PLES

 

 

Prireditve

 

 

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2011
TEMA: FUZIJA
Kratko navodilo mentorjem in mladim plesalcem/ustvarjalcem:

Namen prireditve OPUS 1 – PLESNA MINIATURA ni razvijanje tekmovalnosti, temveč ustvarjalnosti mladih plesalcev.
Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce vzpodbudile v kritična razmišljanja o posameznih vprašanjih ter jim predstavljale povod za spoznavanje, raziskavo in študij določenih vsebin in avtorjev / umetnikov.

Letošnja tema je FUZIJA.
Beseda fuzija pomeni spojitev, združitev, zlitje, spajanje, združevanje različnih elementov. Fuzija je vir energije sonca. Lahka atomska jedra se zlivajo v težja in pri tem se sprošča ogromno energije. Znanstveniki vsega sveta že dolga leta proučujejo, kako bi ta naravni pojav izkoristili za pridobivanje električne energije. Fuzija je energijski vir prihodnosti.
Pojav besede fuzija pa ne opazimo samo v znanosti temveč tudi v gospodarstvu, glasbi, modi, kulinariki, plesu...

Sodobni ples je že sam po sebi »art of fusion«, saj je njegova najvidnejša lastnost neprestano spreminjanje – iskanje novih oblik, tem in novih gibanj.
Sodobna plesna tehnika je mešanica različnih plesnih in gibalnih tehnik, ki se prepletajo in dopolnjuje. Takoj, ko nekdo razvije plesno tehniko, jo nekdo drug spoji z drugo. To je nekako že pravilo sodobnega plesa, kajti zakodirana plesna tehnika bi pomenila konec učenja, iskanja in eksperimentiranja na tem področju.

Plesna umetnost je zmeraj občutljiva na socialne in politične spremembe in zrcali čas, v katerem živimo. Danes, v času globalizacije in velikih kolonizacij se različne stvari, slogi, stili, načini, čustva prepletajo in uporabljajo prvine drugih z namenom izražanja in kritičnega razumevanja resničnosti.

Letošnja tema želi vzpodbuditi fuzijo, združevanje in spajanje morda na prvi način nezdružljivih elementov – tako formalnih kot vsebinskih – v neko novo obliko, občutek, sporočilo.

Nekaj primerov:

  • fuzija različnih plesnih stilov
  • vpliv različnih plesnih izročil oz. tradicij
  • združitev plesa z drugimi mediji (besedo, videom, vizualno umetnostjo....)
  • združitev različnih kvalitet gibanja
  • pa še in še in še ... veliko vprašanj in idej se bo razvilo!

Mentorji se o temi z mladimi pogovarjajte, sicer pa naj bodo mladi v oblikovanju ideje in miniature avtonomni in ustvarjalni.

Najpomembnejši del OPUS-a je proces oblikovanja ideje in ustvarjanja miniature – to je proces učenja in razvijanja samega sebe. Pomemben občutek, ki ga mora mladi človek pri tem imeti ali dobiti, je občutek zaupanja vase in v svoje ideje.

Naloga mentorja v razvoju miniature je svetovanje, vodenje in usmerjanje otroka/mladostnika v oblikovanju ideje, plesnega izraza in samostojnega koreografskega dela.

Dodatne informacije:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Nina Meško, tel. 01 24 10 522
Faks: 01 24 10 510
E-pošta: nina.mesko@jskd.si


Območna izpostava JSKD Celje
Vodnikova 11, 3000 Celje, p.p. 104
Tomaž Črnej, tel. 03 426 06 32
Faks: 03 42 60 636
E-pošta: oi.celje@jskd.si

 


prijavnica

 

Pravilnik

 

Lanski Opus 2010

 

prijavnica

Pravilnik


Lanski Opus 2010