FINANCIRANJE

 

 

 

 

Drugi pozivi v letu 2012


 

Poziv RenčeVogrsko-PrP-2012


SOFINANCIRANJE V LETU 2012

Zap. št. Naziv društva Sofianciranje 2012 (v EUR)
1 Kulturno turistično društvo Vogrsko
10.214,00 €
2 Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga
484,00 €
3 Kulturno društvo Provox
2.302,00 €
  SKUPAJ
13.000,00 €


Informacije

- Maja Jerman Bratec, 05/335 18 50 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) maja.jerman-bratec@jskd.si; .
- Martina Trampuž, 05/333 03 11 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) martina.trampuz@jskd.si.


Besedilo poziva

 

 

Obrazci za poročanje

 

RenčeVogrskoPrP2012-PrvoFaznoPoročilo-Obrazec

 

RenčeVogrskoPrP2012-DrugoFaznoPoročilo-Obrazec

 

RenčeVogrskoPrP2012-ZaključnoLetnoPoročilo-ObrazecZ

 

 

 

 

Besedilo poziva