FINANCIRANJE

 

 

ARHIV POZIVOV

 

 

Drugi pozivi v letu 2007


 

OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA

 

 

Javni programski poziv PRP-2007

 

 

Javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2007 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ljubljana PrP-2007) je bil odprt od 30. marca do 30. aprila 2007.

 

Predmet poziva Ljubljana-PRP-2007 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, ki so:


* redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
* produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
* skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja).

 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva LjubljanaPRP-2007, znaša 335.000,00 EUR oz. 80.279.400,00 SIT.

 

JSKD je v razpisnem roku prejel 108 vlog. Predložilo jih je 95 kulturnih društev, v katerih na različnih področjih dejavnosti deluje 136 skupin (produkcijskih enot). Vloge so bile vložene pravočasno in so vsebovale potrebne podatke in priloge.

 

Vloge je na podlagi meril za posamezna področja dejavnosti obravnavala strokovno programska komisija v sestavi Boštjan Usenik (predsednik), Nuška Drašček in Milena Končina.

 

Izbrani programi in projekti

 

Zavrnjeni programi in projekti

 

Besedilo poziva

 

Merila poziva

 

LjubljanaPrP2007 Obrazec za poročanje

 

 

 

 

 

Izbrani programi in projekti

Zavrnjeni programi in projekti

Besedilo poziva

Merila poziva

LjubljanaPrP2007 Obrazec za poročanje