FILM /EVENTI


 

55. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV SLOVENIJE
Izola, 8. november 2019

 

Ljubljana, 9.10.2019

Pozdravljeni!

Zaradi objektivnih razlogov smo prisiljeni spremeniti termin letošnjega Srečanja najmlajših filmskih ustvarjalcev, ki bi moralo potekati 18. 11. 2019.

Nov termin srečanja je petek, 8. november 2019.

Vse nadaljnje informacije, kakor tudi izbor in program Srečanja vam bomo posredovali v prihodnjih dneh.

Hvala za razumevanje in na svidenje kmalu!

Matjaž Šmalc
Producent za filmsko dejavnost

Javni sklad za kulturne dejavnosti
Štefanova  5
1000 Ljubljana
Slovenija

T: 01/ 2410 511
F: 01/ 2410 510
M: 041 736 342

 

Ljubljana, 20.8.2019

RAZPIS

Organizatorja:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
in
Območna izpostava JSKD Izola

Pogoji sodelovanja:

- sodelujejo lahko  vsi filmski in video ustvarjalci osnovnih šol

- število  prijavljenih video izdelkov ni omejeno;

- v filmih mora biti uporabljena zgolj avtorsko dovoljena glasba in filmski posnetki!

-- dela ne smejo biti daljša od 10 minut

vsak video izdelek mora biti na svojem DVD-ju

- filmi naj bodo na DVD-ju v formatu MPEG2 (običajni zapis za filme DVD) ali MP4

- svoje izdelke lahko pošljete tudi preko interneta (wetransfer …) na e-naslov: mihael.klep@jskd.si

- žirija bo izločila vse tehnično nepopolne filme

Filme, s katerimi želite sodelovati na Srečanju,  pošljite na:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

N A J K A S N E J E  DO 23. SEPTEMBRA 2019  !!!!

Okvirni program Srečanja:

Petek, 18. oktober 2019

10.30 – 11.00     KULTURNI DOM – klubski prostor : prihod in sprejem udeležencev

11.00 – 12.30     KULTURNI DOM – glavna dvorana:   otvoritev  55. Srečanja in projekcija najboljših filmov,podelitev priznanj in posebne nagrade otroške žirije        

12.30 – 13.30     KULTURNI DOM  – klubski prostor: pogovor mladih ustvarjalcev  s selektorjem in člani žirije

13.30 – 14.30     Prosto za kosilo

14.30 – 15.30     KULTURNI DOM – klubski prostor : informativna projekcija filmov
SONČNA DVORANA : pogovor  z mentorji filmskih krožkov o perspektivi  in aktualnih    
vprašanjih filmske vzgoje in otroške filmske ustvarjalnosti na Slovenskem z gosti z
Ministrstva za šolstvo in Ministrstva za kulturo RS

15.00 – 16.00      Pogovori in zaključek srečanja

KONČNA SHEMA PROGRAMA SREČANJA BO ZNANA, KO BO OPRAVLJENA SELEKCIJA FILMOV IN BO ŽIRIJA PREGLEDALA IN OCENILA IZBRANE  FILME !

O  Srečanju vas bomo aktualno obveščali na naši spletni strani www.jskd.si, lahko pa nas pokličete tudi na telefon 01 24 10 521 ali 523 (Peter M. Jarh in Franci Cotman)

 

Udeleženci Srečanja si potne stroške in prehrano krijejo sami!


Prijavnica je na naslednji povezavi:

e-prijava

 

Dodatne informacije

 

 

 

Matjaž Šmalc

producent za filmsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

   

 

 

 

 

programska knjižica 19

programska knjižica (1MB, pdf)

 

 

 

 

Lansko, 54. Srečanje, Izola, 18. in 19. oktober 2018