FINANCIRANJE

 

 

 

 

Javna naročila v letu 2009


 

 

JN 4300-13/10-2009:

Javno naročilo za sukcesivno dobavo pisarniškega materiala ter tonerjev in kartuš za obdobje 1 leta

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje javno naročilo za sukcesivno dobavo pisarniškega materiala ter tonerjev in kartuš za obdobje 1 leta.

 

Predmet javnega naročila:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava pisarniškega materiala ter tonerjev in kartuš na 60 lokacij naročnika.


Vrsta javnega naročila:

Zbiranje ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2

 

Rok izvedbe :

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 1 leta.

 

Oznaka naročila:

JN 4300-13/10-2009

 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 22.9.2009 do 12. ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 24.9.2009 ob 11. uri v prostorih naročnika (sejna soba).

 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Marjeta Turk
marjeta.turk@jskd.si
telefon : 01/24 10 524
fax.: 01/24 10 510

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatno pojasnilo ponudnikom:
Pri kartušah in tonerjih, kjer obstajajo različne velikosti polnjenja, je potrebno navesti ceno za manjše in večje polnjenje, prav tako za različne barvne odtenke. V skladu z dodatnim pojasnilom je oblikovan tudi naslednji popravek:

Popravek razpisne dokumentacije

 

Vprašanja in odgovori

 

Razpisna dokumentacija

Popravek razpisne dokumentacije

Vprašanja in odgovori