyond paper and pencil: Teaching through Movement across the Curriculum«
 • Ingo Diehl (Nemčija), direktor izobraževalnega programaf Tanzplan Germany:  Predstavitve dveh programov – večletne nemške iniciative za ples Tanzplan Germany in raziskovalnega projekta  "Dance Techniques 2010 Tanzplan Germany’s educational programme”
 • Maria Speth (Nizozemska), predavateljica na Fontys University, Department of education in dance; avtorica programa »Dance Spetters«: Plesne dejavnosti za predšolske in šolske otroke »Dance Spetters«
 • dr. Breda Kroflič, izredna profesorica za področje psihologije in plesnega izražanja na UL PeF: Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja z ustvarjalnim gibanjem
 • Ana Vovk Pezdir, plesna pedagoginja in vodja Harlekin – društva za umetnost plesa: Metode motivacije za plesno izražanje otrok
 • Vesna Geršak, predavateljica za plesno izražanje na Oddelku za predšolsko vzgojo, razredni pouk, specialno in rehabilitacijsko pedagogiko na UL PeF in UP PEF: Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop
 • Katja Bucik, profesorica defektologije, logopedinja, specialistka plesno gibalne terapije in plesna pedagoginja, CIRIUS Vipava: "Od gibalnega raziskovanja do plesnega odra", predavanje z video predstavitvijo
 • dr. Aleksandra Schuller, samostojna pedagoginja v kulturi; spec. discipline Avtentično gibanje; docentka za literarne in uprizoritvene vede na Oddelku za kulturne študije UP FHŠ: Disciplina Avtentično gibanje in uporaba njenih principov v plesno-gibalni/umetnostni pedagogiki
 • Jana Kovač Valdes, plesna pedagoginja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, oddelek za sodobni ples in avtorica priročnika Plesna žgečkalnica: Predstavitev in uporaba Priročnika ustvarjalnega giba in sodobnega plesa za otroke Plesna Žgečkalnica
 • Lili Mihajlović, magistra pedagogike sodobnega plesa: Odrska prezenca v pedagoškem kontekstu
 • Saša Lončar, plesna pedagoginja in vodja kulturnega društva Qulenium: Plesna ura za otroke brez plesnih izkušenj, demonstracijska delavnica
 • Gordana Schmidt, docentka za plesno izražanje na Oddelku za predšolsko vzgojo, razredni pouk, specialno in rehabilitacijsko pedagogiko UL PeF: Plesne spodbude za otroke
 • Nataša Tovirac, plesna pedagoginja in vodja plesnega studia Intakt: Ustvarjalni ples z osebami z motnjo v duševnem razvoju, predavanje z video predstavitvijo
 • Nina  Meško, samostojna strokovna svetovalka za ples na JSKD: Permanentno strokovno izpopolnjevanje za razvoj plesne pedagoške prakse v Sloveniji
 • mag. Vid Lenard, asistent za plesno izobraževanje na Oddelku za predšolsko vzgojo UP PEF: Plesne dejavnosti v projektnem delu v vrtcu
 • Maja Delak, plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja in vodja avtorske skupine za pripravo izobraževalnega programa – umetniška gimnazija, smer sodobni ples: predstavitev pilotskega projekta »IDOCDE« – Europian documentation of contemporary dance education
 • Darinka Aravs, Teja Kovač in Mojca Gorjup, učiteljice razrednega pouka na OŠ Trnovo, Ljubljana: Izraz telesa ob glasbi-dejavnost celostnega pristopa na učno-vzgojnem področju v prvi triadi.
 • Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo: Predstavitev priročnika Kulturno-umetnostne vzgoje s poudarkom na plesni umetnosti (v sodelovanju s strokovnimi sodelavkami za področje plesne umetnosti)
 • Okrogla miza o vključevanju plesne umetnosti in ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces s predstavniki ZRSŠ in MIZKŠ

PROGRAM:
V četrtek, 11. oktobra 2012 bo otvoritev konference z otroško plesno predstavo.
Delavnice, demonstracije in predavanja bodo potekala v petek, 12.10., in soboto, 13.10.2012.
Natančen urnik bo znan v začetku septembra in objavljen na spletni strani www.jskd.si.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
V poznih popoldanskih urah bo v okviru konference tudi ogled programa izbranih plesnih miniatur pod naslovom PIKA MIGA.

DELOVNI JEZIK KONFERENCE:
- slovenščina in angleščina

PRIJAVNINA IN POPUSTI:
- za prijave in plačila do 30. junija 2012 je prijavnina za konferenco, ki vključuje tudi oglede otroških plesnih predstav,
  60 EUR
- po 30. juniju je prijavnina 85 EUR
- društvo ali klub, ki prijavi 5 ali več oseb, ima 15% popust na celotni znesek (prijavnice poslati
  skupaj!)
- študenti in profesionalci s statusom SUNPK imajo 15% popust na celotni znesek (priložiti kopijo dokazila!)
- pohitite s prijavami, ker je število mest za delavnice omejeno
- možne so prijave zgolj na posamezno predavanje ali delavnico, če je še prostor, za ceno 15 EUR

PRIJAVE:
Natančno izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
JSKD, za Konferenco plesne pedagogike, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Na podlagi prispele prijavnice vam bomo poslali račun. Če je plačnik kotizacije ustanova, mora
le-ta obvezno potrditi vašo prijavnico s podpisom odgovorne osebe in žigom.
Cenejše prijave z vplačilom do 30. junija 2012!

BIVANJE:
Uredite sami. Rezervirajte si bivanje vsaj dva tedna pred začetkom konference! V prilogi vam pošiljamo seznam različnih možnosti bivanja.

RAZNO:
- fotografiranje in snemanje ni dovoljeno, razen po dogovoru z organizatorjem
- organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu in urniku, o čemer bodo udeleženci
  pravočasno obveščeni
- v primeru odpovedi udeležbe organizator ne vrača šolnine, razen v primeru bolezni, ipd. (ustrezno  
  dokazilo!)

PROGRAMSKI in ORGANIZACIJSKI ODBOR KONFERENCE:
Vesna Geršak, Nina Meško, Nina Mavec Krenker

PARTNERICI PRI ORGANIZACIJI KONFERENCE:

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta