FINANCIRANJE

 

 

ARHIV POZIVOV

 

 

Drugi pozivi v letu 2007


 

OBMOČJE MESTNE OBČINE MARIBOR

 

 

Javni programski poziv MARIBOR PRP-2007

 

 

Javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki jih bo v letu 2007 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Maribor PrP-2007) je bil odprt od 24. avgusta do 24. septembra 2007.

 

Predmet poziva Maribor-PRP-2007 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, ki so:
* redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
* produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
* skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna dejavnost.


Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva Maribor PrP-2007 zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša skupaj 96.928,88 EUR; za sofinanciranje programov kulturnih društev - vrhunske ljubiteljske skupine 39.780,83 EUR in za sofinanciranje programov kulturnih društev 57.148,05 EUR.

 

Na poziv se je v razpisnem roku prijavilo 50 društev, ki je v sofinanciranje predlagalo programe 69 produkcijskih enot na področju glsbene, gledališke in lutkovne, folklorne, filmske in video, plesne, likovne in literarne dejavnosti ter dejavnosti strokovnih društev. Vloge so bile vložene pravočasno in so vsebovale potrebne podatke in priloge.

Vloge je na podlagi meril za posamezna področja dejavnosti obravnavala strokovno programska komisija, ki jo je ob soglasju Mestne občine Maribor, Zveze kulturnih društev Maribor in Nadzornega sveta JSKD imenoval direktor sklada. Komisijo sestavljajo: mag. Franci Pivec (predsednik), Nežka Lubej, Dragica Marinič, Danijel Sajko in Andrej Verlič.

 

 


Izbrani programi in projekti


Besedilo poziva

 

Merila poziva

 

 

 

 

 

Izbrani programi in projekti

Besedilo poziva

Merila poziva