JAVNI RAZPISI IN POZIVI /JAVNA NAROČILA
   

 

Javno naročilo št. 4300-3/2022-1:

 za izbiro dobavitelja "Prehrambni artikli" za dobavo prehrambnih artiklov

Javni sklad RS  za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju naročnik) vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte, da na podlagi povabila k oddaji ponudbe za za dobavo prehrambnih artiklov, imenovanega "Prehrambni artikli", ki se vodi po pravilih naročila male vrednosti, oddajo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Ponudbo lahko predloži vsak, ki ima interes pridobiti predmetno javno naročilo.

Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisujeta veljavna zakonodaja in ta razpisna dokumentacija. Ponudba mora biti sestavljena v skladu s to razpisno dokumentacijo in njenimi navodili.

Ponudba mora biti oddana na način in v rokih, opredeljenih v tej razpisni dokumentaciji.

                                                                              Damjan Damjanovič, direktor

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo vložene naročniku najpozneje: do 20. 6. 2022, do 12.00 ure.

>> več

 

 

   

 

 

Javno naročilo št. 4300-1/2022-1:

za izbiro izvajalca storitve "Tiskarske storitve" po postopku naročila male vrednosti

Javni sklad RS  za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju naročnik) vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte, da na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izvajanje storitve, imenovanega "Tiskarske storitve", ki se vodi po pravilih naročila male vrednosti, oddajo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Ponudbo lahko predloži vsak, ki ima interes pridobiti predmetno javno naročilo.

Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisujeta veljavna zakonodaja in ta razpisna dokumentacija. Ponudba mora biti sestavljena v skladu s to razpisno dokumentacijo in njenimi navodili.

Ponudba mora biti oddana na način in v rokih, opredeljenih v tej razpisni dokumentaciji.

                                                                              Damjan Damjanovič, direktor

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo vložene naročniku najpozneje: do 31. 1. 2022, do 12.00 ure.

>> več

 

 

Javno naročilo št. 0231-1/2021-1:

za zbiranje ponudb za izbiro izvajalca storitve "čiščenje poslovnih prostorov"

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izvedbo storitve "čiščenje poslovnih prostorov", za obdobje dveh let, (v nadaljevanju predmet javnega naročila), oddajo ponudbo na predloženih obrazcih.

Obravnavali smo ponudbe, ki so bile vložene naročniku najpozneje: do 20. maja 2021, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)

 

 

JAVNO NAROČILO ŠT.: 4300-2/2020-1:

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB PO POSTOPKU JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI ZA IZVAJANJE STORITVE ODNOSI Z JAVNOSTMI IN KOMUNIKACIJA

Javni razpis za zbiranje ponudb po postopku javnih naročil male vrednosti za izvajanje storitev telekomunikacij je odprt do 5. 3. 2020 do 12.00 ure. Zainteresirane ponudnike prosimo, da svoje ponudbe oddajo na portalu e-javna naročila na predpisanih obrazcih.

 

Razpisni pogoji obsegajo:

a) Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)

b) ESPD (xml datoteka)

c) Ponudba - predračun (Wordova datoteka)

 

 

Status: ZAPRT

 

Datum objave: 14. 2. 2020

Rok izvedbe: 24 mesecev (od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022)

Ponudbe do: 5. 3. 2020 do 12.00 ure

 

Vprašanja ponudnikov lahko postavite na Portalu javnih naročil
(https://www.enarocanje.si)
do 2. 3. 2020 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov in odgovori

 

 

JAVNO NAROČILO ŠT.: 4300-1/2020-1:

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB PO POSTOPKU JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI ZA IZVAJANJE STORITEV TELEKOMUNIKACIJ

Javni razpis za zbiranje ponudb po postopku javnih naročil male vrednosti za izvajanje storitev telekomunikacij je odprt do 27. 2. 2020 do 12.00 ure. Zainteresirane ponudnike prosimo, da svoje ponudbe oddajo na portalu e-javna naročila na predpisanih obrazcih.

 

Razpisni pogoji obsegajo:

a) Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)

b) Tehnične specifikacije (Excelova datoteka)

c) ESPD (xml datoteka)

d) Rekapitulacija predračuna (Excelova datoteka)

 

Status: ZAPRT

 

Datum objave: 5. 2. 2020

Rok izvedbe: 48 mesecev (od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2024)

Ponudbe do: 27. 2. 2020 do 12.00 ure

 

Vprašanja ponudnikov lahko postavite na Portalu javnih naročil
(https://www.enarocanje.si)
do 24. 2. 2020 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov in odgovori

 

JAVNO NAROČILO ŠT.: 4300-2/2019-1:

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB NA PODLAGI JAVNEGA NAROČILA ZA IZBIRO DOBAVITELJA BLAGA PISARNIŠKI MATERIAL PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Javni razpis za zbiranje ponudb na podlagi javnega naročila male vrednosti je odprt do 21. 10. 2019 do 12.00 ure. Zainteresirane ponudnike prosimo, da svoje ponudbe oddajo na portalu e-javna naročila na predpisanih obrazcih.

Rok za prijavo je bil podaljšan do 23.10.2019 do 12:00.

 

Razpisni pogoji obsegajo:

a) Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)

b) Tehnične specifikacije (Excelova datoteka)

c) ESPD (xml datoteka)

d) Rekapitulacija predračuna (Excelova datoteka)

 

Status: ZAPRT

 

Datum objave: 27. 9. 2019

Rok izvedbe: 24 mesecev (od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021)

Ponudbe do: 21. 10. 2019 do 12.00 ure

Rok za prijavo je bil podaljšan do 23.10.2019 do 12:00.

Vprašanja ponudnikov lahko postavite na Portalu javnih naročil
(https://www.enarocanje.si)
do 18. 10. 2019 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov in odgovori

JAVNO NAROČILO ŠT.: 4300-1/2019-1:

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB NA PODLAGI JAVNEGA NAROČILA ZA IZBIRO IZVAJALCA STORITVE TISKARSKE STORITVE PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Javni razpis za zbiranje ponudb na podlagi javnega naročila male vrednosti je odprt do 18.9.2019 do 12.00. Zainteresirane ponudnike prosimo, da svoje ponudbe oddajo na portalu e-javna naročila na predpisanih obrazcih.

Razpisni pogoji obsegajo:

a) Razpisno dokumentacijo (Wordova datoteka)

b) Tehnične specifikacije (Excelova datoteka)

c) ESPD (xml datoteka)

 

Status:ZAKLJUČEN

 

Datum objave: 20. 8. 2019

Rok izvedbe: 24 mesecev (od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021)

Ponudbe do: 18. 9. 2019 do 12.00 ure

a) Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)
b) Tehnične specifikacije (Excelova datoteka)
c) ESPD (xml datoteka)

Vprašanja ponudnikov lahko postavite na Portalu javnih naročil
(https://www.enarocanje.si)
do 16. 9. 2019 do 12.00 ure

več >>

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA SOORGANIZACIJO KULTURNEGA PROJEKTA – FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBJANA 2021

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za zbiranje ponudb: SOORGANIZACIJA KULTURNEGA PROJEKTA – FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBJANA 2021.

Predmet zbiranja ponudb je soorganizacija turističnega dela projekta v okviru FESTIVALA EUROPA CANTAT 2021, ki se bo odvijal v Ljubljani od 16. do 25. 7. 2021. Prevideno število domačih in tujih gostov: 4.000; trajanje nočitev: od 3 do 21 dni, povprečno 7 (v času trajanja festivala).  

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo vložene naročniku najpozneje do petka, 18. januarja 2019.

Razpisna dokumentacija in obrazci (word ali pdf)

 

Status: ZAKLJUČEN

 

Datum objave: 20. 12. 2018

Rok izvedbe: do 25. 8. 2019

Ponudbe do: 18. 1. 2019

Razpisna dokumentacija in obrazci
(word ali pdf)

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Urško Bittner Pipan, pomočnico direktorja, urska.bittner@jskd.si.

Javno naročilo št. 430-5/2017-1 - Storitve odnosi z javnostmi in komuniciranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

Javno naročilo za opravljanje storitev odnosi z javnostmi in komuniciranje za naročnika Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je odprt do 8.1.2018 do 12.00 ure.

Zainteresirane ponudnike prosimo, da predložijo ponudbe na ustreznih obrazcih in jih pošljejo na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

>> več

 

   

Status: ZAKLJUČEN

 

Datum objave: 22. 12. 2017

Rok izvedbe: za obdobje 2 let

Ponudbe do: 8. 1. 2018

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

Javno naročilo št. 430-4/2017/1 - POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČIŠČENJE PROSTOROV

Povpraševanje za zbiranje ponudb za storitve čiščenja poslovnih prostorov za obdobje enega leta je odprto do 26.9.2017. Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svoje ponudbe na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, ali na e-mail: marjeta.turk@jskd.si.

 

>> več

 

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 15.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 12. 9. 2017

Rok izvedbe: za obdobje 1 leta

Ponudbe do: 26. 9. 2017

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO NAKUP IN DOBAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV JN-430-2/2017-1

Javni razpis za sukcesivno dobavo prehrambnih artiklov za obdobje 2 let je odprto do 19.6.2017. Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo svoje ponudbe na obrazcih naročnika in jih pošljejo na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

>> več

 

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 1. 6. 2017

Rok izvedbe: za obdobje 2 let (predvidoma od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019)

Ponudbe do: 14. 6. 2017 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO NAKUP IN DOBAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV JN-430-1/2017-1

Javni razpis za zbiranje ponudb za sukcesivno dobavo prehrambenih artiklov je odprt do 24.1.2017 do 12.00. Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo ponudbo na objavljenih obrazcih ter jih pošljejo na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

>> več

 

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 4. 1. 2017

Rok izvedbe: za obdobje 2 let (predvidoma od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019)

Ponudbe do: 24. 1. 2017 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

 

JAVNI RAZPIS TISK PUBLIKACIJ JN-430-6/2016-1

Javni razpis TISK PUBLIKACIJ 2017, za zbiranje ponudb po postopku naročil male vrednosti je odprt do 6.12.2016. Zainteresirane ponudnike prosimo, da oddajo ponudbe na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo je: 6.12.2016 do 12.00 ure.

 

>> več

 

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 100.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 25. 11. 2016

Rok izvedbe: za leto 2017

Ponudbe do: 6. 12. 2016 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNI RAZPIS ZA DOTISK IN DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA JN-430-05/2016

Javni razpis št. 430-05/2016 za dotisk in dobavo pisarniškega materiala za obdobje dveh let je odprt do 12.9.2016. Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo ponudbe na priloženih obrazcih na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

>> več

 

 

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 75.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 26. 8. 2016

Rok izvedbe: za obdobje dveh let

Ponudbe do: 12. 9. 2016 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

 

JAVNO NAROČILO JN 430-04/2016-1
NAKUP IN DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN KARTUŠ

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo: NAKUP IN DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN KARTUŠ ZA OBDOBJE dveh let.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo vložene naročniku najpozneje: DO 31. AVGUSTA 2016 do 12.00.

Ponudbe naslovite na:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, (Ponudba: JN 430-04/2016-1 PISARNIŠKI MATERIAL)
Štefanova 5, p. p. 1699, 1001 Ljubljana

 

Javno odpiranje ponudb bo na sedežu naročnika 31. avgusta 2016 ob 13.00.

 

>> več

   

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR (brez DDV)

Datum objave: 29. 7. 2016

Rok izvedbe: za obdobje dveh let

Ponudbe do: 31. 8. 2016 do 12.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO JN 430-03/2016-1
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČIŠČENJE PROSTOROV

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV ZA OBDOBJE enega leta. Okvirna vrednost naročila je 15.000,00 brez DDV.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo vložene naročniku najpozneje: DO 25. AVGUSTA 2016.

Ponudbe naslovite na:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, (Ponudba: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV)
Štefanova 5, p. p. 1699, 1001 Ljubljana

 

>> več

 

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 15.000,00 EUR

Datum objave: 20. 7. 2016

Ponudbe do: 25. 8. 2016

 

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO JN 430-08/1-2016
TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE

Javni razpis za dobavo telekomunikacijskih storitev fiksne in mobilne telefonije ter prenosa podatkov je odprt do 13. aprila 2016 do 12:00 ure. Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo na priloženi dokumentaciji na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo 13. aprila 2016 ob 13:00 uri v sejni sobi na Štefanovi 5, Ljubljana.

>> več

 

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 70.000,00 EUR

Datum objave: 21. 3. 2016

Ponudbe do: 13.4.2016 ob 12:00.

Odpiranje vlog:13.4.2016 ob 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.


JAVNO NAROČILO JN 430-8/05-2015
ZA TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE ZA LETO 2016

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 27. 10. 2015

Pronudbe do: 16.11.2015 ob 12:00.

Odpiranje vlog:16.11.2015 ob 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.


JAVNO NAROČILO JN 430-8/4-2015
-SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 23. 9. 2015

Pronudbe do: 12.10.2015 do 12:00.

Odpiranje vlog:12.10.2015 ob 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI JN 430-8/9-2014 -TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE ZA OBDOBJE ENEGA LETA

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 26. 8. 2014

Pronudbe do: 11.9.2014 do 12:00.

Odpiranje vlog:11.9.2014 ob 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBENIH ARTIKLOV OZNAKA NAROČILA: JN 430-8/6-2014

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 29. 5. 2014

Pronudbe do: 10.6.2014 do 12:00.

Odpiranje vlog:10.6.2014 do 13:00.

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

NAKUP IN DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA TER TONERJEV IN KARTUŠ ZA LETO 2014 JN 430-8/5-2014

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 18. 3. 2014

Podaljšano do : 31. 3. 2014, do 12.00

Odpiranje vlog: 27. 3. 2014 ob 13.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

SUKCESIVNA DOBAVA IN DOTISK PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA LETO 2014 IN 2015 JN 430-8/4-2014

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 75.000,00 EUR

Datum objave: 20. 2. 2014

Rok oddaje: 5. 3. 2014, do 12.00

Odpiranje vlog: 5. 3. 2014 ob 13.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBENIH ARTIKLOV JN 430-09/2013

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 120.000,00 EUR

Datum objave: 26. 11. 2013

Rok oddaje: 9. 12. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: 10.12.2013 ob 10.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO ZA TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE JN 430-08/2013

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 112.000,00 EUR

Datum objave: 26. 11. 2013

Rok oddaje: podaljšan do 23. 12. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: prestavljeno na 23.12.2013 ob 13.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

10. 12. 2013: ODGOVORI IN VPRAŠANJA

16. 12. 2013: DODATNI ODGOVORI IN VPRAŠANJA

 

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO PREHRAMBENIH ARTIKLOV JN 430-7/2013

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: -

Datum objave: 25. 10. 2013

Rok oddaje: 14. 11. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: 15.11.2013 ob 10.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

 

JAVNO NAROČILO ZA TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE ZA LETO 2013 - JN 430-02/2013

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 70.000,00 €

Datum objave: 13. 3. 2013

Rok oddaje: 26. 3. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: 27.03.2013 ob 10.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

Za vse dodatne informacije ter ogled vzorcev se obrnete na Marjeto Turk, pomočnico direktorja, marjeta.turk@jskd.si.

 

JAVNO NAROČILO JN 430-01/2013 ZA SUKCESIVNO DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA IN KARTUŠ

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost: 60.000,00 €

Datum objave: 7. 2. 2013

Rok oddaje: 21. 2. 2013, do 12.00

Odpiranje vlog: 22.2.2013, ob 10.00

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

Vprašanja in odgovori

 

 

JAVNO NAROČILO JN 430-08/2012 ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBENIH ARTIKLOV

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  -

Datum objave: 1. 10. 2012

Rok prijave: 15. 10. 2012

Odpiranje vlog: 16.10.2012

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

 

JAVNO NAROČILO JN 430-08/2012 ZA TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE ZA LETO 2012

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  -

Datum objave: 10. 1. 2012

Rok prijave: 2. 2. 2012

Odpiranje vlog: 3.2.2012

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

 

JAVNO NAROČILO JN 430-02/2012 ZA DOBAVO IN DOTISK PISARNIŠKEGA MATERIALA

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  -

Datum objave: 10. 1. 2012

Rok prijave: 2. 2. 2012

Odpiranje vlog: 3.2.2012

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

 

JAVNO NAROČILO JN 430-01/2012 DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA TER TONERJEV IN KARTUŠ

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  -

Datum objave: 6. 1. 2012

Rok prijave: 26. 1. 2012

Odpiranje vlog: 27.1.2012

Razpisna dokumentacija in obrazci: >> več

 

 

 

Seznam evidenčnih naročil za leto 2020