FINANCIRANJE

 

 

 

 

Javna naročila v letu 2009


 

 

JN 4300-13/4-2009:

Javno naročilo za dobavo prehrambenih artiklov in potrošnega materiala

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala.

 

Predmet javnega naročila:

Sukcesivna dobava prehrambenih artiklov in potrošnega materiala


Vrsta javnega naročila:

Zbiranje ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2

 

Obdobje:

12 mesecev

 

Oznaka naročila:

JN 4300-13/4-2009

 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 18.5.2009 do 12. ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 21.5.2009 ob 11. uri v prostorih naročnika (sejna soba).


 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Marjeta Turk
marjeta.turk@jskd.si
telefon : 01/24 10 524
fax.: 01/24 10 510

 

 

Razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija