FINANCIRANJE

 

 

 

 

Drugi pozivi v letu 2009


 

 

JN 4300-13/1-2009:

Javno naročilo za dobavo prehrambenih artiklov in potrošnega materiala

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala.

 

Predmet javnega naročila:

Sukcesivna dobava prehrambenih artiklov in potrošnega materiala


Vrsta javnega naročila:

Zbiranje ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2

 

Obdobje:

12 mesecev

 

Oznaka naročila:

JN 4300-13/1-2009

 

Na predlog komisije in po sklepu direktorja na javnem razpisu JN01-2009 Prehrambeni artikli in potrošni material za leto 2009 ni bil izbran noben ponudnik.


 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Marjeta Turk
marjeta.turk@jskd.si
telefon : 01/24 10 524
fax.: 01/24 10 510

 

 

Razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija