FINANCIRANJE

 

 

 

 

Javna naročila v letu 2009


 

 

JN 4300-13/11-2009:

Javno naročilo za sukcesivno dobavo in dotisk pisarniškega materiala za leto 2010

 

 

Javno naročilo za zbiranje ponudb po predhodni objavi za dobavo in dotisk pisarniškega materiala za leto 2010 (objava na Portalu javnih naročil, 20.11.2009, št.: JN9721/2009) je odprto od 20.11.2009 do 7.12.2009. Okvirna vrednost naročila znaša 40.000,00 EUR brez DDV.

 

 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Marjeta Turk
marjeta.turk@jskd.si
telefon : 01/24 10 524
fax.: 01/24 10 510

Razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija