FINANCIRANJE

 

 

 

 

Drugi pozivi v letu 2009


 

 

JN 4300-13/9-2009:

Javno naročilo za dobavo in montažo pisarniškega pohištva

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje javno naročilo za dobavo in montažo pisarniškega pohištva.

 

Predmet javnega naročila:

Dobava in montaža pisarniškega pohištva na 11 lokacij naročnika: Celje, Idrija, Izola, Koper, Kranj, Lenart, Ljubljana, Logatec, Maribor, Nova Gorica in Postojna.


Vrsta javnega naročila:

Zbiranje ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2

 

Rok izvedbe :

Izdelava pohištva do 20. 9. 2009, zaključek montaže in primopredaja 30.9.2009.

 

Oznaka naročila:

JN 4300-13/9-2009

 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 31.7.2009 do 12. ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 6.8.2009 ob 11. uri v prostorih naročnika (sejna soba).

 

 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Marjeta Turk
marjeta.turk@jskd.si
telefon : 01/24 10 524
fax.: 01/24 10 510

 

Razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija