FINANCIRANJE

 

 

 

 

Javna naročila v letu 2008


 

 

JN 4300-13/5-2008:

Javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala.

 

Predmet javnega naročila:

Sukcesivna dobava pisarniškega materiala ter tonerjev in kartuš


Vrsta javnega naročila:

Zbiranje ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2

 

Obdobje:

12 mesecev (od 1.10.2008 do 30.9.2009)

 

Oznaka naročila:

JN 4300-13/5-2008

 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 22.8.2008 do 12. ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 26.8.2008 ob 11. uri v prostorih naročnika (sejna soba).

 

Dodatno pojasnilo ponudnikom:

"Pri kartušah in tonerjih, kjer obstajajo različne velikosti polnjenja, je potrebno navesti ceno za manjše in večje polnjenje, prav tako za različne barvne odtenke. V skladu z dodatnim pojasnilom je oblikovana nova tabela v poglavju Razpisne dokumentacije - Specifikacija naročila s predračunom. Omenjena tabela v nadaljevanju predstavlja popravek razpisne dokumentacije."

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Branka Škerl
branka.skerl@jskd.si
telefon : 01/24 10 502
fax.: 01/24 10 510

in v njeni odsotnosti

Matej Maček
matej.macek@jskd.si
telefon : 01/24 10 518
fax.: 01/24 10 510

 

Razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija